Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Pakalpojumi

     Pāvilostas novada bāriņtiesas darbības teritorija noteikta Pāvilostas novada administratīvā teritorijā – Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts un Vērgales pagasts.

      Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi noteikti Latvijas Republikas Bāriņtiesu likumā, Civillikumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskajām un mantiskajām interesēm un tiesībām.

    Bāriņtiesa Pāvilostas novada pagastu teritorijās Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma uzdevumus.

     Pāvilostas novada bāriņtiesas pilnu pakalpojumu sarakstu lūgums skatīt lapas kreisajā pusē sadaļā "PAKALPOJUMI".