Sestdiena, 28.01.2023
Spodris, Kārlis

Pāvilostas novada dome 2017-2021

Pāvilostas novada dome 2017-2021

02.07.2021
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Uldis Kristapsons

 

 

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS

tālruņa Nr. 26566055

Pāvilostā katru pirmdienu no plkst.8.30 līdz plkst. 12.00

 

Pieņem iedzīvotājus iepriekš piesakoties:

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS

tālruņa Nr. 27017501

 

 

Deputāti

Tālruņa Nr.

BARSUKOVS Aldis

29230995

BRĒDIĶIS Gatis

29296551

PAIPA Ārija

28626194

CIELAVA Vita

26514221

JENERTS Ralfs

29515494

JURIKS Gints

29199774

ŠENS Elmārs

26722947

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMITEJU SASTĀVS

 

Finanšu komiteja

NOLIKUMS

           Uldis KRISTAPSONS /komitejas priekšsēdētājs/

           Gatis BRĒDIĶIS

           Ralfs JENERTS

          Gints JURIKS

           Elmārs ŠĒNS

 

Sociālo jautājumu komiteja

NOLIKUMS

             Vita CIELAVA /komitejas priekšsēdētāja/

              Gatis BRĒDIĶIS

              Elmārs ŠĒNS

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Gints JURIKS /komitejas priekšsēdētājs/

Aldis BARSUKOVS

Ārija PAIPA

 

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteja

NOLIKUMS

Andris ZAĻKALNS /komitejas priekšsēdētājs/

Vita CIELAVA

Ralfs JENERTS

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KOMISIJU SASTĀVS

 

Tiesiskuma izvērtēšanas komisija darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

NOLIKUMS

LĒMUMS

Vita CIELAVA

Anna BRŪKLE

Andis CIELAVA

Liene VOLENBERGA

Ralfs JENERTS

 

 

Medību koordinācijas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Ralfs JENERTS

Gunta KAZEKA        

Aldis ANSONS

Uldis OZOLS

Andris BUMBIERIS

 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Alfrēds MAGONE

Elmārs ŠĒNS

Marita HORNA

 

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

LĒMUMS par par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā (31.05.2018.)

Inguna BLAUBĀRDE

Vizma ĢĒĢERE

Irina KURČANOVA

Arita MŪRNIECE

Aldis STRAZDIŅŠ

 

Koku ciršanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par izmaiņām komisijas sastāvā (27.11.2018.)

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

Andris ZAĻKALNS

Alfrēds MAGONE

Gunita VĒRNIECE

Anda UZARE
           

 

Licencēšanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS

Ralfs JENERTS
Aldis BARSUKOVS

Andris ZAĻKALNS

 

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par izmaiņām komisijas sastāvā /20.12.2018./

LĒMUMS par grozījumiem /30.11.2017./

LĒMUMS par izveidi

Vita CIELAVA

Andris ZAĻKALNS

Ārija PAIPA

 

 

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

NOLIKUMS

LĒMUMS par nosaukuma maiņu (25.10.2018.)

LĒMUMS par izveidi (27.07.2017.)

Anna BRŪKLE

Gints JURIKS

Gatis BRĒDIĶIS

 

 

Vēlēšanu komisija

LĒMUMS

Gunita VĒRNIECE

Inguna BLAUBĀRDE

Mudīte ZAMARĪTE

Jānis ŠNORE

Oskars VĒRNIEKS

Arita MŪRNIECE

Sanita ANSONE

Kontakti:

e-pasts: velesanas@pavilosta.lv

 


 

DARBINIEKI, KAS ATBILD PAR KOMITEJU UN KOMISIJU ORGANIZATORISKO UN TEHNISKO APKALPOŠANU UN PROTOKOLĒŠANU

Komitejas vai komisijas nosaukums

Atbildīgais darbinieks

Finanšu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu nodrošina kancelejas vadītāja

Sociālo jautājumu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komiteja

Kancelejas vadītāja, protokolēšanu

nodrošina kancelejas vadītāja

Iepirkuma komisija

Iepirkuma speciāliste, protokolēšanu nodrošina iepirkuma speciāliste

Administratīvā komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina komisijas sekretāre

Licencēšanas komisija

Lietvede, protokolēšanu nodrošina lietvede

Vēlēšanu komisija

Komisijas sekretāre, protokolēšanu nodrošina komisijas sekretārs

Koku ciršanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs, protokolēšanu nodrošina komisijas ievēlēts sekretārs

Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija

Grāmatvede, protokolēšanu nodrošina grāmatvede

Medību koordinācijas komisija

Izpilddirektors, protokolēšanu nodrošina komisijas ievēlēts sekretārs

Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Zemes lietu speciāliste, protokolēšanu nodrošina komisijas ievēlēts sekretārs

 

 

« Atpakaļ