Ceturtdiena, 18.08.2022
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAKANCI

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAKANCI

14.04.2020

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

aicina pieteikties uz vakanci – sētnieks

(profesijas kods 9613 01)

 

Amata pienākumu apraksts

  1. Regulāri no zaļās zonas, ietvēm, braucamās daļas  un mazām atkritumu tvertnēm  savākt atkritumus.
  2. Uzturēt kārtībā gājēju celiņu un zaļo zonu.
  3. Ziemas mēnešos regulāri attīrīt ietves no sniega un nokaisīt ar smiltīm.
  4. Ziņot izpilddirektoram par konstatētiem (afišu stabu, atkritumu urnu, u.c.) bojājumiem.
  5. Veikt citus līdzīga satura uzdevumus, pēc izpilddirektora rīkojuma.

Darba laiks: Nepilna laika  darba nedēļa 26 stundas pie summētās darba laika uzskaites.

Darba alga: EUR 323.00

Pieteikties pie Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi vai pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@pavilosta.lv .

Pieteikšanās termiņš - līdz 2020.gada 14. aprīlim.

 

« Atpakaļ