Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

Pašvaldība izsludina vakances

Pašvaldība izsludina vakances

31.07.2019

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

aicina pieteikties uz vakanci-

Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors

(profesijas kods 2422 54)

 

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
 • Reģistrēts būvinspektoru reģistrā (saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem”);
 • Vismaz  trīs gadu darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā;
 • Zināšanas arhitektūras un būvniecības jomā un nozares likumdošanā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Prasme strādāt komandā, disciplinētība un precizitāte;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām un izpratne par būvniecības informācijas sistēmu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Kontrolēt būvju un būvniecības procesa tiesiskumu;
 • Sniegt atzinumus par būvju pārbaudi;
 • Ekspluatācijā pieņemtu ēku kontrole;
 • Būvvaldes pieņemto lēmumu par patvaļīgo būvniecību kontrole;
 • Sagatavot dokumentāciju būvju pieņemšanai ekspluatācijā un vadīt komisijas darbu.

 

Ar vakances pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.

 

Darba laiks: Nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite

Darba alga (bruto): EUR 612.00 mēnesī

 

       Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

         Pieteikšanās termiņš - līdz 2019.gada 31. jūlija plkst. 14:00.

 


Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

aicina pieteikties uz vakanci –

apkopējs – sētnieks, kurinātājs Sakas KAC

(profesijas kods 9112 01-9613 01, 8182 04) no 01.10.2019..

 

Galvenie pienākumi:

 1. Telpu uzkopšana ikdienā un pēc svinīgiem pasākumiem;

 2. Pie pašvaldības ēkas uzturēt kārtībā gājēju celiņu un zaļo zonu ( notīrīt sniegu, sabirušās lapas, u.c.). Ziemā pēc nepieciešamības - nokaisīt ar smiltīm;

 3. Kurinātāja pienākumi veicami apkures sezonā;

 4. Veikt citus līdzīga satura uzdevumus, pēc izpilddirektora rīkojuma.

 

Darba laiks:

01.05.-30.09. nepilna laika  darba nedēļa 30 stundas pie summētās darba laika uzskaites.

01.10.-30.04. pilna laika darba nedēļa 40 stundas pie summētās darba laika uzskaites

 

Darba alga:

EUR 355.00 (01.05.-30.09.)

EUR 473.00 (01.10.-30.04.)

 

        Ar pilnu amata aprakstu var iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.

    Pieteikties pie Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi vai pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@pavilosta.lv .

        Pieteikšanās termiņš - līdz 2019.gada 31. jūlijam.

« Atpakaļ