Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

Pašvaldība piedāvā nomāt telpas

Pašvaldība piedāvā nomāt telpas

25.02.2019

Pamatojoties uz 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

        Pašvaldība piedāvā nomai pašvaldības piekritīgo zemi Dzintaru ielā 27, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,  platībā 0,0213 ha, uz kuras atrodas divas ēkas platībā 82,20 m2  un 30,90 m2. Teritorijas izmantošana ir publiskās apbūves teritorija, kas ietver iedzīvotāju tiešai apkalpei domātas komerciālās un nekormerciālās iestādes.

         Iznomātāja nosacītā nomas maksa zemei ir 28,00 EUR plus PVN gadā un maksu  par telpām skat. Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 2 , 1. pielikums. Iznomāšanas termiņš 12 gadi.

 

« Atpakaļ