Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Pašvaldība aicina pieteikties vakancei

Pašvaldība aicina pieteikties vakancei

20.07.2018

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

 

aicina pieteikties uz vakanci – sētnieks (profesijas kods 9613 01).

 

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS

  1. Regulāri no zaļās zonas, ietvēm, braucamās daļas  un mazām atkritumu tvertnēm  savākt atkritumus.
  2. Uzturēt kārtībā gājēju celiņu un zaļo zonu.
  3. Ziemas mēnešos regulāri attīrīt ietves no sniega un nokaisīt ar smiltīm.
  4. Ziņot izpilddirektosram par konstatētiem (afišu stabu, atkritumu urnu, u.c.) bojājumiem.
  5. Veikt citus līdzīga satura uzdevumus, pēc izpilddirektora rīkojuma.

 

 

Darba laiks:

Nepilna laika  darba nedēļa 26 stundas pie summētās darba laika uzskaites.

Darba alga:

EUR 293.00

 

Pieteikties pie Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi vai pieteikumu nosūtot uz e-pastu dome@pavilosta.lv .

Pieteikšanās termiņš - līdz 2018.gada 19. jūlijam.

 

« Atpakaļ