Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

PĀVILOSTĀ RĪKOS ZVEJAS LAIVU ŠĶIPERU APMĀCĪBAS KURSUS

PĀVILOSTĀ RĪKOS ZVEJAS LAIVU ŠĶIPERU APMĀCĪBAS KURSUS

12.12.2017

ZVEJAS LAIVU ŠĶIPERU APMĀCĪBAS

SIA „Baltic Marine Resources” piedāvā divu dienu mācību kursu „Zvejas laivu šķiperu apmācības pamatkurss”.

    

     Mācību programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra prasībām, ir saskaņota un ieguvusi Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikātu. Kopš 2014.gada 28.janvāra šādu kvalifikācijas dokumentu iegūšana šķiperiem, kuri ir atbildīgi par zvejas laivas vai kuģa vispārējo vadību un kuģošanas drošību, ir obligāta (Ministru kabineta noteikumi nr.895 „Jūrnieku sertificēšanas noteikumi”).

     Atbilstoši Jūrnieku sertificēšanas noteikumu prasībām, lai pretendētu uz zvejas laivas šķipera kvalifikāciju nepieciešams apgūt Satiksmes ministrijas sertificētu drošības pamatkursu un pirmās medicīniskās palīdzības kursu. Papildus vēl nepieciešama praktiskā darba pieredze jūrā – vismaz divi mēneši vai iepriekš iegūta šķipera kvalifikācija, kā arī nokārtots kompetences eksāmens. Savukārt, Ministru kabineta noteikumu Nr.80 „Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu” 8.1 punkts nosaka, ka Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētu zvejas laivu vada šķiperis, kuram atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.895 „Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” noteikta minimālā kvalifikācija, kas zvejas laivu gadījumā ir zvejas laivas šķipera kvalifikācija.

     Kursantiem obligāti jāapmeklē abas kursu dienas. Kursa noslēgumā jānokārto tests. Ja persona godprātīgi apmeklējusi nodarbības un klausījusies pasniedzējos, tad viņiem nebūs problēmu nokārtot testu. Negatīva vērtējuma gadījumā, būs iespējams pārbaudījumu kārtot atkārtoti.

      Divu dienu mācību kursa maksa - 120 EUR no personas (grupām vismaz 10 cilvēku sastāvā)

Cenā iekļauts:

Divu dienu apmācības

Izdales materiāli

Rokasgrāmata „Negadījumu novēršana jūrā un zvejnieku drošība”

Kursu apguves apliecība (bez termiņa ierobežojuma)

Kafijas pauzes

Dokumentu izskatīšana un nogādāšana Jūrnieku reģistrā

Noslēguma tests, kas apvienots ar kompetences novērtēšanu Jūrnieku reģistrā*

 

* Kursu noslēguma tests vienlaikus apvienots ar Jūrnieku reģistra kompetences eksāmenu. Tas nozīmē, ka noslēguma testā piedalās kompetences vērtētājs no satiksmes ministra apstiprināta vērtētāju saraksta, un mācību centrs dokumentus nogādā Jūrnieku reģistrā – lai kursantiem atkārtoti nav jādodas kārtot eksāmens Jūrnieku reģistrā.

Nedēļu pēc kursu nokārtošanas, personīgi ierodoties Jūrnieku reģistrā, persona varēs saņemt kvalifikācijas sertifikātu (iepriekš par tā izgatavošanu saskaņā ar Jūrnieku reģistra cenrādi samaksājot 17.07 eiro.

APMAKSAS KĀRTĪBA

Ar bankas pārskaitījumu, norādot maksājuma uzdevumu „par dalību zvejas laivu šķiperu mācību kursu programmā”. Nākot uz kursiem, līdzi jāņem bankas kvīts vai internetbankas izdruka. Apmaksas būs iespējama arī mācību kursu norises vietā (līdz kursu sākumam). Šajā gadījumā tiks izrakstīta kvīts.

UZ MĀCĪBU KURSU LĪDZI JĀŅEM:

 trīs fotogrāfijas 35mm x 45 mm;

 kursu apmaksas čeks;

 personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)

 derīga veselības pārbaudes medicīniskā izziņa no arodārsta vai ģimenes ārsta, ka persona ir derīga darbam jūrā (izziņas formulējumi – derīgs darbam uz kuģiem, zvejas kuģiem vai zvejas laivām, vai derīgs darbam jūrā);

 pierādījumam, ka personai ir vismaz 2 mēnešu praktiskā darba pieredze jūrā uz zvejas laivām. (Par tādu pierādījumu var kalpot, gan darba devēja izsniegta izziņa, gan Latvijas Zvejnieku federācijas izsniegta izziņa, gan arī sertificēta kuģu vadītāja, šķipera parakstīta izziņa, ka pretendentam ir vismaz 2 mēnešu praktiskā darba pieredze uz zvejas laivām (piemēram, strādājis par palīgu, zvejnieku, mācekli).

 

KONTAKTI

Mob.tel.nr. 25423373

E-pasts balticmarineresources@gmail.com

MĀCĪBU CENTRA REKVIZĪTI

SIA „Baltic Marine Resources”

Reģ. nr. 40203069713

Konta numurs LV74RIKO0002930237338

SWIFT kods RIKOLV2X

Luminor banka (bijusī DNB Nord banka)

 

« Atpakaļ