Piektdiena, 31.03.2023
Gvido, Atvars

AICINA IZVIRZĪT GADA NOMINANTUS!

AICINA IZVIRZĪT GADA NOMINANTUS!

25.10.2017

BALSOŠANAS ANKETA

 

IR MAINĪTI PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMU NOTEIKUMI!

     Izvērtējot iedzīvotāju aktivitāti iepriekšējā gada nominantu izvirzīšanai pašvaldības apbalvojumu saņemšanai Latvijas valsts svētkos un ņemot vērā deputātu ierosinājumus par nepieciešamību mainīt apbalvojumu noteikumus, tika laboti Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu noteikumi.

     Labotajā apbalvojumu noteikumu redakcijā tika svītrota nominācija “CILVĒKS CILVĒKAM”, bet papildināti PATEICĪBAS raksta piešķiršanas noteikumi, apvienojot abus apbalvojumus vienā. Tas darīts, lai nemulsinātu iedzīvotājus par apbalvojuma izvēli un būtu skaidri saprotams, ka pateicība otram cilvēkam ir izsakāma ar pašvaldības Pateicības raksta piešķiršanu.

     Otrs veiktais labojums apbalvojumu noteikumos saistīts ar titulu “GADA NOVADNIEKS”. Iepriekšējā sasaukuma deputāti izteica ierosinājumu, ka titulam “Gada Novadnieks” deputāti uz iedzīvotāju balsojumu izvirza trīs kandidātus, kas deklarēti Pāvilostas novadā un, viņuprāt, būtu pelnījuši šo apbalvojumu.

      Jaunums ir arī tas, ka turpmāk Pāvilostas novadā svinīgi sveiksim vienu nominantu titulā “Gada Novadnieks” un vienu nominantu titulā “Labais darbs novadam”. Līdz šim sveicām “Gada Novadnieku” un nominācijas “Labais darbs novadam” ieguvēju gan Vērgalē, gan Pāvilostā.

     Ar Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu noteikumu pilnu laboto redakciju var iepazīties šeit, bet Pāvilostas novada iedzīvotājus aicinām arī šogad būt aktīviem un līdz 24. oktobrim teikt labus vārdus par saviem līdzcilvēkiem un pieteikt tos šādās nominācijās:

  • titulam GODA NOVADNIEKS - augstākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā;
  • nominācijai „LABAIS DARBS NOVADAM”, kurā tiek izvirzīti nominanti un godināti ar Pāvilostas novada apbalvojumu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesumu novadam, nesaņemot par to materiālu atlīdzību;

    Aicinām aktīvi balsot arī par vienu no trim kandidātiem, kas izvirzīti titulam GADA NOVADNIEKS - Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmuma darbā par konkrētu periodu.

       Vēršoties ar rakstisku iesniegumu Pāvilostas novada domē (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā),  izvirziet savus līdzcilvēkus PATEICĪBAS raksta saņemšanai, tajā norādot ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos; vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar Pāvilostas novada apbalvojumu; iesniedzēja fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai iesniedzēja juridiskās personas nosaukumu. Pateicības rakstu piešķir, atzīmējot darba jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti augstākie Pāvilostas novada pateicības apliecinājumi, kā arī par sabiedrisku darbu otra līdzcilvēka labā.

    Balsošanas urnas un anketas tiks izvietotas novada pašvaldības ēkā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā un visās novada bibliotēkās. Anketa pieejama arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” oktobra numurā (1.lpp).

    Arī šogad piedāvājam anketu aizpildīt elektroniski Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv (lapas labajā, augšējā stūrī meklējiet zilu lodziņu ar uzrakstu „Aptaujas anketas 2017. gada nominācijām”).

Esiet atsaucīgi!

 

« Atpakaļ