Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

2017.gads

12.09.2017

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

 aicina pieteikties uz vakanci – Vērgales pagasta muzeja klientu apkalpošanas speciālists/-e

 

Darba pienākumu apraksts

1.  Amata pienākumi.

 1. Sagaidīt un apkalpot apmeklētājus, sniedzot pamatinformāciju par muzeju, krājumu,
 2. ekspozīcijām un pakalpojumiem.
 3. Regulēt apmeklētāju plūsmu un aicināt ievērot atbilstošu uzvedību.
 4. Palīdzēt apmeklētājiem organizēt apmeklējumu un ziņot par konstatētajām problēmām vadītājai.
 5. Materiāli atbildēt par izvietoto eksponātu drošību muzeja telpās.
 6. Pienācīgi rūpēties par muzeja drošību un pārraudzīt muzeja pieejamās telpas.
 7. Kontrolēt ekspozīciju un instalāciju tehnisko stāvokli un ziņot par bojājumiem vadītājai.
 8. Eksponātu bojājumi vai zādzības gadījumos nekavējoties informēt krājuma glabātāju. 
 9. Tirgot ieejas biļetes muzeja apmeklētājiem un pārdošanai izliktos suvenīrus.
 10. Veikt nepieciešamos palīgdarbus (krēslu, trauku novietošanu) izstāžu, ekspozīciju un pasākumu sagatavošanai.
 11. Veikt vienreizējus uzdevumus saskaņā ar vadītājas rīkojumiem.
 12. Pārzināt veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar tiem saistītos normatīvos materiālus.
 13.  Ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.
 14.  Nekavējoties izsaukt ugunsdzēsējus ugunsgrēka gadījumā un ziņot par notikušo vadītājai un krājuma glabātājai
 15.  Uzsākt apmeklētāju evakuāciju un pēc krājuma glabātājas norādījumiem veikt eksponātu evakuāciju no ekspozīcijām vai izstādēm.
 16. Ievērot toleranci, kontaktējoties ar darba kolēģiem un apmeklētājiem.
 17. Veikt muzeja mitro uzkopšanu 3 reizes nedēļā
 18. Pēc nepieciešamības veikt muzeja sauso uzkopšanu (putekļu tīrīšana no eksponātiem un mēbelēm).

 

Darba laiks: Nepilna laika  darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite

Darba alga: EUR 197.00 mēnesī

 

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli,) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Vērgales pagasta muzeja vadītājai vai Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2017.gada 11. septembrim plkst. 16:00.

 

VĒRGALES  PAGASTA  MUZEJA KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

( PROFESIJAS KODS: 4222 07 )

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS

 

1.  Amata pienākumi.

 1. Sagaidīt  un apkalpot apmeklētājus, sniedzot pamatinformāciju par muzeju, krājumu,
 2. ekspozīcijām un pakalpojumiem.
 3. Regulēt apmeklētāju plūsmu un aicināt ievērot atbilstošu uzvedību.
 4. Palīdzēt apmeklētājiem organizēt apmeklējumu un ziņot par konstatētajām problēmām vadītājai.
 5. Materiāli atbildēt par izvietoto eksponātu drošību  muzeja telpās.
 6. Pienācīgi rūpēties par muzeja drošību un pārraudzīt muzeja pieejamās telpas.
 7. Kontrolēt ekspozīciju un instalāciju tehnisko stāvokli un ziņot par bojājumiem vadītājai.
 8. Eksponātu bojājumi vai zādzības gadījumos nekavējoties informēt krājuma glabātāju. 
 9. Tirgot ieejas biļetes muzeja apmeklētājiem un pārdošanai izliktos suvenīrus .
 10. Veikt nepieciešamos palīgdarbus ( krēslu,  trauku novietošanu ) izstāžu, ekspozīciju un  pasākumu sagatavošanai.
 11. Veikt vienreizējus  uzdevumus saskaņā ar  vadītājas  rīkojumiem.
 12. Pārzināt veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar tiem saistītos normatīvos materiālus.
 13.  Ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.
 14.  Nekavējoties izsaukt ugunsdzēsējus ugunsgrēka gadījumā un ziņot par notikušo vadītājai un krājuma glabātājai
 15.  Uzsākt apmeklētāju evakuāciju un pēc krājuma glabātājas norādījumiem veikt eksponātu  evakuāciju no ekspozīcijām vai izstādēm.
 16. Ievērot toleranci, kontaktējoties ar darba kolēģiem un apmeklētājiem.
 17. Veikt muzeja mitro uzkopšanu 3 reizes nedēļā
 18. Pēc nepieciešamības veikt muzeja sauso uzkopšanu (putekļu tīrīšana no eksponātiem un       mēbelēm).

 

2. Amata  tiesības.

 1. Iepazīties ar muzeja atbilstošiem uzdevumiem, norādījumiem un rīkojumiem.
 2. Sadarboties ar muzeja darbiniekiem, lai sekmētu savu tiešo uzdevumu izpildi.
 3. Saņemt uzdevuma izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju no tiešā vadītāja.
 4. Iesniegt tiešajam vadītājam priekšlikumus par darba organizācijas uzlabošanu.
 5. Uz amata pienākumu veikšanai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu, atbilstošiem  darba apstākļiem, lai pildītu savus amata pienākumus.
 6. Uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem.

 

3. Amata  atbildība.

 1. Par darba kārtības noteikumu, darba drošības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu.
 2. Par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.
 3. Par uzdotā darba norisi un rezultātiem.
 4. Par muzeja īpašuma un materiālo vērtību, kas saņemti lietošanā, saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
 5. Par konfidenciālas vai jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai materiālu kaitējumu darba devējam.
 6. Par rīkojumu, norādījumu un atsevišķu uzdevumu izpildi.
 7. Par ētikas normu ievērošanu.
« Atpakaļ