Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

pašvaldība izsludina vakanci

pašvaldība izsludina vakanci

27.06.2017

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

 aicina pieteikties uz vakanci – Grāmatvedis/-e

 

 

Prasības kandidātiem:

 

Nepieciešamā izglītība un prasmes

 • Vidējā speciālā vai augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • Prasme amata piemākumu veikšanai izmantot biroja tehniku un datorprogrammas;
 • Latvijas Republikas nodokļus un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme to pielietošanā;
 • Spēja organizēt darbu patstāvīgi

 

Nepieciešamā profesionālā pieredze

 • Pieredze grāmatvedības uzskaitē valsts un pašvaldību budžeta iestādēs;
 • Pieredze darbā valsts budžeta un pašvaldību budžetu pārskatu sistēmā.

 

Darba laiks: Pilna laika  5 dienu darba nedēļa (40 stundas)

 

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2017.gada 26. jūnija plkst. 16:00.

 

  AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS

 1. Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, veikt darba samaksas, darba nespējas un cita veida pabalstu un maksājumu aprēķināšanu, nodokļu ieturēšanu un algu izmaksas sarakstu sagatavošanu Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu   darbiniekiem un  citiem līgumdarba veicējiem.
 2. Pārbaudīt un iegrāmatot uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par atvaļinājumiem un nodokļiem.
 3. Izdara ierakstus fizisko personu kontos un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītēs.
 4. Veic grāmatojumus un kārto apgrozījuma pārskatus grāmatvedības programmā pēc darba algu aprēķinu veikšanas .
 5. Aizpilda un nosūta ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem ,aprēķināto iedzīvotāju ienākuma  nodokli un ziņas par darba ņēmējiem
 6. Sagatavo  un nosūta paziņojumus par algas nodokli fiziskām personām.
 7. Sekot VID EDS sistēmā darbinieku elektroniskajās algas nodokļu grāmatiņās reģistrētajiem datiem un to izmaiņām, un savlaicīgi pielietot darba algas aprēķinos.
 8. Veikt ilgtermiņu ieguldījumu uzskaiti, pārvietošanu, nolietojuma aprēķināšanu un izslēgšanu.
 9. Sagatavo apgrozījumu pārskatus par pamatlīdzekļiem.
 10. Sagatavot inventarizācijas sarakstus inventarizāciju veikšanai un nodrošināt pareizu inventarizācijas rezultātu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē.
 11. Pēc vajadzības piedalīties novada iestāžu inventarizācijās.
 12. Sagatavo gada pārskatam - kopsavilkumu par ilgtermiņa ieguldījuma kustību.
 13. Katra mēneša beigās aprēķināt darba algu, nodokļu un pamatlīdzekļu kontu atlikumus.
 14.  Aizpilda un nosūta statistikas pārskatus: 2 Darbs, 6 Darbs u.c.
 15. Sniedz konsultācijas grāmatvedības jautājumos pašvaldības darbiniekiem, deputātiem.
 16. Veikt citus amata pienākumus saskaņā ar galvenā grāmatveža un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.

 

« Atpakaļ