Pirmdiena, 27.03.2023
Tālrīts, Gustavs, Gusts

Pāvilostas novada dome izsludina pieteikšanos uz Pāvilostas novada bāriņtiesas locekļa amatu

Pāvilostas novada dome izsludina pieteikšanos uz Pāvilostas novada bāriņtiesas locekļa amatu

14.03.2016

Pāvilostas novada dome

izsludina pieteikšanos uz

Pāvilostas novada bāriņtiesas locekļa amatu

 

Darba pienākumi:

-          Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem;

-          piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā:

-          sniegt palīdzību bērnam vai personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

-          mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā;

-          piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs;

-          vadīt bāriņtiesas sēdi pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma;

-          kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

 

Prasības pretendentiem

  Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:

1)    kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

2)    kura sasniegusi 30 gadu vecumu;

3)    kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

4)    kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;

5)    kurai ir nevainojama reputācija.

   Vēlamas labas komunikācijas un sadarbības prasmes, atbildība, precizitāte, pamatiemaņas darbā ar datortehniku (Word, Exel).

    Ja persona par bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesu vadība un organizācija”.

 

    Bāriņtiesas loceklim ir noteikts stundu darbs un darba alga pēc nostrādātām stundām.

 

   Pieteikumus (pievienojot CV, izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas) iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā personīgi vai nosūtot pa pastu Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466  līdz 2016. gada 14. martam (pasta zīmogs). Papildu informācija pa tālruni 26019461.

  Informējam, ka Pāvilostas novada dome bāriņtiesas locekļus ievēl uz pieciem gadiem.

 

« Atpakaļ