Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

2015.gads

22.05.2015

Pāvilostas novada pašvaldība,

reģ. Nr. 90000059438,

Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466,

aicina pieteikties uz vakanto kapsētas pārziņa Pāvilostas kapos amatu.

 

Amata pienākumu apraksts:

  1. Ierāda kapu vietas.
  2. Atbild par inventāra sakoptību un saglabāšanu
  3. Atbild par tīrību un kārtību kapos un to apkārtnē
  4. Organizē savlaicīgu gružu izvešanu no kapu teritorijas
  5. Seko, lai kapsētas žogs būtu kārtībā un vārti aizvērti
  6. Piedalās bēru ceremonijā, saņem un uzglabā izziņas par miršanu.
  7. Kārto apbedījumu reģistru, slēdz līgumus par kapa vietu rezervāciju.
  8. Iekasē naudu par maksas pakalpojumiem, pretī izsniedzot maksājumu apliecinošo dokumentu. Naudu katru nedēļu iemaksā pašvaldības kasē.
  9. Veic citus līdzīga satura uzdevumus, kā arī darbus pēc darba devēja rīkojuma.

 

Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes termiņu 3 mēnešus. Darba laiks: 20 stundu darba nedēļa pie summētās darba laika uzskaites, darba alga- 193,00 EUR mēnesī. Jāstājas darbā 2015.gada 1.jūnijā. Pretendenta atlases nosacījumi dokumentu izpēte.

Pieteikumus iesniegt līdz 2015. gada 22.maija plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam Magonem, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Papildus informācija pa tālruni 26405900.

 

 

« Atpakaļ