Pirmdiena, 27.03.2023
Tālrīts, Gustavs, Gusts

Aizliegts!!!

Aizliegts!!!

01.04.2015

visā Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā

kurināt ugunskurus, kā arī dedzināt zarus, kūlu, u. c. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants paredz :

  • Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu —uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
  • Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.
  • Par kūlas dedzināšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.
   Ministra kabineta 2004. gada 17. februārī izdotie “Ugunsdrošības noteikumi” paredz, ka  ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka .
   Noteikumu 20. punkts nosaka, ka objekta teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.
   Cita starpā minētajā normatīvajā aktā noteikts, ka zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
    VUGD katru gadu iesniedz informāciju Lauku atbalsta dienestam par vietām, kur degusi kūla. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekam tiks samazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
   Balstoties uz šo informāciju, 2011.gadā Lauku atbalsta dienests veicis pārbaudes 97 zemnieku saimniecībās, pēc kurām 75 saimniecībām par kūlas dedzināšanu samazināts valsts un Eiropas Savienības atbalsts.
    Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 32 Lauku atbalsta dienesta klientiem par konkrēto degušo lauku atbalsts netika piešķirts, ja lauks bija pieteikts kādam no pasākumiem programmās «Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas», «Natura 2000» un «Agrovides maksājumi».
     Par dedzinātajām platībām lauku attīstības atbalsts netika izmaksāts 24 500 latu apmērā. Savukārt 43 atbalsta pretendentiem par sausās zāles dedzināšanu uz lauka atbalsts tika samazināts par kopējo summu 5015 lati.
    Ar katru gadu kūlas ugunsgrēku skaits turpina pieaugt. 2011.gadā valstī reģistrēti 1712 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 2,95% vairāk, salīdzinot ar 2010.gadu, kad to skaits bija 1663, kā arī 48 ugunsgrēki, kuri izcēlušies no degošas kūlas. Šogad līdz 1.aprīlim reģistrēti jau 262 kūlas ugunsgrēki.
     VUGD apkopotie statistikas dati par kūlas ugunsgrēkiem no 2000. līdz 2011.gadam:

Gads

Ugunsgrēku skaits

Bojāgājušie

Nodegušas ēkas

2011

1712

1

27

2010

1695

0

32

2009

2054

0

109

2008

1092

0

11

2007

2651

0

35

2006

7083

6

472

2005

1594

0

23

2004

2446

6

120

2003

3594

5

341

2002

4328

8

514

2001

1410

2

238

2000

1024

1

68

 

 

« Atpakaļ