Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 24.11.2017
Velta, Velda

LIT/LAT projekti 2017

                        

13.10.2017.

11. oktobrī Palangā, Palangas kūrorta muzejā notika kārtējā Pāvilostas novadpētniecības muzeja, Pāvilostas novada pašvaldības un Palangas kūrorta muzeja darbinieku tikšanās projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” (projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr.  LLI-173) ietvaros.

Tikšanās mērķis bija Pāvilostas novadpētniecības muzeja projektā plānotās ekspozīcijas saturiskās koncepcijas caurlūkošana un saskaņošana ar Lietuvas partneriem projekta ietvaros.

Tāpat tikšanās laikā tika norunātas turpmākās veicamās darbības projekta ietvaros, kā to nosaka grafiks.  Abas LIT/LAT projektā iesaistītās puses vienojās par kopēju suvenīru izveides nosacījumiem, par darbu pie ekspozīciju mākslinieciskās koncepcijas, kā arī saskaņoja datumus un laikus, kad paredzētas abu muzeju ekspozīciju atklāšanas un citus organizatoriskos jautājumus.

 

22.06.2017.

21. jūnijā Pāvilostā, Pāvilostas novadpētniecības muzejā notika kārtējā Pāvilostas novada pašvaldības un Palangas kūrorta muzeju darbinieku un projektu koordinatoru tikšanās projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” (projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr.  LLI-173) ietvaros.

  Projektu koordinatore Vizma Ģēģere iepazīstināja lietuviešu partnerus ar Pāvilostas novada pašvaldību, Pāvilostas novadpētniecības muzeju un topošo ēku pie muzeja, kurā tiks realzēta projekta ietvaros plānotā ekspozīcijas izveide. Notika arī darba grupu sapulce, kurā tika precizēts projekta darba grafiks, nepieciešamie grozījumu un precizējumi projekta plānotajās aktivitātēs, noteikti konkrēti datumi divu dienu apmācībām Palangā, tika izskatīti projekta publicitātes jautājumi un citi organizatoriskie jautājumi.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

29.05.2017.

    24. maijā Palangā Palangas kūrorta muzejā notika kārtējā Pāvilostas novada pašvaldības un Palangas kūrorta muzeju darbinieku un projektu koordinatoru tikšanās projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” (projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr.  LLI-173) ietvaros.

    Pāvilostas novada pašvaldību pārstāvēja pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova un muzeja krājuma glabātāja Larisa Ķipste. Savukārt no Palangas pašvaldības puses savas intereses pārstāvēja Palangas kūrorta muzeja vadītājs Jūratis Viktoras Liachovičas, projekta vadītājs Mindaugas Samoškas un citi Palangas muzeja darbinieki. Tikšanos pārraudzīja un par projekta realizācijas jautājumiem  konsultēja Latvijas - Lietuvas programmas nodaļas vecākais eksperts, kas arī ir projekta kurators no LIT-LAT programmas puses, Nikolajs Fedejevs.

    Šajā tikšanās reizē abas puses saskaņoja projekta realizēšanas laika grafiku, savstarpēji vienojoties par veicamajām aktivitātēm, un nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.

    Tā kā Palangas kūrorta muzejam jau bija izstrādāta tehniskā dokumentācija sava projekta daļas īstenošanai, tad uz doto brīdi Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir jāveic mākslinieciskās un tehniskās koncepcijas izstrāde projekta realizēšanai Pāvilostā. Pāvilostas novadpētniecības muzejs mākslinieciskās koncepcijas izstrādei ir piesaistījis mākslinieku Kristianu Brekti, ar kuru muzejam ir bijusi veiksmīga sadarbība, realizējot projektu “Padomju laiki Pāvilostā”.

    Nākamā tikšanās reize plānota jūnija sākumā Palangā, bet jūnija beigās Pāvilostā.

 

Marita Kurčanova,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

19.05.2017.

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ”

Projekta akronīms: PPMIH

Projekta Nr.  LLI-173

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. līdz 31.05.2018.

Projekta mērķis:  Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta vadošais  partneris: Palangas kurorta muzejs, Birutes aleja 34A, Palanga, Lietuva.

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 542 488.14, kas ir ERAF atbalsts, Pāvilostas novada pašvaldības daļa projektā sastāda 148 321.25 EUR, no kā 85% ir ERAF atbalsts, 5% valsts budžeta līdzfinansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.


Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu 


Tēmturis: #LATLIT

Projekta ietvaros Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir plānotas kopīgas aktivitātes ar Palangas kūrorta muzeju un Pāvilostas novadpētniecības muzejam plānots apmēbelēt un interaktīvi aprīkot Pāvilostas novadpētniecības muzeja topošo Tīklu māju, kura tiek būvēta EJZF atbalstītā projekta “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0204-000001 ietvaros. 
 

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

21.04.2017.

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” , jeb “Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore”, “Safety First.

Projekta mērķis:  paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābēju kapacitāti, kā arī informēt iedzīvotājus un tūristus par drošu atpūtu pludmalē. Projekta laikā tiks veiktas vērienīgas apmācības un semināri glābējiem, kā arī modernizēts glābēju aprīkojums. Projekta izmaksas sastāda EUR 500 936,31, kas ir ERAF atbalsts

Projekta īstenošanas laiks: 22 mēneši no 03.04.2017. līdz 02.02.2019.

Projekta numurs: LLI-92
Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam
Projekta partneri: Galvenais partneris: Ventspils p/i "Ventspils Digitālais centrs", projekta partneri: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Klaipēdas ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neringas pašvaldība, Liepājas p/i "Pašvaldības policija", Pāvilostas novada pašvaldība.


Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu 
Tēmturis: #LATLIT

Pāvilostas novada pašvaldība piedalīsies projekta ietvaros plānotajās apmācībās un Pāvilostas pludmalē tiks ierīkotas divas drošības kameras. Pāvilostas novada pašvaldības saņemtais finansējums sastāda EUR 4731.00, līdzfinansējums EUR 709.65


Projekta koordinatore; Vizma Ģēģere

 

03.04.2017.

31. martā Pāvilostas novada pašvaldības delegācija, kuras sastāvā bija domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere un Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, viesojās Palangas kūrorta muzejā.

    Viesošanās mērķis bija sadarbības līguma parakstīšana, kas paredz daudzveidīgu sadarbību abu kopējo interešu jomās – stiprināt sadraudzību, īstenot kopīgus pētniecības darbus, kopā piedalīties dažādos Eiropas projektos, savstarpēji mainīties ar izstādēm un darba pieredzi, veicinātu nozares izaugsmi šajā reģionā.

     Par šāda sadarbības līguma nepieciešamību abi muzeji vienojās jau pērnā gada oktobrī, kad Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja un pašvaldības projektu koordinatore pirmo reizi viesojās Palangā un tikās ar  Palangas kūrorta muzeja vadītāju Jūrati klātienē, lai apspriestu kopīgi iesniegtā Eiropas savienības pārrobežu LIT/LAT projekta “Pavilosta. Maritime inspired history.” virzības gaitu un īstenojamiem mērķiem.

     Palangas kūrorta muzejā ar savu klātieni pagodināt svinīgo sadarbības līguma parakstīšanu bija uzaicināti arī Palangas domes priekšsēdētāja vietnieks Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangas Kultūras departamenta vadītājs Robertas Trautmanas un Palangas administrācijas direktore Violeta Staskoniene.

     Pēc svinīgās procesijas, Palangas kūrorta muzeja vadītājs piedāvāja viesiem nelielu ekskursiju pa muzeja telpām un aplūkot šobrīd muzejā esošās ekspozīcijas un izstādes. Viena no izstādēm, kas šobrīd aplūkojama Palangas kūrorta muzejā, ir Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izstāde “Dod, jūriņa, sudrabiņa!”, kur turpat 20 fotogrāfijās atainoti Pāvilostas zvejnieki un zveja Baltijas jūrā. izstāde Palangas kūrorta muzejā būs aplūkojama līdz maija beigām.

      Tikšanās reizē Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons uzsvēra faktu, ka ne vienmēr mēs apzināmies muzeju - kā Palangas, tā arī Pāvilostas un daudzu citu muzeju - svarīgo nozīmi sabiedrībā, jo bez pagātnes nav nākotnes, bet pagātnes un daudzu vēsturisko faktu šūpulis un glabātājs ir muzejs. Priekšsēdētājs pateicās Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai un Palangas kūrorta muzeja vadītājam Jūratim Viktoram Liachovičam par veiksmīgi uzsākto sadarbību, īstenojot ES pārrobežu LIT/LAT projektu, tādējādi attīstot muzeju darbību un aizvien piedāvājot saviem apmeklētājiem jaunas iespējas izzināt vēstures faktus.

     Pasākuma izskaņā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs uzaicināja Palangas delegāciju apmeklēt un iepazīt Pāvilostas novadu un Pāvilostas novadpētniecības muzeju.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

14.02.2017.

  

      Pāvilostas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību ir iesniedzis projekta pieteikumu un saņēmis apstiprinājumu ar nosacījumiem  LAT/LIT pārrobežu programmas projektam  “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, projekta Nr.  LLI-173” Projektu plānots realizēt no 01.01.2017. līdz 31.05.2018. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 542 488.14, no tā Pāvilostas novada pašvaldībai EUR 148 321.25

  Projekta ietvaros plānota sadarbība ar Palangas kurorta muzeju, kas atrodas Palangā, Birutes aleja 34A. Projekta ietvaros Pāvilostas novadpētniecības muzejs plānojis apmēbelēt un interaktīvi aprīkot Pāvilostas novadpētniecības muzeja topošo Tīklu māju, kuru savukārt plānots uzbūvēt EJZF atbalstītā projekta “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0204-000001 ietvaros.  Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina  Kurčanova un projektu koordinatore Vizma Ģēģere 10. februārī apmeklēja Palangas kurorta muzeju, lai vienotos par turpmāko sadarbību projekta sakarā, kā arī aizveda pirmo Pāvilostas muzeja sagatavoto fotogrāfiju izstādi “Dod, jūriņa, sudrabiņu”, kas ir pirmais ieguldījuma muzeju savstarpējā sadarbībā. Izstādi Palangas kurorta muzejā paredzēts eksponēt no 18.02.2017. līdz 20.05.2017. Projekta ietvaros plānota arī Palangas kurorta muzeja piedāvāta izstāde, kas būs apskatāma Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Savukārt šī gada 31. martā Palangas pilsētas svētku ietvaros paredzēts svinīgi noslēgt sadarbības līgumu starp Palangas kurorta un Pāvilostas novadpētniecības muzejiem, kas sekmētu abu muzeju sadarbību nākotnē.

 

Projektu  koordinatore Vizma  Ģēģere