Piektdiena, 25.09.2020
Rauls, Rodrigo

Arhīvs

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

14.09.2020

“Odiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

“Inti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Lasīt vairāk

Paziņojums par atklātu mutiskas nomas tiesību izsoli

06.07.2020

Saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par pludmales nogabalu iznomāšanas  un izmantošanas kārtību” minētajiem nosacījumiem.

Lasīt vairāk

Izsludināts pašvadlības finansētais projektu konkurss 2020. gadam

06.07.2020
Lasīt vairāk

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma privatizāciju:

06.07.2020
Lasīt vairāk

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, apstiprināšanu

06.07.2020
Lasīt vairāk

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

06.07.2020
Lasīt vairāk

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

06.07.2020

privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Stembrīte”

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

27.03.2020

 „Pāvilostas novada pašvaldība rīko divas mutiskas cirsmu izsoles ar augšupejošu soli nekustamajā īpašumā „PAGASTA MEŽI”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā,

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

19.03.2020

Pāvilostas novada pašvaldība 2020.gada 10.martā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, rīko publiskas izsoles ar augšupejošu soli īpašumiem Pāvilostas novadā.

Lasīt vairāk

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

13.02.2020
Lasīt vairāk

SLUDINĀJUMS par izsoli

04.02.2020
Lasīt vairāk

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā publisko apspriešanu

04.02.2020
Lasīt vairāk

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo: nekustamais īpašums "Stembrīte" Sakas pagastā

04.02.2020
Lasīt vairāk

Pāvilostas novada pašvaldība rīkos pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgto izsoli.

18.12.2019
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

18.04.2019

Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai piektajā izsolē nekustamo īpašumu „Jonasi”, Vērgales pagastā.

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

17.04.2019

Pāvilostas novada pašvaldība rīko mutisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli nekustamajā īpašumā „VENTAS”, Sakas pagastā.

Lasīt vairāk

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019. gadam

11.03.2019
Lasīt vairāk

SLUDINĀJUMS

03.03.2019

Pamatojoties uz 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

        Pašvaldība piedāvā nomai pašvaldības piekritīgo zemi Dzintaru ielā 27, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,  platībā 0,0213 ha, uz kuras atrodas divas ēkas platībā 82,20 m2  un 30,90 m2. Teritorijas izmantošana ir publiskās apbūves teritorija, kas ietver iedzīvotāju tiešai apkalpei domātas komerciālās un nekormerciālās iestādes.

         Iznomātāja nosacītā nomas maksa zemei ir 28,00 EUR plus PVN gadā un maksu  par telpām skat. Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 2 , 1. pielikums. Iznomāšanas termiņš 12 gadi.

 

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

08.03.2019

Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē nekustamo īpašumu „Jonasi”, Vērgales pagastā

Lasīt vairāk

nekustamais īpašumus „Jonasi”, Vērgales pagasts

21.11.2018
Lasīt vairāk
» 1 2 3 4