Ceturtdiena, 20.02.2020
Smuidra, Vitauts, Smuidris

Arhīvs

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

13.02.2020
Lasīt vairāk

SLUDINĀJUMS par izsoli

04.02.2020
Lasīt vairāk

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā publisko apspriešanu

04.02.2020
Lasīt vairāk

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo: nekustamais īpašums "Stembrīte" Sakas pagastā

04.02.2020
Lasīt vairāk

Pāvilostas novada pašvaldība rīkos pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgto izsoli.

18.12.2019
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

18.04.2019

Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai piektajā izsolē nekustamo īpašumu „Jonasi”, Vērgales pagastā.

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

17.04.2019

Pāvilostas novada pašvaldība rīko mutisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli nekustamajā īpašumā „VENTAS”, Sakas pagastā.

Lasīt vairāk

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019. gadam

11.03.2019
Lasīt vairāk

SLUDINĀJUMS

03.03.2019

Pamatojoties uz 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

        Pašvaldība piedāvā nomai pašvaldības piekritīgo zemi Dzintaru ielā 27, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,  platībā 0,0213 ha, uz kuras atrodas divas ēkas platībā 82,20 m2  un 30,90 m2. Teritorijas izmantošana ir publiskās apbūves teritorija, kas ietver iedzīvotāju tiešai apkalpei domātas komerciālās un nekormerciālās iestādes.

         Iznomātāja nosacītā nomas maksa zemei ir 28,00 EUR plus PVN gadā un maksu  par telpām skat. Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 2 , 1. pielikums. Iznomāšanas termiņš 12 gadi.

 

Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS

08.03.2019

Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē nekustamo īpašumu „Jonasi”, Vērgales pagastā

Lasīt vairāk

nekustamais īpašumus „Jonasi”, Vērgales pagasts

21.11.2018
Lasīt vairāk

nekustamais īpašums „Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā (2)

02.10.2018
Lasīt vairāk

nekustamais īpašums „Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā

08.06.2018
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

06.02.2018
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS par detālplānojumu nekustamajos īpašumos Austrumu ielā 9, Brīvības ielā 39, Brīvības ielā 35 un Torņa ielā 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

15.01.2018
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

09.01.2018
Lasīt vairāk

Privatizācijas aģentūras izsole

29.06.2017
Lasīt vairāk

nekustamais īpašums “Strazdāji”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads

22.12.2016
Lasīt vairāk

PAZIŅOJUMS par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rīkošanu uz 2 (diviem) nēģu murdiem

22.12.2016
Lasīt vairāk

nekustamais īpašums Sēņu ielā 1, Pāvilostā

01.11.2016
Lasīt vairāk
» 1 2 3