Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Otrdiena, 30.05.2017
Lolita, Vitolds

Pasākumu plāns

2017. gada maija mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

17.05.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

18.05.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

9.50

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

10.10

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.00

Finanšu komitejas sēde

12.00

Administratīvās komisijas sēde

23.05.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

25.05.

14.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.05.- 31.05.2017.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

I.Baltaiskalns izstāde pašdarinātas rotaslietas un rotaļlietas

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

Visu mēnesi

Anda un Arnolda Aigaru

foto izstāde “Bezgalīgais stāsts”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

Visu mēnesi

Pāvilostnieču rokdabu izstāde                                “Raibo sapņu lidojums”

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zāle, M.Vītola, V.Citskovska

Līdz 17.05.2017.

 

Fotogrāfa Ivara Freimaņa darbu izstāde “Ceļojums putnu un zvēru pasaulē”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I. Kurčanova

03.05.2017., plkst.13:00

Guntars Račs aicina uz radošo autorvakaru

“Laikam laika nav”

Pāvilostas vidusskola, D.Bunka

03.05.2017., plkst.18:00

Ulda Marhilēviča jubilejas dziesmu vakars

Pāvilostas kultūras nams, D.Bunka

04.05.2017., plkst.12:30

Akcija “Apskauj Latviju” – Latvijai 100

Simtgades ozola stādīšana

Pēc pasākuma “Baltā gadauta svētki “

Ziemupes centrā, D.Vītola

 

Ziemupes jūrmalā, D.Vanaga, D.Kadeģe

No 04.05.-01.07.2017.

Alus kausu izstāde “Alus tā ir lieta, ko ciena”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

12.05.2017., plkst.12:30

Vērgales pamatskolas skolēnu  Mātes dienas koncerts

Vērgales kultūras nams, A.Blūmane

13.05.07., plkst.10:00

9.,12.klasēm “Pēdējā zvana” pasākums

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane

13.05.2017., plkst.11:00

9.klases “Pēdējā zvana” pasākums

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

13.05.2017., plkst.12:15

Skolēnu pavasara atskaites koncerts

Zēnu mājturības stundās un pulciņā “Dizaina pamati un kokapstrāde” veidoto darbu izstāde

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane

15.05.2017., plkst.13:00

Labāko skolēnu un skolotāju svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Pāvilostas vidusskola, S.Leja

No 19.05.2017.

 plkst.17:00

Agnes Liping gleznu izstāde “Mainīgā Pāvilosta”

Izstādes atklāšana

 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

20.05.2017.

Pāvilostas pilsētas svētki

Programmu skatīt:  www.pavilosta.lv

Pāvilostas stadions, S.Vārsberga

20.05.2017.

Ievziedu balle

( līdzi ņemt “groziņu”)

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

27.05.2017., plkst.12:00

Izlaidums

Vērgales pagasta PII“Kastanītis”, G.Akerfelde

31.05.2017., plkst. 8:30

Mācību gada noslēgums un “Cerību balvas” pasniegšana

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane

31.05.2017., plkst.9:00

Mācību gada noslēgums.

Nomināciju diena un “Cerību balvas” pasniegšana

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta pasākumu plāns 2017. gadam 

 

Janvāris

 

1.01. Jaungada balle Vērgalē

20.01. Barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

28.01. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

 

Februāris

13.-17.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

24., 25., 26.02. Pāvilostas sporta diena

 

Marts

Atklātais Pāvilostas Mūzikas skolas mācību koncerts “Pavasara skaņās” Pāvilostā

3.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Dziesmu koncerts “Sniegpulkstenītis” Vērgalē

11.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” 35. reizi Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži Ziemupē

 

Aprīlis

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts “Vasaras ieskaņā”

1.04. Pāvilostas interešu kopas “Sārtene” 30 gadu jubilejas pasākums

8.04. Pāvilostas dramatiskā kolektīva 10 gadu jubilejas

pasākums

16., 17. 04. Lieldienas

28.04. Dziesmu koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

30.04. Svētku tirgus Vērgalē

 

Maijs

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

4.05. Akcija “Apskauj Latviju”

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltītie pasākumi izglītības iestādēs

20.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Izlaidumi Pāvilostas novada pirmsskolu izglītības iestādēs un Mākslas un Mūzikas skolās

 

Jūnijs

3.06. Ģimenes diena Vērgalē

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

20.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

9. klašu un 12. klases izlaidumi Pāvilostas novadā

 

Jūlijs

8.07. Zvejnieksvētki Pāvilostā

15.07. Bebes svētki

21., 22.07. Zaļais stars.

22.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

 

Augusts

4.08. Sakas pagasta svētki

12.08. Ziemupnieku saiets

19.08. Vērgales pagasta svētki “Vērgale svin!”

26.08. Senās uguns nakts- tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēgums- 4. posms

 

Septembris

01.09. Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

16., 17.09. Pārgājiens Pāvilosta- Ziemupe un koncerts projekts “1836” ceļa “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

Oktobris

1.10. Pāvilostas novada Skolotāju diena

Mednieku balle

 

Novembris

Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts “Deju spēles vējā”

Gaismas ceļš Pāvilostas vidusskolā

17., 18.11. LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi

 

Decembris

1.12. Egles iedegšana Pāvilostā

10.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā

Adventes labdarības koncerts “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Egles iedegšana Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā

Ziemassvētku tirdziņš

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā

 

 

 

NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

Kur gūstat informāciju par Pāvilostas novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un pabalstiem?