Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Svētdiena, 07.02.2016
Ričards, Rihards, Nelda

Pasākumu plāns

2016.gada februāra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta


 

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

 

Vērgales pagasta pārvaldē

 

Pāvilostas novada pašvaldībā

18.02.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

23.02.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

25.02.

14.00

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 01.02.-29.02.2016.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

Daces Nastevičas rokdarbu izstāde “Ceļvedis latvisko zīmju pasaulē”

Par tikšanos ar darbu autori sekot līdzi informācijai: www.pavilosta.lv

Vērgales pagasta muzejs,

 M.Sīpola

Visu mēnesi

Laikraksta “Kurzemes Vārds” ilggadējā korespodenta Pētera Jaunzemja fotogrāfijas no cikla “Gaisma pret tumsu” (Barikāžu dienu liecības)

Pāvilostas novadpēniecības muzejs, I.Kurčanova

Visu mēnesi

Eduarda Skaba foto izstāde

“ Mākoņu atlants”

Pāvilostas pašvaldības izstāžu zāle, M.Horna, M.Vītola

08.-12.02.2016.

Raibā nedēļa

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

12.02.2016., plkst.11:30

Pāvilostas novada skolēnu skatuves runas un vokālo ansamļu “Balsis 2016” konkursu 1.kārta

Pāvilostas Mūzikas skola, S.Leja

19.02.2016.

PĀVILOSTAS NOVADA UZŅĒMĒJU DIENA

Informācija:  www.pavilosta.lv

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, M.Kurčanova , S.Vārsberga

20.02.2016., plkst. 14:00

Grobiņas pagasta kultūras nama “Robežnieki” amatierteātra izrāde

“Trīs košas dāmas”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

 

 

 

25.02.2016.

plkst.18:00

 

26.02.2016.

plkst.17:00

PĀVILOSTAS NOVADA

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

 

 Vērgales kultūras namā

 

 

Pāvilostas kultūras namā

 

 

 

 

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

 

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S.Vārsberga

26.-28.02.2016.

 

PĀVILOSTAS NOVADA

SPORTA DIENAS

Pāvilostas pilsētas sporta zālē

Pāvilostas pilsētas sporta zālē,

A.Barsukovs

27.02.2016., plkst. 18:00

Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu kora “Sīga” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārsils”

jubilejas koncerts

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

Līdz 15.03.2016.

Foto  apmācības projekta ietvaros tapušā fotogrāfiju izstāde

“Pāvilostas novada popularizēšana caur fotoobjektīvu”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības pasākumu plāns 2016.gadam

JANVĀRIS

1.01

Jaungada nakts balle

Vērgales kultūras nams

20.01

Barikāžu atceres 25.gadadiena

Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola

FEBRUĀRIS

februāris

Pāvilostas novada uzņēmēju diena

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

februāris

Muzikantu saiets

Pāvilostas kultūras nams

08.02. - 12.02

Raibā nedēļa

Vērgales pamatskola

12.02

Valentīndiena - Popiela

Pāvilostas vidusskola

14.02

Koncerts

Vērgales kultūras nams

19.,20.,21.

Pāvilostas novada sporta dienas

Pāvilostas sporta halle

MARTS

marts

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts „Pavasara skaņās”

Pāvilosta

04.03

Ģimeņu vakars

Vērgales kultūras nams

11.03

Dziesmu koncerts „Sniegpulkstenītis”

Vērgales kultūras nams

12.03

 

Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda”

Ziemupes tautas nams

20.03

Pavasara saulgrieži

Ziemupe

24.03

Lieldienu pasākums skolā. Izstāde. Dziesmas. Rotaļas.

Vērgales pamatskola

25.03

Piemiņas brīdis Ziemupē represētajiem ciema iedzīvotājiem

Ziemupe

25.03

Represēto piemiņas brīdis

Vērgales kapsētā

27.03

Lieldienas Vērgalē

Vērgales kultūras nams

APRĪLIS

02.04

Atpūtas vakars un muzikantu saiets

Vērgales kultūras nams

15.04

Starpnovadu sadziedāšanās pasākums 5 - 6 gadīgajiem bērniem

Pāvilostas pilsētas  kultūras nams

28.04

Koncerts

Pāvilostas vidusskola

MAIJS

01.05

Svētku gadatirgus

Vērgales kultūras nams

maijs

Mācību olimpiāžu un konkursu uzvarētāju svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Pāvilosta

maijs

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts„Es savai māmiņai”

Vērgale

06.05

Māmiņdienas koncerts

Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola

09.05

Ūsiņi Ziemupē

Ziemupe

13.05

9. un 12.klašu skolēnu pasākums “Pēdējais zvans”

Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola

21.05

 

Pāvilostas pilsētas svētki un tūrisma sezonas atklāšana

Pāvilosta

28.05/04.06

 

Vasaras sezonas atklāšanas balle  Upesmuižas parka estrādē

Pāvilosta

27.05

Liecību pasniegšana

Pāvilostas vidusskola

27.05

Ekskursija skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem

Vērgales pamatskola

30.05

Vides diena

Vērgales pamatskola

31.05

Cerību balvas pasniegšana, Nomināciju diena

Vērgales pamatskola

JŪNIJS

11.06

Izlaidums 9.klasei

Vērgales pamatskola

14.06

Piemiņas brīdis represētajiem

Vērgales kapsētā

14.06

Piemiņas brīdis Ziemupē represētajiem ciema iedzīvotājiem

Ziemupe

18.,19.06

 Kurzemes vidējās paaudzes deju svētki

Liepāja

21.06

Vasaras saulgrieži

Ziemupē

23.06

 

Līgo svētku pasākumi novadā, Zāļu tirgus Pāvilostā

Pāvilosta

23.06

Līgo svētki Vērgalē

Vērgales centrs

jūnijs

Izlaidums Pāvilostas vidusskolas 9.,12.kl.

Pāvilostas  pilsētas kultūras nams

JŪLIJS

09.07

 

Zvejnieku svētki Pāvilostā

 

16.07

 

Bērnības svētki Pāvilostā

 

16.07

Bebes svētki

Vērgales kultūras nams

22.,23. 07.

 

Festivāls Zaļais stars Pāvilostā

Pāvilosta, Saka

30.07

VPDK ,,Vērgalītei’’-30

Vērgales kultūras nams

AUGUSTS

05.08.

Sakas pagasta svētki

Sakas pagastastmāja

06.08

 

Ziemupnieku saiets

Ziemupe

12.,13.08

Vērgales svētki

Vērgales kultūras un sporta nams

20.08

 

Atpūtas pasākums „ma-DARA” 5.gadadiena.

Ziemupe

27.08

 

Senās Uguns nakts

Pāvilostā, Ziemupē

SEPTEMBRIS

01.09

Zinību diena

Pāvilostas novada izglītības iestādēs

22.vai 23.09

 

Rudens saulgrieži Ziemupē

Ziemupe

29.09

Skolas ozola Miķeļa dzimšanas diena

Vērgales pamatskola

30.09

Novada skolotāju diena

 

septembris

Atpūtas vakars

Vērgales kultūras nams

OKTOBRIS

oktobris

Senioru atpūtas  pasākums, Mednieku balle 

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

oktobris

Pensionāru pēcpusdiena

Vērgales kultūras nams

NOVEMBRIS

10. 11

Mārtiņdiena (ķekatu svētki). Rudens tirdziņš.

Vērgales pamatskola

11.11

Gaismas ceļš

Pāvilostas vidusskola

17.11

LR proklamēšanas dienai veltīts svinīgais pasākums

Vērgales pamatskola

18.11

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

Vērgales kultūras nams

18.11.

Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

DECEMBRIS

02.12

 

Egles iedegšana

Pāvilostā

11.12

 

Egles iedegšana

Ziemupē

16.12

Ziemassvētku koncerts un balle

Vērgales pamatskola

11.-18.12

 

Ziemassvētki Rūķupē

Ziemupe

21.12

 

Ziemas saulgrieži, bluķa vilkšana

Ziemupe

25.12

 

Ziemassvētku balle

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

decembris

 

Novada egle pirmsskolas vecuma bērniem

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

26.12

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Vērgales kultūras nams

31.12

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā

Pie Pāvilostas novada pašvaldības

decembris

Pāvilostas Mūzikas skolas labdarības koncerts Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Veco ļaužu aprūpes centrs

decembris

„Pāvilostas Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas koncerts

Pāvilosta

 

Aktuālais jautājums

Jūsuprāt, kāds būtu piemērotākais sauklis-devīze Pāvilostas pilsētai: