Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Ceturtdiena, 21.09.2017
Matīss, Modris, Mariss

Pasākumu plāns

2017. gada septembra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

15.09.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

21.09.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

26.09.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

28.09.

9.30

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

 

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.09.- 30.09.2017.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

Pāvilostnieces Elīnas Hornas rokdarbu izstāde “Par prieku sev un citur”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

Visu mēnesi

Lidijas Reinholdes personālizstāde “Lidijas bildes”

Mākslinieku mājā, Dzintaru ielā 35, Pāvilostā

01.09.2017.

 

Plkst. 10:30

Plkst. 9:00

Plkst. 9:00

Plkst. 10:00

 

Mācību gada sākums Pāvilostas novada izglītības iestādēs

Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš”

Vērgales pagasta PII “Kastanītis”

Pāvilostas vidusskolā

Vērgales pamatskolā

 

 

M.Pētermane

G.Akerfelde

I.Griškēviča

G.Juriks

04.09.2017., plkst.13:00

Mācību gada sākums Pāvilostas Mākslas skolā

un Pāvilostas Mūzikas skolā

Pāvilostas novadpētniecības muzejā, I.Šnore

09.09.2017., plkst.10:00

Vislatvijas “Spēka diena”

 

vairāk info šeit

Pāvilostas stadionā, A.Barsukovs

16.,17.09.2017.

Pārgājiens Jūrkalne – Pāvilosta - Ziemupe un

 koncerts 17.09.2017. plkst. 18:36 Fonda 1836 projekta “Aplido, apceļo, apmīļo  Latviju” ietvaros, fotoprojekta izstādes “Mana Karaliste TE” atklāšana.

 

Informāciju lasīt šeit

 

Ziemupes stāvlaukums, M.Tumpele, D.Vītola

no 19.09.2017.

Fotoprojekta izstāde

“Mana Karaliste TE”

Ziemupes kultūras nams, D.Vītola

22.09.2017., plkst.15:00

Tikšanās ar grāmatas “Mātes piens” autori, rakstnieci Noru Ikstenu

Pāvilostas bibliotēka, M.Vītola

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta pasākumu plāns 2017. gadam 

 

Janvāris

 

1.01. Jaungada balle Vērgalē

20.01. Barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

28.01. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

 

Februāris

13.-17.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

24., 25., 26.02. Pāvilostas sporta diena

 

Marts

Atklātais Pāvilostas Mūzikas skolas mācību koncerts “Pavasara skaņās” Pāvilostā

3.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Dziesmu koncerts “Sniegpulkstenītis” Vērgalē

11.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” 35. reizi Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži Ziemupē

 

Aprīlis

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts “Vasaras ieskaņā”

1.04. Pāvilostas interešu kopas “Sārtene” 30 gadu jubilejas pasākums

8.04. Pāvilostas dramatiskā kolektīva 10 gadu jubilejas

pasākums

16., 17. 04. Lieldienas

28.04. Dziesmu koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

30.04. Svētku tirgus Vērgalē

 

Maijs

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

4.05. Akcija “Apskauj Latviju”

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltītie pasākumi izglītības iestādēs

20.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Izlaidumi Pāvilostas novada pirmsskolu izglītības iestādēs un Mākslas un Mūzikas skolās

 

Jūnijs

3.06. Ģimenes diena Vērgalē

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

20.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

9. klašu un 12. klases izlaidumi Pāvilostas novadā

 

Jūlijs

8.07. Zvejnieksvētki Pāvilostā

15.07. Bebes svētki

21., 22.07. Zaļais stars.

22.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

 

Augusts

4.08. Sakas pagasta svētki

12.08. Ziemupnieku saiets

19.08. Vērgales pagasta svētki “Vērgale svin!”

26.08. Senās uguns nakts- tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēgums- 4. posms

 

Septembris

01.09. Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

16., 17.09. Pārgājiens Pāvilosta- Ziemupe un koncerts projekts “1836” ceļa “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

Oktobris

1.10. Pāvilostas novada Skolotāju diena

Mednieku balle

 

Novembris

Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts “Deju spēles vējā”

Gaismas ceļš Pāvilostas vidusskolā

17., 18.11. LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi

 

Decembris

1.12. Egles iedegšana Pāvilostā

10.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā

Adventes labdarības koncerts “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Egles iedegšana Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā

Ziemassvētku tirdziņš

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā