Svētdiena, 21.04.2019
Marģers, Anastasija

Pasākumu plāns

2019. gada aprīļa mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

18.04.

9.30

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

10.30

Finanšu komitejas sēde

 

 

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

 

Pāvilostas novada pašvaldībā

25.04.

09.30

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

30.04.

10.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Pāvilostas novadpētniecības muzejā

 

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības pasākumu plāns

01.04.- 30.04.2019.

DATUMS

PASĀKUMS

ATBILDĪGAIS

18.04.2019.,

plkst.16.00

tikšanās ar dziesminieku, dzejnieku, rakstnieku, grāmatas  “Skolotāji”

autoru ANDRI AKMENTIŅU.  

Bezmaksas pasākums, aicināts ikviens.

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

18.04.2019.,

 

plkst.18.00 mazajā zālē ZAĻĀS LIELDIENU RADOŠĀS DARBNĪCAS.

Aicināti piedalīties gan lieli, gan mazi.

 

plkst.19.00 ieskandināsim LIELDIENU BRĪVDIENAS ar Pāvilostas pilsētas kultūras nama pašdarbnieku uzstāšanos – piedalās bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši”, bērnu dramatiskais kolektīvs, amatierteātris ar izrādi Ā. Alunāns ”Mūsu pokāls”.

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S. Vārsberga,

18.04.2019.,

plkst.11.00

IESKANDINĀSIM LIELDIENAS! Vērgales kultūras namā Lieldienu ieskaņas koncerts ,,Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs”. Koncertā piedalās Vērgales pamatskolas jaunāko klašu dejotāji, folkloras kopa ,,Čabraki’’un dziedātāji, bērnudārza ,,Kastanītis” dejotāji, kultūras nama dramatiskā pulciņa dalībnieki. Būs skatāma Vērgales pamatskolas skolēnu darbu izstāde.

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

26.04.2019., plkst.19.00

DANČU VAKARS

Deju soļus palīdzēs apgūt ventspilniece un zāļu sieva Līga Reitere kopā ar dziedātāju, akordeonistu, etnomūziķi Ēriku Zepu. Ieeja bezmaksas. Galdiņu rezervācija pa tel. 29366112.

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S. Vārsberga

27.04.2019.,

No plkst.9.00

27. APRĪLIS-DARBS, SPORTS UN ATPŪTA VĒRGALĒ! 27. aprīlī, kad notiks lielā talkas diena, aicinām Vērgales pagasta iedzīvotājus uz Vērgales kapu sakopšanas talku. Pulcēšanās plkst. 9.00 pie kapiem. Fiziskais darbs būs laba iesildīšanās pirms sporta  un atpūtas dienas pasākumiem, kas turpināsies Vērgales centrā. Plkst. 16.00 Vērgales sporta namā visi interesenti tiek aicināti sportiskā garā saturīgi pavadīt pēcpusdienu- gan kā dalībnieki, gan kā līdzjutēji. Komandas pieteikt līdz 24. aprīlim sporta nama vadītājam Dzintaram Semenkovam. Pēc sportiskām aktivitātēm vakars turpināsies Vērgales kultūras namā, kur notiks apbalvošanas ceremonija un saviesīgā daļa pie galdiņiem ar groziņiem. Ballē spēlēs Vērgales ,,Temperaments”, Pāvilostas ,,Piemare” un Aizputes ,,Sporta ielas muzikanti”. Komandu dalībniekiem un viņu līdzjutējiem ieeja brīva, pārējiem- 3 eiro. Galdiņu rezervēšana līdz 25. aprīlim.

Vērgales kultūras nams, Vērgales pagasta pārvalde, Vērgales sporta halle, J. Vitrups, V. Freimane, Dz. Semenkovs

Visu mēnesi

skatāma pāvilostnieces

Mairitas Tumpeles  SIRDSDARBIŅI

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

Visu mēnesi

skatāma Annijas Ivanovskas foto izstāde

“NO A LĪDZ Z, REDZI PASAULI SAVĀDĀK”.

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

No līdz aprīļa vidum

aplūkojamas Liepājas tautas foto studijas “FOTAST'”

FOTOGRĀFIJAS no izstādes,

kas ir veltīta studijas 60 gadiem.

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

Visu mēnesi

apskatāma Silvijas Teteres (Reģi)

IZŠŪTO GLEZNU IZSTĀDE

Ziemupes Tautas nams,

D. Vītola

 
 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 2019. gadam 

JANVĀRIS

4.01. Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pirmskolas vecuma bērniem pasākums ar Ziemassvētku vecīti

 

FEBRUĀRIS

11.-15.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

Pāvilostas novada sporta dienas

 

MARTS

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts „Pavasara skaņās” Pāvilostā

8.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

8.03. Dziesmu koncerts „Sniegpulkstenītis” Vērgalē

16.03. Atpūtas vakars „Pie ģimenes pavarda” Nr. 37, Ziemupē

21.03. Pavasara saulgrieži jeb Lieldienas Ziemupē

 

 APRĪLIS
Lieldienu pasākumi novadā

 

MAIJS

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Mātes dienā

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

9.05. koncerts, izstāde Pāvilostas vidusskolā

18.05. Pāvilostas pilsētas svētki- Pāvilostai 140, aktīvās tūrisma sezonas atklāšana

31.05. Mācību gada noslēgums, cerības balvas pasniegšana

 

JŪNIJS
21.06. Vasaras saulgrieži jeb Jāņi Ziemupē

Līgo svētku pasākumi Pāvilostas novadā

 

JŪLIJS

13.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā

26.-27.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars" Pāvilostā

 

AUGUSTS

 2.08. Sakas pagasta svētki

10.08.  Ziemupnieku saiets. Kapu svētki.

17.08. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"

17.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē

24.08. Senās uguns nakts, aktīvās tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Ziemupē

Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma – 4. posms

 

SEPTEMBRIS

22.09. Rudenāji jeb rudens saulgrieži Ziemupē

 

OKTOBRIS

6.10. Skolotāju diena

 

NOVEMBRIS

11.11. Lāčplēša dienas pasākums Pāvilostas vidusskolā
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts "Deju spēles vējā"

LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā

Mednieku balle

 

DECEMBRIS

Ziemassvētku tirdziņš un Ziemassvētku pasākumi novadā

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Adventes labdarības koncerts „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

8.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā
 

Īsceļi
NOVADA KARTE