Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 24.11.2017
Velta, Velda

Pasākumu plāns

2017. gada novembra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

23.11.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

9.45

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

10.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.00

Finanšu komitejas sēde

28.11.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

30.11.

9.30

Domes sēde

Ziemupes tautas namā

30.11.

15.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

16.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.11.- 30.11.2017.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Līdz 06.11.2017.

Fotoizstāde “ Mana karaliste TE”

Ziemupes tautas nams,

D. Vītola

No 06.11.2017.

muzeja krājuma izstāde

“Latvijas simboli”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs,

I. Kurčanova

No 07.11. līdz 01.12.2017.

Fotoizstāde “ Mana karaliste TE”

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

No 04.12. līdz 06.01.2018.

Fotoizstāde “ Mana karaliste TE”

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

Visu mēnesi

Anitras Zinčenko gatavoto apsveikumu kartiņu izstāde

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

04.11.2017., plkst.19:00

Mednieku balle (ar ielūgumiem)

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S. Vārsberga

05.11.2017.,

Plkst.14:00

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Metalurgu Tautas teātra izrāde "KARUSELIS"

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

05.11.2017.

Veļu vakars

Ziemupes tautas nams,

D. Vītola

08.11.2017., plkst.18:00

Spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” 

Ieejas maksa EUR 2,00

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S. Vārsberga

10.11.2017., plkst.13:00

Tikšanās ar  rakstnieci Noru Ikstenu,

sarunu vadīs LNB projektu vadītāja Līga Piešiņa

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

10.11.2017.,

plkst.17:30

Pāvilostas vidusskolas un Pāvilostas novadpētniecības muzeja pasākums “Gaismas ceļš”

Pie Pāvilostas vidusskolas “Saules  akmens”,

M. Rolmane, I. Kurčanova

16.11.2017., plkst. 19:00

Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs pasākums

Liepājas teātra aktrises S. Jevgļevskas un ģitārista M. Kupča dzejkoncerts “Latviju mīlot”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S. Vārsberga

17.11.2017., plkst.10:00

Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums “Mīlestības vārdi Latvijai”

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

17.11.2017., plkst.19:00

Latvijas 99.dzimšanas dienas svinības

Aktiera Andra Bērziņa koncerts

“Ar Dzimteni dvēselē”

Pēc pasākuma balle kopā ar Arvi un Aivaru,

Ieejas maksa EUR 3,50

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

23.11.2017., plkst.18:00

Pāvilostas tūrisma informācijas centrs aicina uz TŪRISMA UZŅĒMĒJU SANĀKSMI

Pāvilostas novada pašvaldības zāle, S.Šēle

24.11.2017., plkst.18:00

Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts  “Deju spēles vējā”

Pāvilostas kultūras nams, S.Vārsberga

25.11.2017., plkst. 20:00

Romantiska ballīte

Spēlēs Edgars no Kuldīgas, ieejas maksa EUR 4,00

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

29.11.2017.,

Plkst.18:00

Gunitas Lankas lekcija

"Nākamo paaudzi audzinot"

Vērgales pamatskolas zāle

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta pasākumu plāns 2017. gadam 

 

Janvāris

 

1.01. Jaungada balle Vērgalē

20.01. Barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

28.01. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

 

Februāris

13.-17.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

24., 25., 26.02. Pāvilostas sporta diena

 

Marts

Atklātais Pāvilostas Mūzikas skolas mācību koncerts “Pavasara skaņās” Pāvilostā

3.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Dziesmu koncerts “Sniegpulkstenītis” Vērgalē

11.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” 35. reizi Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži Ziemupē

 

Aprīlis

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts “Vasaras ieskaņā”

1.04. Pāvilostas interešu kopas “Sārtene” 30 gadu jubilejas pasākums

8.04. Pāvilostas dramatiskā kolektīva 10 gadu jubilejas

pasākums

16., 17. 04. Lieldienas

28.04. Dziesmu koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

30.04. Svētku tirgus Vērgalē

 

Maijs

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

4.05. Akcija “Apskauj Latviju”

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltītie pasākumi izglītības iestādēs

20.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Izlaidumi Pāvilostas novada pirmsskolu izglītības iestādēs un Mākslas un Mūzikas skolās

 

Jūnijs

3.06. Ģimenes diena Vērgalē

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

20.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

9. klašu un 12. klases izlaidumi Pāvilostas novadā

 

Jūlijs

8.07. Zvejnieksvētki Pāvilostā

15.07. Bebes svētki

21., 22.07. Zaļais stars.

22.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

 

Augusts

4.08. Sakas pagasta svētki

12.08. Ziemupnieku saiets

19.08. Vērgales pagasta svētki “Vērgale svin!”

26.08. Senās uguns nakts- tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēgums- 4. posms

 

Septembris

01.09. Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

16., 17.09. Pārgājiens Pāvilosta- Ziemupe un koncerts projekts “1836” ceļa “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

Oktobris

1.10. Pāvilostas novada Skolotāju diena

Mednieku balle

 

Novembris

Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts “Deju spēles vējā”

Gaismas ceļš Pāvilostas vidusskolā

17., 18.11. LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi

 

Decembris

1.12. Egles iedegšana Pāvilostā

10.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā

Adventes labdarības koncerts “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Egles iedegšana Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā

Ziemassvētku tirdziņš

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā