Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Trešdiena, 29.03.2017
Agija, Aldonis

Pasākumu plāns

2017. gada marta mēneša domes darba grafiks 

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

15.03.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

23.03.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.30

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.00

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

28.03.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

30.03.

14.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.03.- 31.03.2017.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

 

Visu mēnesi

Izstāde “Ebreju mediķi holokaustā”

Liepājas un Apriķu apriņķis

 (1941.-1945.)

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

Visu mēnesi

Ziemupes bibliotēkas krājuma vissenāko grāmatu izstāde (no 1839.gada) “Senas un ļoti senas...”

Ziemupes bibliotēka, D.Vītola

Visu mēnesi

Māra Grīvas foto izstāžu cikls “Kurzemes teiksmas. Ziema.”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

Visu mēnesi

Ģirta Brumsona gleznu iztāde

 

Pāvilostas novada pašvaldības zāle, M. Vītola

Visu mēnesi

Edgara Poheviča kāzu foto izstāde

Vērgales kultūras nams,

 V. Freimane

No 06.03. – 30.04.2017.

Initas Baltaiskalnas personālizstāde

“PAŠDARINĀTAS ROTASLIETAS UN ROTAĻLIETAS”

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

Līdz 07.03.2017.

Studijas “Kursa” meistares Vilmas Otrupes cimdu izstāde

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

01.03.2017., plkst.18:00

Tikšanās ar modes, stila un skaistumkopšanas ekspertu Andri Ruskuli

Pāvilostas vidusskolas aktu zāle, L. Lāce

01.03.2017., plkst.12:30

Pāvilostas novada skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss

Vērgales pamatskola,

S. Leja

03.03.2017., plkst.21:00

Ģimeņu vakars

Vērgales kultūras nams,

 V. Freimane

04.03.2017.,

plkst.21:00

Ballīšu muzikantu saiets

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S. Vārsberga

07.03.2017.,

plkst.15:00

Tikšanās ar rakstnieci, dzejnieci, dziesminieci Janu Egli

Ziemupes bibliotēka,

D. Vītola

08.03.2017.

Koncerts “Pavasara skaņās”

Pāvilostas Mūzikas skola,

I. Šnore

10.03.2017.,

plkst. 17:00

Dziesmu vakars

“Vērgales Sniegpulkstenītis”

Vērgales kultūras nams,

M. Sīpola

11.03.2017., plkst.15:00

Bērnu un jauniešu ansambļu sadziedāšanās festivāls

 “Marta vējos”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

A. Gertsone

11.03.2017., plkst.20:00

Ģimeņu vakars

Ziemupes kultūras nams,

D. Vītola

20.03.2017.,

plkst.6:00

Pavasara Saulgrieži

Ziemupes jūrmalas stāvlaukums,

D. Vanaga

24.03.2017.,

plkst.10:00

Piemiņas brīdis represēto atcerei

Vērgales kapsētā,

V. Freimane

25.03.2017.,

plkst.12:00

Piemiņas brīdis pie Ziemupes gaišā – skumjā akmens

Ziemupe,

 D. Vītola

25.03.2017.,

plkst.12:00

Piemiņas brīdis

Komunistiskā genocīda upuriem

Pāvilostas Simtgades parkā pie piemiņas akmens

Pāvilostas Simtgades parks,

S. Vārsberga

31.03.2017.

 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Pavasara skaņās”

Vērgales pamatskola,

I. Šnore

31.03.2017.,

plkst.13:00

“VĒRGALES PAGASTA MUZEJAM – 25, MUZEJA DIBINĀTĀJAM ALFREDAM ŠNIPKEM – 85”

 

Vērgales pagasta muzejā,

M. Sīpola

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta pasākumu plāns 2017. gadam 

Janvāris

1.01. Jaungada balle Vērgalē

20.01. Barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

28.01. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

 

Februāris

13.-17.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

24., 25., 26.02. Pāvilostas sporta diena

 

Marts

Atklātais Pāvilostas Mūzikas skolas mācību koncerts “Pavasara skaņās” Pāvilostā

3.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Dziesmu koncerts “Sniegpulkstenītis” Vērgalē

11.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” 35. reizi Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži Ziemupē

 

Aprīlis

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts “Vasaras ieskaņā”

1.04. Pāvilostas interešu kopas “Sārtene” 30 gadu jubilejas pasākums

8.04. Pāvilostas dramatiskā kolektīva 10 gadu jubilejas

pasākums

16., 17. 04. Lieldienas

28.04. Dziesmu koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

30.04. Svētku tirgus Vērgalē

 

Maijs

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

4.05. Akcija “Apskauj Latviju”

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltītie pasākumi izglītības iestādēs

20.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Izlaidumi Pāvilostas novada pirmsskolu izglītības iestādēs un Mākslas un Mūzikas skolās

 

Jūnijs

3.06. Ģimenes diena Vērgalē

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

20.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

9. klašu un 12. klases izlaidumi Pāvilostas novadā

 

Jūlijs

8.07. Zvejnieksvētki Pāvilostā

15.07. Bebes svētki

21., 22.07. Zaļais stars.

22.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

 

Augusts

4.08. Sakas pagasta svētki

12.08. Ziemupnieku saiets

19.08. Vērgales pagasta svētki “Vērgale svin!”

26.08. Senās uguns nakts- tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēgums- 4. posms

 

Septembris

01.09. Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

16., 17.09. Pārgājiens Pāvilosta- Ziemupe un koncerts projekts “1836” ceļa “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

Oktobris

1.10. Pāvilostas novada Skolotāju diena

Mednieku balle

 

Novembris

Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts “Deju spēles vējā”

Gaismas ceļš Pāvilostas vidusskolā

17., 18.11. LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi

 

Decembris

1.12. Egles iedegšana Pāvilostā

10.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā

Adventes labdarības koncerts “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Egles iedegšana Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā

Ziemassvētku tirdziņš

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā