Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 30.01.2015
Tīna, Valentīna, Pārsla

Pasākumu plāns

2015.gada janvāra mēneša darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

22.01.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

   

27.01.

9.00

kārtējā pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas

novada pašvaldībā

29.01.

12.00

Administratīvās komisijas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

14.00

Domes sēde

 

Juristes novada iedzīvotājiem juridiskās konsultācijas sniegs 2015.gada 11. un 12. februārī. Pieraksts pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. Vērgalē - 63490836, Pāvilostā - 63498261.

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 

01.01.-31.01.2015.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

 

01.01.2015.,

plkst.00:30-04:00

Jaungada diskotēka

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

 

01.01.2015., plkst.01:00

Jaungada balle

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

 

No 09.12.2014. līdz 09.01.2015.

Pāvilostas Mākslas skolas

1.mācību pusgada skolēnu

darbu skate

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zāle (Dzintaru iela 73), Pāvilostas Mākslas skola, Z.Eniņa

No 25.12.2014. līdz 10.01.2015.

Gunta Daubara fotoizstāde „Mirklis manas klātbūtnes”

Ziemupes Tautas nams, D.Vītola

14.janvārī plkst.16:00

Tikšanās ar izstādes

„Klusuma brīdis”

darbu autoru Valdi Gūtmani

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

No 09.12.2014. līdz 15.02.2015.

Valda Gūtmaņa darbu izstāde

„Klusuma brīdis”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

 31.janvārī plkst.18:00

Pāvilostas kultūras nama Vidējas paaudzes deju kolektīvu sadraudzības koncerts.

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMU PLĀNS

2015. GADAM

Janvāris

1. janvāris Jaungada nakts balle Vērgalē

30. janvāris “Popiela” Pāvilostas vidusskolā

 

Februāris

Roberto Meloni koncerts Vērgalē

 

Marts

6. marts Ģimeņu vakars Vērgalē

21. marts Ziemupes ģimeņu saiets “Pie ģimenes pavarda”Nr. 33

22. marts Pavasara saulgrieži Ziemupē

25. marts Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapos

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mācību koncerts „ Pavasara skaņās”

 

Aprīlis

5. aprīlis Lieldienas Vērgalē

Koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

Atpūtas vakars “Ar smaidu pa dzīvi” un muzikantu saiets Vērgalē

 

Maijs

8. maijs Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes  audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

16. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, Tūrisma sezonas atklāšana Pāvilostā

16. maijs Ģimenes diena Rūķupē

29. maijs Izlaidums Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē

30. maijs Skābeņu talka Rūķupē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Vērgalē “Vasaras noskaņā”

 

Jūnijs

Ielīgošana Vērgalē

14. jūnijs Piemiņas brīdis Vērgales kapos

21. jūnijs Vasaras saulgrieži Ziemupē

23. jūnijs Līgo svētki un Zāļu tirgus Pāvilostā

23. jūnijs Līgo balle Vērgalē

Izlaidumu laiks Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Jūlijs

11. jūlijs Zvejnieksvētki Pāvilostā

18. jūlijs Bebes svētki

24., 25. jūlijs Mūzikas un mākslas festivāls “Zaļais stars”

Sakas Lejas baznīcā un Pāvilostā

25. jūlijs Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā
Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Augusts

1. augusts Tūrisma rallija posms Pāvilostā

7. augusts Sakas pagasta svētki

8. augusts Ziemupes tautas namam un bibliotēkai 85 gadi. Ziemupnieku saiets

15., 16. augusts Vērgales pagasta svētki

22. augusts Atpūtas pasākums “ma-DARA” Ziemupē

29. augusts “Senās uguns nakts”, Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā

29. augusts “Senās uguns nakts” Ziemupē

Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Septembris

1.septembris Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Oktobris

2. oktobris skolotāju diena Pāvilostas novadā

Pensionāru atpūtas vakars Vērgalē

 

Novembris

11. novembris “Gaismas ceļš” Pāvilsotas vidusskolā

14. novembris Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums Vērgalē

17. novembris Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

 

Decembris

14.-20. decembris Ziemassvētki Rūķupē

22. decembris Ziemas saulgrieži Ziemupē

25. decembris Ziemassvētku balle Pāvilostā

27. devembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Vērgalē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Pāvilostas sociālās aprūpes centrā “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  “Kopā Ziemassvētkos”

 

 

Aktuālais jautājums

Jūsu domas par latviešiem, kuri šobrīd strādā ārzemēs: