Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Sestdiena, 28.11.2015
Rita, Olita, Vita

Pasākumu plāns

2015.gada novembra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

19.11.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

23.11.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

 

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pavilostas novada pašvaldībā

25.11.

19.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas kultūras namā

26.11.

14.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

   

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 

01.11.-30.11.2015.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

Jāņa Bērziņa foto izstāde

“Ar putna spārna pieskārienu...”

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zāle, M.Vītola

Visu mēnesi

Izstāde “Pāvilosta fotogrāfijās”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

03.11.2015., plkst.13:00

Nodarbība par Sakas tautas tērpu saglabāšanu

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

06.11.2015., plkst.17:00

Dokumentālā filma

“Mans tēvs Baņķieris”

Ieejas maksa 2,00 EUR

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

no 11.11.2015.

Izstāde “Brīvības cīņas Latvijā no 1919.-1920.gadam”

Vērgales muzejs, M.Sīpola

11.11.2015., plkst.12:00

Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem,

Skolēnu plakātu darbu izstāde

“Mēs lepojamies...”

Vērgales kultūras nams, A.Blūmane, V.Freimane

12.11.2015., plkst.17:30

Tūrisma uzņēmēju ikgadējā sanāksme “ Redzēt debesis”

Pāvilosta, Dzintaru iela 7a, M.Tumpele

14.11.2015., plkst.19:00

LR Proklamēšanas 97.gadadienai veltīts pasākums

 

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

15.11.2015.,

plkst.16:00

Nīcas amatierteātra izrāde

“Dancis pa trim”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

no 16.11.2015.

A.Gūtmaņa darbu izstāde (grafika)

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

17.11.2015., plkst.11:00

 Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltīts pasākums

Vēgales pamatskola, A.Blūmane

18.11.2015., plkst.15:00

LR Proklamēšanas 97.gadadienai veltīts pasākums

  • Nomināciju un pateicību pasniegšana
  • Fotokonkursa “ Pāvilostas novads 2015” konkursa uzvarētāju apbalvošana
  • Muzikāls uzvedums “Paauklē , saulīt, manu zemīti” kopā ar komponistu Atvaru Sirmo un dzejnieci Kristīni Dinu Bitēnu

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S.Vārsberga

27.11.2015., plkst.14:00

Tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi

Vērgales bibliotēka,           B.Baltrune

27.11.2015., plkst.18:00

Jauniešu tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts

“Deju spēles vējā”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

28.11.2015. , plkst.12:00

Senioru atpūtas pasākums

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMU PLĀNS

2015. GADAM

Janvāris

1. janvāris Jaungada nakts balle Vērgalē

30. janvāris “Popiela” Pāvilostas vidusskolā

 

Februāris

Roberto Meloni koncerts Vērgalē

 

Marts

6. marts Ģimeņu vakars Vērgalē

21. marts Ziemupes ģimeņu saiets “Pie ģimenes pavarda”Nr. 33

22. marts Pavasara saulgrieži Ziemupē

25. marts Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapos

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mācību koncerts „ Pavasara skaņās”

 

Aprīlis

5. aprīlis Lieldienas Vērgalē

Koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

Atpūtas vakars “Ar smaidu pa dzīvi” un muzikantu saiets Vērgalē

 

Maijs

8. maijs Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes  audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

16. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, Tūrisma sezonas atklāšana Pāvilostā

16. maijs Ģimenes diena Rūķupē

29. maijs Izlaidums Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē

30. maijs Skābeņu talka Rūķupē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Vērgalē “Vasaras noskaņā”

 

Jūnijs

Ielīgošana Vērgalē

14. jūnijs Piemiņas brīdis Vērgales kapos

21. jūnijs Vasaras saulgrieži Ziemupē

23. jūnijs Līgo svētki un Zāļu tirgus Pāvilostā

23. jūnijs Līgo balle Vērgalē

Izlaidumu laiks Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Jūlijs

11. jūlijs Zvejnieksvētki Pāvilostā

18. jūlijs Bebes svētki

24., 25. jūlijs Mūzikas un mākslas festivāls “Zaļais stars”

Sakas Lejas baznīcā un Pāvilostā

25. jūlijs Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā
Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Augusts

1. augusts Tūrisma rallija posms Pāvilostā

7. augusts Sakas pagasta svētki

8. augusts Ziemupes tautas namam un bibliotēkai 85 gadi. Ziemupnieku saiets

15., 16. augusts Vērgales pagasta svētki

22. augusts Atpūtas pasākums “ma-DARA” Ziemupē

29. augusts “Senās uguns nakts”, Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā

29. augusts “Senās uguns nakts” Ziemupē

Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Septembris

1.septembris Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Oktobris

2. oktobris skolotāju diena Pāvilostas novadā

Pensionāru atpūtas vakars Vērgalē

 

Novembris

11. novembris “Gaismas ceļš” Pāvilsotas vidusskolā

14. novembris Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums Vērgalē

17. novembris Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

 

Decembris

14.-20. decembris Ziemassvētki Rūķupē

22. decembris Ziemas saulgrieži Ziemupē

25. decembris Ziemassvētku balle Pāvilostā

27. devembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Vērgalē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Pāvilostas sociālās aprūpes centrā “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  “Kopā Ziemassvētkos”