Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Svētdiena, 28.08.2016
Guste, Auguste

Pasākumu plāns

2016.gada augusta mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

 19.08.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

 

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

18.08.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

10.00

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

23.08.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

13.30

Pāvilostas novada pašvaldībā

25.08.

14.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 01.08.- 31.08.2016.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

 

14.08.2016., plkst.16.00.

 

14. 08.2016.,

plkst.12:00

 

14. 08.2016.,

plkst.13:00

 

14. 08.2016.,

plkst.14:30

 

21. 08.2016.,

plkst.12:00

 

21. 08.2016.,

plkst.13:30

 

28. 08.2016.,

plkst.15:00

 

06. 08.2016.,

plkst.12:00

 

21. 08.2016.,

plkst.14:00

 

KAPU SVĒTKI NOVADĀ

Pāvilostas kapos

 

Sakas pagastā

Ulmales kapos

 

 

Labraga kapos

 

 

Rīvas kapos

 

 

Stembres kapos

 

 

Lanku kapos

 

 

Akmensraga

 

Vērgales pagastā

Ziemupes kapos

 

 

Vērgales kapos

 

05.08.2016.

SAKAS PAGASTA SVĒTKI

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Sakas “Pagasta mājas” pagalmā,

M. Kurčanova, S. Leja, A. Magone

06.08.2016.

ZIEMUPNIEKU SAIETS 2016

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Ziemupe, D. Vītola

07.08.2016., plkst.14:00

Vērgales ev. lut. baznīcas jubileja

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Vērgales ev. lut. baznīca,

A.    Cera

12. un 13.08.2016.

VĒRGALES PAGASTA SVĒTKI!

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Vērgales pagasta centrs,

V. Freimane

20.08.2016.,

plkst.14:00

Atpūtas pasākums “ma-DARA”

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Ziemupes jūrmalā,

Biedrība “Ziemupīte”

 

 

27.08.2016.

Tūrisma sezonas noslēguma pasākums

“SENĀS UGUNS NAKSTS 2016”

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

M. Tumpele, S. Vārsberga, A. Barsukovs

 

27.08.2016.

Jautrais laivu brauciens

Sakas upes regate

“PĀVILOSTAS ASAKA”

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Pāvilostas novada TIC,

M. Tumpele

27.08.2016.,

plkst.16:00

NETRADICIONĀLĀ PELDLĪDZEKĻU PARĀDE

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja

Pāvilostas novada TIC,

M. Tumpele

27.08.2016.,

no plkst.10:00

Pāvilostas tenisa čempionāta 4.posms

 

Programmu skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Pāvilostas tenisa kortā,

A.      Barsukovs

Līdz 31.08.2016.

Agnese Blaubārdes foto izstāde

"Mana vieta"

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā),

M. Vītola

Līdz 10.08.2016.

Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotā foto izstāde "Caur uguni un ūdeni" - veltīta Grīņu dabas rezervāta 80. dibināšanas gadam.

 

Ziemupes tautas namā,

D. Vītola

no 01.07.-30.09.2016.

Fotokonkurss

“Pāvilostas novads 2016”

 

noteikumus skatīt www.pavilosta.lv/ Aktuāli Pāvilostas novadā

Pāvilostas novada TIC, M.Tumpele

Visu mēnesi

Izstāde “Smuko glāžu parāde” – skaistas glāzes no Ziemupnieku trauku skapjiem

Ziemupes Bibliotēka, D.Vītola

Visu mēnesi

Annas Lauvas  personālizstāde “Pāvilostas stāsti gleznās”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

 

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības pasākumu plāns 2016.gadam

JANVĀRIS

1.01

Jaungada nakts balle

Vērgales kultūras nams

20.01

Barikāžu atceres 25.gadadiena

Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola

FEBRUĀRIS

februāris

Pāvilostas novada uzņēmēju diena

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

februāris

Muzikantu saiets

Pāvilostas kultūras nams

08.02. - 12.02

Raibā nedēļa

Vērgales pamatskola

12.02

Valentīndiena - Popiela

Pāvilostas vidusskola

14.02

Koncerts

Vērgales kultūras nams

19.,20.,21.

Pāvilostas novada sporta dienas

Pāvilostas sporta halle

MARTS

marts

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts „Pavasara skaņās”

Pāvilosta

04.03

Ģimeņu vakars

Vērgales kultūras nams

11.03

Dziesmu koncerts „Sniegpulkstenītis”

Vērgales kultūras nams

12.03

 

Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda”

Ziemupes tautas nams

20.03

Pavasara saulgrieži

Ziemupe

24.03

Lieldienu pasākums skolā. Izstāde. Dziesmas. Rotaļas.

Vērgales pamatskola

25.03

Piemiņas brīdis Ziemupē represētajiem ciema iedzīvotājiem

Ziemupe

25.03

Represēto piemiņas brīdis

Vērgales kapsētā

27.03

Lieldienas Vērgalē

Vērgales kultūras nams

APRĪLIS

02.04

Atpūtas vakars un muzikantu saiets

Vērgales kultūras nams

15.04

Starpnovadu sadziedāšanās pasākums 5 - 6 gadīgajiem bērniem

Pāvilostas pilsētas  kultūras nams

28.04

Koncerts

Pāvilostas vidusskola

MAIJS

01.05

Svētku gadatirgus

Vērgales kultūras nams

maijs

Mācību olimpiāžu un konkursu uzvarētāju svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Pāvilosta

maijs

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts„Es savai māmiņai”

Vērgale

06.05

Māmiņdienas koncerts

Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola

09.05

Ūsiņi Ziemupē

Ziemupe

13.05

9. un 12.klašu skolēnu pasākums “Pēdējais zvans”

Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola

21.05

 

Pāvilostas pilsētas svētki un tūrisma sezonas atklāšana

Pāvilosta

 

   

27.05

Liecību pasniegšana

Pāvilostas vidusskola

27.05

Ekskursija skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem

Vērgales pamatskola

30.05

Vides diena

Vērgales pamatskola

31.05

Cerību balvas pasniegšana, Nomināciju diena

Vērgales pamatskola

JŪNIJS

11.06

Izlaidums 9.klasei

Vērgales pamatskola

14.06

Piemiņas brīdis represētajiem

Vērgales kapsētā

14.06

Piemiņas brīdis Ziemupē represētajiem ciema iedzīvotājiem

Ziemupe

18.,19.06

 Kurzemes vidējās paaudzes deju svētki

Liepāja

21.06

Vasaras saulgrieži

Ziemupē

23.06

 

Līgo svētku pasākumi novadā, Zāļu tirgus Pāvilostā

Pāvilosta

23.06

Līgo svētki Vērgalē

Vērgales centrs

jūnijs

Izlaidums Pāvilostas vidusskolas 9.,12.kl.

Pāvilostas  pilsētas kultūras nams

JŪLIJS

09.07

 

Zvejnieku svētki Pāvilostā

 

 


 

16.07

Bebes svētki

Vērgales kultūras nams

22.,23. 07.

 

Festivāls Zaļais stars Pāvilostā

Pāvilosta, Saka

30.07

VPDK ,,Vērgalītei’’-30

Vērgales kultūras nams

AUGUSTS

05.08.

Sakas pagasta svētki

Sakas pagastastmāja

06.08

 

Ziemupnieku saiets

Ziemupe

12.,13.08

Vērgales svētki

Vērgales kultūras un sporta nams

20.08

 

Atpūtas pasākums „ma-DARA” 5.gadadiena.

Ziemupe

27.08

 

Senās Uguns nakts

Pāvilostā, Ziemupē

SEPTEMBRIS

01.09

Zinību diena

Pāvilostas novada izglītības iestādēs

22.vai 23.09

 

Rudens saulgrieži Ziemupē

Ziemupe

29.09

Skolas ozola Miķeļa dzimšanas diena

Vērgales pamatskola

30.09

Novada skolotāju diena

 

septembris

Atpūtas vakars

Vērgales kultūras nams

OKTOBRIS

oktobris

Senioru atpūtas  pasākums, Mednieku balle 

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

oktobris

Pensionāru pēcpusdiena

Vērgales kultūras nams

NOVEMBRIS

10. 11

Mārtiņdiena (ķekatu svētki). Rudens tirdziņš.

Vērgales pamatskola

11.11

Gaismas ceļš

Pāvilostas vidusskola

17.11

LR proklamēšanas dienai veltīts svinīgais pasākums

Vērgales pamatskola

18.11

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

Vērgales kultūras nams

18.11.

Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

DECEMBRIS

02.12

 

Egles iedegšana

Pāvilostā

11.12

 

Egles iedegšana

Ziemupē

16.12

Ziemassvētku koncerts un balle

Vērgales pamatskola

11.-18.12

 

Ziemassvētki Rūķupē

Ziemupe

21.12

 

Ziemas saulgrieži, bluķa vilkšana

Ziemupe

25.12

 

Ziemassvētku balle

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

decembris

 

Novada egle pirmsskolas vecuma bērniem

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

26.12

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Vērgales kultūras nams

31.12

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā

Pie Pāvilostas novada pašvaldības

decembris

Pāvilostas Mūzikas skolas labdarības koncerts Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Veco ļaužu aprūpes centrs

decembris

„Pāvilostas Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas koncerts

Pāvilosta