Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 28.11.2014
Rita, Olita, Vita

Pasākumu plāns

2014.gada novembra mēneša darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

10.11.

10.00

Iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme par budžetu u.c. ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem

Pāvilostas novada pašvaldības zālē

No pašvaldības budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba

nedēļa, pārcelta darba diena no pirmdienas, 2014.gada 17.novembra,

uz sestdienu, 2014.gada 22.novembri.

20.11.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.30

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.00

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

  26.11.

9.00

Iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.30

Pāvilostas novada pašvaldībā

27.11.

14.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 

01.11.-3.11.2014.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

 novembris

Mārtiņa Rozes darbu izstāde „Mārtiņrožu laiks”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

novembris

Rokdarbnieces Silvijas Teteres darbu izstāde

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē

07.11.2014., plkst.18:00

Izklaidējoša cirka programma

Pāvilostas kultūras nams, S.Vārsberga

11.11.2014.

plkst.17:00

 

 

 

17:30

Lāčplēša dienas pasākums:

Piemiņas brīdis pie pieminekļa „Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Sakas dēliem”

Svinīgs brīdis pasākuma atbalstītājiem un kopīga „Gaismas ceļa” veidošana pie skolas Saules akmens

 

Stembres kapos

 

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane,I.Kurčanova

14.11.2014.,

plkst. 10:00

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Vērgales pamatskola

14.11.2014.,

plkst. 19:00

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums „Tev,Latvija”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

17.11.2014.,

 

plkst. 15:00

 

 

plkst. 22:00

Latvijas 96.dzimšanas dienai veltīts pasākums

Santas Zapackas un Harija Ozola koncerts

 

Balle ar grupu „Piemare”

ieeja EUR 3,50 , vietu pie galdiņiem rezervērt pa tālr.29366112 līdz 14.novembrim

Pāvilostas kultūras nams, S.Vārsberga

28.11.2014.,

plkst. 17:00

 

 

plkst.18:00

 

Pāvilostas pilsētas egles iedegšana

 

Jauniešu tautisko deju kolektīvu sadancošanās koncerts „Deju spēles vējā”

 

 

Pie Pāvilostas novada pašvaldības, S.Vārsberga

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

29.11.2014., plkst.13:00

Kursieša filma „Modris”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

29.11.2014., plkst.19:00

Pāvilostas novada uzņēmēju balle

(ar ielūgumiem)

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

30.11.2014,

 plkst.15:00

Liepājas metalurga Tautas teātra izrāde

 „Dāmu tango”

Vērgales kultūras nams,

V. Freimane

 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMU PLĀNS

2014. GADAM

Datums, mēnesis

Pasākums

Vieta / organizatori

JANVĀRIS

1.janvāris

Jaungada nakts balle

Vērgales kultūras nams

 

Popiela

Pāvilostas vidusskola, Pāvilostas pilsētas kultūras nams

FEBRUĀRIS

15.februāris

Koncerts un atpūtas vakars kopā ar grupu ,,Galaktika’’

Vērgales kultūras nams

10.-14. februāris

Raibā nedēļa

Vērgales pamatskola

20.februāris – 31.marts

Izstāde “ŠIRCES un ŠLIPSES”

Ziemupes tautas nams

februāris

Muzikantu saiets balle

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

februāris

Popgrupu sadziedāšanās koncerts

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

Februāris

Pāvilostas novada sporta dienas

Aldis Barsukovs

MARTS

7.marts

Ģimeņu vakars

Vērgales kultūras nams

14.marts

Dziesmu konkursa “Sniegpulkstenis” 20.jubilejas pasākums

Vērgales pamatskola, Mirdza Sīpola

15.marts

Muzikantu saiets balle

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

21. marts

Iedzīvotāju sapulce plkst.17:00

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

22.marts

Ziemupes ģimeņu vakars

“Pie ģimenes pavarda” Nr.32

Ziemupes tautas nams

25.marts

Piemiņas brīdis Vērgales kapsētā

Vērgales kultūras nams, Vērgales pagasta muzejs

28. marts

„Cālis 2014’”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

28. marts

Bērnu  ansambļu sadziedāšanās koncerts

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

29. marts

Koru sadziedāšanās koncerts

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

 

Mācību koncerts

„ PAVASARA SKAŅĀS”

Pāvilosta,

Pāvilostas Mūzikas skola

 

Koru sadziedāšanās koncerts

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

 

Pavasara saulgrieži Ziemupē

Biedrība “Ziemupīte”

APRĪLIS

4.aprīlis

Humora šovs

Vērgales kultūras nams

11. aprīlis

Dziesmu konkurss „ Ka tik skan”

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

12.aprīlis

Ģimeņu vakars

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

17.aprīlis

Lieldienu pasākums

Pāvilosta,

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

20.aprīlis

Lieldienas Vērgalē

Vērgales kultūras nams

25.aprīlī

Dziesmu konkurss „ Ka tik skan”

Pāvilostas pilsētas kultūras namā

26.aprīlis

Ģimeņu vakars

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

 

Skolēnu atskaites koncerts

Pāvilostas vidusskola

MAIJS

3.maijs

Svētku gadatirgus

Vērgales kultūras nams

7. maijs

Novadu kultūras darbinieku tikšanās Pāvilostas novadā

Pāvilostas kultūras namā

9. maijs

Māmiņu dienai veltīts koncerts

Pāvilostas kultūras namā

Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariņš”,

Vērgales pamatskola

17.maijs

Pāvilostas pilsētas svētki,

Tūrisma sezonas atklāšana

Pāvilosta,

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, Pāvilostas novada TIC, Pāvilostas novadpētnicības muzejs

16. maijs

„Pēdējais zvans” 9.klasei

Vērgales pamatskola

16.maijs

„Pēdējais zvans” 9. un 12.klasei

Pāvilostas vidusskola

29. maijs

Vides diena

Vērgales pamatskola

30. maijs

Cerību balvas pasniegšana, Nomināciju diena

Vērgales pamatskola,

30. maijs

Izlaidums

Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariņš”

30. maijs

Mācību gada noslēgums

Pāvilostas vidusskola

 

Koncerts

„ES SAVAI MĀMIŅAI”

Pāvilosta,

Pāvilostas Mūzikas skola

 

Koncerts

„VASARAS NOSKAŅĀ”

Vērgale,

Pāvilostas Mūzikas skola

 

Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Pāvilostas novada pašvaldība, S.Leja

 

Novada kultūras darbinieku diena

Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā, Pāvilostas bibliotēka

JŪNIJS

7. jūnijs

Bērnu tautisko deju kolektīvu sadancošanās Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

14.jūnijs

Piemiņas brīdis Vērgales kapsētā

Vērgales kultūras nams, Vērgales pagasta muzejs

13. jūnijs

Izlaidums 9. klasei

Vērgales pamatskola

23.jūnijs

Līgo svētki Pāvilostā,

Zāļu tirgus

Pāvilosta, Pāvilostas kultūras nams,

biedrība “Kultūrvēsturiskais vides centrs”

23.jūnijs

Līgo svētki Vērgalē

Vērgale, Vērgales kultūras nams

28.jūnijs

Bērnības svētki Vērgalē

Vērgales kultūras nams

29.jūnijs

Pāvilostas vārda dienas svinības

Pāvilosta,

biedrība “Kultūrvēsturiskais vides centrs”

 

Izlaidumu laiks Pāvilostas vidusskolā

 
 

Vasaras saulgrieži Ziemupē

Biedrība “Ziemupīte”

JŪLIJS

12. jūlijs

Zvejnieku svētki Pāvilostā

Pāvilosta, Pāvilostas pilsētas kultūras nams
19.jūlijs

Piektais Bebes saiets

Vērgales kultūras nams
26.jūlijs

Smilšu skulptoru festivāls “Zelta smilšu grauds”

Pāvilostas mākslas skola

AUGUSTS

8.augusts

Sakas pagasta svētki

Pāvilostas kultūras nams

9.augusts

Ziemupnieku diena Ziemupē

Ziemupes tautas nams

15.un16. augusts

Vērgales  svētki

Vērgales kultūras nams

23.augusts

atpūtas pasākums ģimenēm "maDARA" Ziemupē

Biedrība “Ziemupīte” un

biedrība "Vārti ģimenei"

30.augusts

Senās uguns nakts,

tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā

Pāvilosta,

Pāvilostas novada TIC, Pāvilostas pilsētas kultūras nams

SEPTEMBRIS

1.septembris

Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

Izglītības iestādes

septembris

Rudens balle

Vērgales kultūras nams

 

Dzejas dienas

Pāvilostas vidusskola

OKTOBRIS

3. oktobris

Novada Skolotāju diena

Vērgales pamatskola, Pāvilostas novada izglītības iestādes

 

Dārzeņu izstāde

Pāvilostas vidusskola

 

Senioru atpūtas pasākums

Vērgales kultūras nams, Pāvilostas kultūras nams

NOVEMBRIS

7. novembris

Mārtiņdienas (ķekatu svētki)

Vērgales pamatskola

11.novembris

Lāčplēša diena, "Gaismas ceļš"

Pāvilostas vidusskola

14.novembris

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti svinīgie pasākumi Vērgalē. Novada gada nomināciju pasniegšana

 

Vērgales kultūras nams

15.novembris

Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

 

Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums

Pāvilostas vidusskola

     

DECEMBRIS

5.decembris

Egles iedegšana Pāvilostā

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

19. decembris

Ziemassvētku koncerts un balle

Vērgales pamatskola

26.decembris

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Vērgales kultūras nams

26.decembris

Ziemassvētku balle

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

 

Ziemas saulgrieži un egles iedegšana Ziemupē

Biedrība “Ziemupīte”,  Ziemupes tautas nams

 

Ziemasssvētku balle

Pāvilostas vidusskola

decembris

Ziemassvētku tirdziņš Pāvilostas tirgus laukumā

Pāvilosta,

biedrība “Kultūrvēsturiskais vides centrs”

decembris

Novada egle pirmsskolas vecuma bērniem

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

 

Adventes koncerts

„PALĪDZĒSIM SAVIEM LĪDZCILVĒKIEM ”

Pāvilostas Sociālās aprūpes centrā,

Pāvilostas Mūzikas skola

 

Koncerts

„KOPĀ ZIEMASSVĒTKOS”

Pāvilosta,

Pāvilostas Mūzikas skola

 

 

Aktuālais jautājums

Vai apmeklējat Pāvilostas novada kultūras pasākumus?