Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Otrdiena, 04.08.2015
Romāns, Romualds, Romualda

Pasākumu plāns

2015.gada augusta mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

 

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

 

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

20.08.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

27.08.

14.00

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 

01.08.-31.08.2015.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

Muzeja krājuma izstāde

„Pāvilosta sendienās”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

Visu mēnesi

Foto izstāde

„Ilzes Lāmas neparastais dabas redzējums”

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zāle, M.Vītola

07.08.2015.             plkst. 20:00

Sakas pagasta svētki:

Nīcas kultūras nama amatieru teātra izrāde „Dancis pa trim” pēc R. Blaumaņa lugas motīviem

Balle kopā ar grupu „Piemare” no Pāvilostas

Sakas pagastmājas pagalmā

08.08.2015.

plkst. 12:00

plkst. 13:00

 

 

 

 

plkst.21:00

 

Ziemupnieku saiets:

Kapu svētki Ziemupes kapos

Ziemupes tautas nama un Ziemupes piemiņas akmens iesvētīšana

Jāņa Bērziņa foto Izstādes atklāšana

Jaukas un jautras dziesmas dziedās Viktors Zemgals un Roberts Gobziņš

Danči kopā ar gripu „Piemare” no Pāvilostas

 

Ziemupe, D.Vītola

08.08.2015. plkst.6:00

Makšķerēšanas sacensības

Vērgales centra dīķis, A.Sprudzāns

14.- 16.08.2015.

Vērgales pagasta svētki

 „Prieks dzīvot Vērgalē”

(Skatīt informāciju www.pavilosta.lv / Aktuāli Pāvilostas novadā)

Vērgales centrs, V.Freimane

15.08.2015.

plkst.19:00

Ukraiņu dienas Pāvilostā

„Ar mīlestību no Ukrainas”

(Skatīt informāciju www.pavilosta.lv / Aktuāli Pāvilostas novadā)

Upesmuižas estrāde Pāvilostā,

M.Kurčanova

29.08.2015.

Tūrisma sezonas noslēguma pasākums

„SENĀS UGUNS NAKTS”

(Skatīt informāciju www.pavilosta.lv / Aktuāli Pāvilostas novadā)

 

Pāvilosta,

M.Tumpele

 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMU PLĀNS

2015. GADAM

Janvāris

1. janvāris Jaungada nakts balle Vērgalē

30. janvāris “Popiela” Pāvilostas vidusskolā

 

Februāris

Roberto Meloni koncerts Vērgalē

 

Marts

6. marts Ģimeņu vakars Vērgalē

21. marts Ziemupes ģimeņu saiets “Pie ģimenes pavarda”Nr. 33

22. marts Pavasara saulgrieži Ziemupē

25. marts Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapos

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mācību koncerts „ Pavasara skaņās”

 

Aprīlis

5. aprīlis Lieldienas Vērgalē

Koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

Atpūtas vakars “Ar smaidu pa dzīvi” un muzikantu saiets Vērgalē

 

Maijs

8. maijs Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes  audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

16. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, Tūrisma sezonas atklāšana Pāvilostā

16. maijs Ģimenes diena Rūķupē

29. maijs Izlaidums Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē

30. maijs Skābeņu talka Rūķupē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Vērgalē “Vasaras noskaņā”

 

Jūnijs

Ielīgošana Vērgalē

14. jūnijs Piemiņas brīdis Vērgales kapos

21. jūnijs Vasaras saulgrieži Ziemupē

23. jūnijs Līgo svētki un Zāļu tirgus Pāvilostā

23. jūnijs Līgo balle Vērgalē

Izlaidumu laiks Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Jūlijs

11. jūlijs Zvejnieksvētki Pāvilostā

18. jūlijs Bebes svētki

24., 25. jūlijs Mūzikas un mākslas festivāls “Zaļais stars”

Sakas Lejas baznīcā un Pāvilostā

25. jūlijs Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā
Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Augusts

1. augusts Tūrisma rallija posms Pāvilostā

7. augusts Sakas pagasta svētki

8. augusts Ziemupes tautas namam un bibliotēkai 85 gadi. Ziemupnieku saiets

15., 16. augusts Vērgales pagasta svētki

22. augusts Atpūtas pasākums “ma-DARA” Ziemupē

29. augusts “Senās uguns nakts”, Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā

29. augusts “Senās uguns nakts” Ziemupē

Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Septembris

1.septembris Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Oktobris

2. oktobris skolotāju diena Pāvilostas novadā

Pensionāru atpūtas vakars Vērgalē

 

Novembris

11. novembris “Gaismas ceļš” Pāvilsotas vidusskolā

14. novembris Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums Vērgalē

17. novembris Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

 

Decembris

14.-20. decembris Ziemassvētki Rūķupē

22. decembris Ziemas saulgrieži Ziemupē

25. decembris Ziemassvētku balle Pāvilostā

27. devembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Vērgalē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Pāvilostas sociālās aprūpes centrā “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  “Kopā Ziemassvētkos”