Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Svētdiena, 22.01.2017
Austris

Pasākumu plāns

2017. gada janvāra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

11.01.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pavilostas novada pašvaldībā

19.01.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

NENOTIEK

Pāvilostas novada pašvaldībā

9.30

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.45

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

10.30

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

24.01.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

26.01.

14.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.01.- 31.01.2017.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

06.01.2017.

plkst.10:00

seminārs ar praktisku ievirzi "Kā audzēt un kopt kokus"

 

Pāvilostas novada pašvaldības semināru zālē

(Dzintaru ielā 73, 2.stāvā, Pāvilostā), M. Horna

 

06.01.2017.

plkst.15:00

Pāvilostas bibliotēkas

Lasītāju egle

Pāvilostas novada pašvaldības semināru zālē

(Dzintaru ielā 73, 2.stāvā, Pāvilostā), M. Vītola

 

Visu mēnesi

Izstāde “Ebreju mediķi holokaustā”

Liepājas un Apriķu apriņķis (1941.-1945.)

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I. Kurčanova

Līdz 6.01.2017.

Signes Perševicas (Vaskopas) pašdarināto kartiņu izstāde “Pretī svētku brīnumam”

Pāvilostas bibliotēka, M. Vītola

 Līdz 31.01.2017.

Māra Grīvas fotoizstāde “Kurzemes teiksmas. Ziema.”

Pāvilostas novada pašvaldības zālē (Dzintaru ielā 73, 2.stāvā, Pāvilostā), M. Vītola

Līdz 15.01.2017.

Māra Grīvas fotoizstāde “Kurzemes teiksmas. Rudens.”

Ziemupes tautas nams, D. Vītola

21.01.2017.

no plkst.10:00

PĀVILOSTAS NOVADA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ 2017

Pāvilostas vidusskolas sporta zālē (Dzintaru ielā 52, Pāvilostā), A. Barsukovs

 

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta pasākumu plāns 2017. gadam

 

Janvāris

1.01. Jaungada balle Vērgalē

20.01. Barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

28.01. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

 

Februāris

13.-17.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

24., 25., 26.02. Pāvilostas sporta diena

 

Marts

Atklātais Pāvilostas Mūzikas skolas mācību koncerts “Pavasara skaņās” Pāvilostā

3.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Dziesmu koncerts “Sniegpulkstenītis” Vērgalē

11.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” 35. reizi Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži Ziemupē

 

Aprīlis

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts “Vasaras ieskaņā”

1.04. Pāvilostas interešu kopas “Sārtene” 30 gadu jubilejas pasākums

8.04. Pāvilostas dramatiskā kolektīva 10 gadu jubilejas

pasākums

16., 17. 04. Lieldienas

28.04. Dziesmu koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

30.04. Svētku tirgus Vērgalē

 

Maijs

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

4.05. Akcija “Apskauj Latviju”

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltītie pasākumi izglītības iestādēs

20.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Izlaidumi Pāvilostas novada pirmsskolu izglītības iestādēs un Mākslas un Mūzikas skolās

 

Jūnijs

3.06. Ģimenes diena Vērgalē

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

20.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

9. klašu un 12. klases izlaidumi Pāvilostas novadā

 

Jūlijs

8.07. Zvejnieksvētki Pāvilostā

15.07. Bebes svētki

21., 22.07. Zaļais stars.

22.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

 

Augusts

4.08. Sakas pagasta svētki

12.08. Ziemupnieku saiets

19.08. Vērgales pagasta svētki “Vērgale svin!”

26.08. Senās uguns nakts- tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēgums- 4. posms

 

Septembris

01.09. Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

16., 17.09. Pārgājiens Pāvilosta- Ziemupe un koncerts projekts “1836” ceļa “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” ietvaros

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

Oktobris

1.10. Pāvilostas novada Skolotāju diena

Mednieku balle

 

Novembris

Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts “Deju spēles vējā”

Gaismas ceļš Pāvilostas vidusskolā

17., 18.11. LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi

 

Decembris

1.12. Egles iedegšana Pāvilostā

10.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā

Adventes labdarības koncerts “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Egles iedegšana Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā

Ziemassvētku tirdziņš

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā