Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Sestdiena, 23.05.2015
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Pasākumu plāns

2015.gada maija mēneša darba grafiks 

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

12.05

15.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

 

Vērgales pagasta pārvaldē

16.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

21.05.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

26.05.

9.00

Domes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

28.05.

14.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 

01.05.-31.05.2015.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

No 07.05.2015.

Pāvilostas novada bērnu zīmējumu izstāde „Pāvilostas novads 2030.gadā”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

Visu mēnesi

Muzeja krājuma izstāde

„Pāvilosta sendienās”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

01.05.2015.

plkst. 9:00

Pavasara gadatirgus

Vērgales centrs, V.Freimane

03.05.2014. plkst.17:00

Pāvilostas pilsētas kultūras nama jauniešu un bērnu dramatiskā kolektīva 15 gadu pastāvēšanas svinības

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

05.05.2015. plkst.12:00

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariņš”, I.Šnore

08.05.2015. plkst.11:00

Vērgales pamatskolas audzēkņu koncerts veltīts māmiņu dienai

Vērgales kultūras nams, A.Blūmane

08.05.2015. plkst.14:00

Pavasara koncerts

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane

   


15.05.2015.

plkst. 10:00

 

plkst.11:00

„Pēdējais zvans” 9. un 12.klašu skolēniem

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane

 

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

16., 17.05.2015.

Pāvilostas pilsētas svētki un tūrisma sezonas atklāšana (programmu skatīt www.pavilosta.lv)

Pāvilosta, S.Vārsberga

19.05.2015.

plkst. 12:00

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mācību gada noslēguma koncerts „Vasaras ieskaņā”

Vērgales pamatskola, I.Šnore

23.05.2015. plkst.16:00

Bērnības svētki

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

23.05.2015. plkst.16:00

Pāvilostas Mākslas skolas audzēkņu izlaidums

Pāvilostas Mākslas skola, Z.Eniņa

29.05.2015.

plkst. 8:30

Mācību gada noslēguma pasākums,

„Cerību balvas” pasniegšana

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane,

Vērgales pamatskola , A.Blūmane

29.05.2015.

plkst. 16:00

Izlaidums Pāvilostas bērnudārzā „Dzintariņš”

Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariņš”,

M.Pētermane

30.05.2015.

 

Izlaidums Vērgales bērnudārzā „Kastanītis”

Vērgales pagasta PII „Kastanītis”,

G.Akerfelde

30.05.2015. plkst.21:00

Vasaras sezonas atklāšana Upesmuižas parka estrādē.

Koncertā piedalās Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK un Vērgales kultūras nama VPDK „ Vērgalīte”.

Balle ar grupu „Brekšu pekši”

Pāvilostas Upesmuižas parks, S.Vārsberga

 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMU PLĀNS

2015. GADAM

Janvāris

1. janvāris Jaungada nakts balle Vērgalē

30. janvāris “Popiela” Pāvilostas vidusskolā

 

Februāris

Roberto Meloni koncerts Vērgalē

 

Marts

6. marts Ģimeņu vakars Vērgalē

21. marts Ziemupes ģimeņu saiets “Pie ģimenes pavarda”Nr. 33

22. marts Pavasara saulgrieži Ziemupē

25. marts Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapos

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mācību koncerts „ Pavasara skaņās”

 

Aprīlis

5. aprīlis Lieldienas Vērgalē

Koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

Atpūtas vakars “Ar smaidu pa dzīvi” un muzikantu saiets Vērgalē

 

Maijs

8. maijs Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes  audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

16. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, Tūrisma sezonas atklāšana Pāvilostā

16. maijs Ģimenes diena Rūķupē

29. maijs Izlaidums Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē

30. maijs Skābeņu talka Rūķupē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Vērgalē “Vasaras noskaņā”

 

Jūnijs

Ielīgošana Vērgalē

14. jūnijs Piemiņas brīdis Vērgales kapos

21. jūnijs Vasaras saulgrieži Ziemupē

23. jūnijs Līgo svētki un Zāļu tirgus Pāvilostā

23. jūnijs Līgo balle Vērgalē

Izlaidumu laiks Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Jūlijs

11. jūlijs Zvejnieksvētki Pāvilostā

18. jūlijs Bebes svētki

24., 25. jūlijs Mūzikas un mākslas festivāls “Zaļais stars”

Sakas Lejas baznīcā un Pāvilostā

25. jūlijs Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā
Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Augusts

1. augusts Tūrisma rallija posms Pāvilostā

7. augusts Sakas pagasta svētki

8. augusts Ziemupes tautas namam un bibliotēkai 85 gadi. Ziemupnieku saiets

15., 16. augusts Vērgales pagasta svētki

22. augusts Atpūtas pasākums “ma-DARA” Ziemupē

29. augusts “Senās uguns nakts”, Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā

29. augusts “Senās uguns nakts” Ziemupē

Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Septembris

1.septembris Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Oktobris

2. oktobris skolotāju diena Pāvilostas novadā

Pensionāru atpūtas vakars Vērgalē

 

Novembris

11. novembris “Gaismas ceļš” Pāvilsotas vidusskolā

14. novembris Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums Vērgalē

17. novembris Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

 

Decembris

14.-20. decembris Ziemassvētki Rūķupē

22. decembris Ziemas saulgrieži Ziemupē

25. decembris Ziemassvētku balle Pāvilostā

27. devembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Vērgalē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Pāvilostas sociālās aprūpes centrā “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  “Kopā Ziemassvētkos”

 

 

Aktuālais jautājums

Kuru kandidātu Jūs atbalstītu kā nākamo Latvijas Valsts prezidentu?