Otrdiena, 24.04.2018
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

Pasākumu plāns

2018. gada aprīļa mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

16.04.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.30

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

10.30

Finanšu komitejas sēde

19.04.

14.00

Administratīvās komisijas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

25.04.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

25.04.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

26.04.

9.30

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

Pāvilostas vidusskolā, Dzintaru ielā 52,

Pāvilostā,

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.04.- 30.04.2018.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Līdz 12.04.2018.

Svečturu un sveču izstāde,

fotoizstāde “Mana karaliste ir TE”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

Visu mēnesi

Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma fotogrāfiju kolekcijas izstāde “Dod, jūriņa, sudrabiņu!”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

01.04.2018.

Lieldienu dievkalpojumi novada baznīcās

Novada baznīcas

1.04.2018., plkst. 11:00

Lieldienu prieki Vērgalē

Vērgales centrs, Vērgales pagasta kultūras nams, V.Freimane

1.04.2018., plkst. 16:00

Teātru spēles maratons

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

6.04.2018., plkst.10:00

Pāvilostas novada

uzņēmēju diena 2018

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, M.Kurčanova

11.04.2018., plkst.13:00

Pāvilostas vidusskolas skolēniem nodarbība, viktorīna, konkurss  “Piekrastes sadzīves liecības”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

No 13.04.2018.

Izstāde “Katram savi putni”

Zīmējumi, fotogrāfijas, veidojumi, izšuvumi... par putnu tēmu

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

14.04.2018. plkst.17:00

Vērgales kultūras nama amatierteātra izrāde

“Klases salidojums”

Ieejas maksa EUR 1,00,

skolēniem EUR 0,60

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

21.04.2018.,plkst.20:00

Muzikantu saiets

Vērgales pagasta kultūras nams, V.Freimane

22.04.2018., plkst.

Nīcas amatierizrāde izrāde Žans Anuijs “Orķestris”

Ieejas maksa EUR 1,00,

skolēniem EUR 0,60

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

28.04.2018.

Pāvilostas vidusskolas absolventu salidojums

“PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAI – 55”

Informācija: www.pavilosta.lv

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane

28.04.2018.

“Pavasarīga ballīte”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

29.04.2018.

 

     

plkst.9:00- 12:00

Gadatirgus

 

  plkst. 12:15

Izrāde “Sauc, es nākšu”

 (aktieri. A.Ozoliņa, G.Virkava un J.Rafalsons)

Vērgales centrs, V.Freimane

 

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 2018. gadam 

 

JANVĀRIS

1.01. Jaungada  nakts balle Vērgalē

6.01.  Vērgales ev. lut. baznīcā Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Zvaigznes dienas   koncerts

19.01.  1991. gada barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

 

FEBRUĀRIS

03.02. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

12.-16.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

23. - 25.02. Pāvilostas novada sporta dienas

 

MARTS

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts "Pavasara skaņās" Pāvilostā

2.03. Dziesmu koncerts "Sniegpulkstenītis" Vērgalē

9.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži  Ziemupē

23.03. Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapsētā

31.03. Vērgales ev. lut. baznīcā  Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu ērģeļmūzikas koncerts

Lieldienu pasākumi novadā

 

APRĪLIS

Lieldienu pasākumi novadā

27.04. Jauna ābeļdārza veidošana - veltījums Latvijas simtgadei Vērgales pamatskolas dārzā

28.04.Pāvilostas vidusskolas absolventu salidojums

29.04. Tirgus dižandele Vērgalē

 

 

MAIJS

1.05. Pāvilostas pilsētas kultūras nama 70 gadu jubilejas pasākums

4.05. Baltā galdauta svētki, Simtgades ozoliņa 1. dzimšanas diena Ziemupē

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltīti pasākumi izglītības iestādēs

19.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana

19.05. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Pāvilostas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Vērgalē

31.05.  Mācību gada noslēgums, Cerību balvas pasniegšana

 

 

JŪNIJS

14.06. Piemiņas brīdis represētajiem Vērgales kapsētā

16.06. Pāvilostas vidusskolas 9.klašu audzēkņu izlaidums

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

21.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

30.06.- 8.07. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā

 

 

JŪLIJS

14.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā

14.07.  Bebes saietam - 10

14.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

20., 21.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars" Pāvilostā

 

 

AUGUSTS

3.08. Sakas pagasta svētki

11.08. 15. Ziemupnieku saiets. Kapu svētki.

18.08. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"

18.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē

25.08. Senās uguns nakts, tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Ziemupē

25.08. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma – 4. posms

 

 

SEPTEMBRIS

3.09.  Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

5.09.  Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skolas mācību gada sākums

15.09. Pasaules Lielā talka

21.09. Olimpiskā diena

22.09. Vērgales pamatskolas absolventu salidojums. Skolai – 190

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

 

OKTOBRIS

 7.10.   Skolotāju diena

25.10. Pensionāru pēcpusdiena Vērgalē

 

 

NOVEMBRIS

9.11. Mārtiņdienas (ķekatu svētki). Rudens tirdziņš Vērgales pamatskolā

Mednieku balle
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts "Deju spēles vējā"

LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā

 

 

DECEMBRIS

9.-23.12. "Ziemassvētki Rūķupē" Ziemupē

22.12. Ziemas saulgrieži  Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā un novada izglītības iestādēs
Ziemassvētku pasākumi novada pirmsskolas bērniem

Adventas ieskaņas tirdziņš, Pāvilostas pilsētas egles iedegšana

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā
Jaunā gada sagaidīšana

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Adventes labdarības koncerts „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Pāvilostas Mākslas skolas telpās audzēkņu darbu izstāde


 

 

 

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

foto konkurss “PIE JŪRAS DZĪVE MANA”