Svētdiena, 16.12.2018
Alvīne

Pasākumu plāns

2018. gada novembra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

03.12.

15.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Pāvilostas novada pašvaldībā

16.00

Vērgales pagasta pārvaldē

13.12.

12.00

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

12.30

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

13.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

14.00

Finanšu komitejas sēde

11.00

Administratīvās komisijas sēde

27.12.

14.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Ziemupes tautas namā

20.12.

09.00

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.12.- 31.12.2018.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde “Dzintargraudi”

Pāvilostas bibliotēka, M.Vītola

Visu mēnesi

Nīcas rokdarbnieču kopas “Vēlziedes” Ziemassvētku izstāde

Vērgales novadpētniecības muzejs, M.Sīpola

01.12.2018., plkst.15:00

Adventes tirdziņš

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

01.12.2018.,

plkst. 17:00

Pāvilostas pilsētas egles iedegšana

Pie Pāvilostas novada domes, S.Vārsberga

No 06.12.2018.

Izstāde “90 + 100”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

06.12.2018., plkst.13:00

Senioru atpūtas pasākums

“Lai sirdī būtu prieks”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

06.12.2018.,

plkst.14:00

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Adventes koncerts

 “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Pāvilostas sociālās aprūpes centrs, I.Šnore

08.12.2018.

no plkst. 9:00

Liepājas apriņķa amatierteātru skate

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsaberga

09.12.2018., plkst.14:00

Rūķupes atklāšana

Rūķupe darbosies līdz 31.12.2018.

Ziemupes jūrmalas stāvlaukums, D.Kadeģe

No 09.12.2018.

Ziemassvētku kartiņu izstāde

Sakas bibliotēka,V.Bubena

18.12.2018., plkst.17:00

Mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku koncerts

Mākslas skolu audzēkņu radošo darbu izstāde

Vērgales pamatskola, I.Šnore

19.12.2018, plkst.16:30

Mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu koncerts “Kopā Ziemassvētkos”

Pāvilostas Mūzikas skola, I.Šnore

20.12.2018., plkst.16:00

plkst. 18:00

Ziemassvētku koncerts

      Balle (spēlēs A. Briljonoks)

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

21.12.2018., plkst.10:00

Edgara un Kristapa Pujātu Ziemassvētku koncerts

Vērgales pamatskola,

A.Blūmane

21.12.2018.,

plkst. 18:00

Jāņa Paukštello un Lailas Ilzes Purmalietes Ziemassvētku koncertizrāde “Laimes formula”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

22.12.2018.,

plkst. 12:00

Ziemassvētku pasākums  Vērgales pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Vērgales kultūras nams,V.Freimane

22.12.2018.

Ziemas Saulgrieži

Ziemupe, D.Kadeģe

23.12.2018.,

plkst. 18:00

Normunds Zušs un draugi kocertprogrammā

“Es piederu Tev – Tu man”

Biļetes cena iepriekšpārdošanā

10,00 euro

Biļetes cena pasākuma dienā  

 12,00 euro

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

25.12.2018., plkst.22:00

Ziemassvētku balle kopā

ar grupu “ 4 kW”

Ieejas maksa 4,50 euro

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 2018. gadam 

 

JANVĀRIS

1.01. Jaungada  nakts balle Vērgalē

6.01.  Vērgales ev. lut. baznīcā Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Zvaigznes dienas   koncerts

19.01.  1991. gada barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

 

FEBRUĀRIS

03.02. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

12.-16.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

23. - 25.02. Pāvilostas novada sporta dienas

 

MARTS

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts "Pavasara skaņās" Pāvilostā

2.03. Dziesmu koncerts "Sniegpulkstenītis" Vērgalē

9.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži  Ziemupē

23.03. Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapsētā

31.03. Vērgales ev. lut. baznīcā  Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu ērģeļmūzikas koncerts

Lieldienu pasākumi novadā

 

APRĪLIS

Lieldienu pasākumi novadā

27.04. Jauna ābeļdārza veidošana - veltījums Latvijas simtgadei Vērgales pamatskolas dārzā

28.04.Pāvilostas vidusskolas absolventu salidojums

29.04. Tirgus dižandele Vērgalē

 

 

MAIJS

1.05. Pāvilostas pilsētas kultūras nama 70 gadu jubilejas pasākums

4.05. Baltā galdauta svētki, Simtgades ozoliņa 1. dzimšanas diena Ziemupē

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltīti pasākumi izglītības iestādēs

19.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana

19.05. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Pāvilostas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Vērgalē

31.05.  Mācību gada noslēgums, Cerību balvas pasniegšana

 

 

JŪNIJS

14.06. Piemiņas brīdis represētajiem Vērgales kapsētā

16.06. Pāvilostas vidusskolas 9.klašu audzēkņu izlaidums

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

21.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

30.06.- 8.07. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā

 

 

JŪLIJS

14.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā

14.07.  Bebes saietam - 10

14.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

20., 21.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars" Pāvilostā

 

 

AUGUSTS

3.08. Sakas pagasta svētki

11.08. 15. Ziemupnieku saiets. Kapu svētki.

18.08. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"

18.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē

25.08. Senās uguns nakts, tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Ziemupē

25.08. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma – 4. posms

 

 

SEPTEMBRIS

3.09.  Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

5.09.  Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skolas mācību gada sākums

15.09. Pasaules Lielā talka

21.09. Olimpiskā diena

22.09. Vērgales pamatskolas absolventu salidojums. Skolai – 190

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

 

OKTOBRIS

 7.10.   Skolotāju diena

25.10. Pensionāru pēcpusdiena Vērgalē

 

 

NOVEMBRIS

9.11. Mārtiņdienas (ķekatu svētki). Rudens tirdziņš Vērgales pamatskolā

Mednieku balle
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts "Deju spēles vējā"

LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā

 

 

DECEMBRIS

9.-23.12. "Ziemassvētki Rūķupē" Ziemupē

22.12. Ziemas saulgrieži  Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā un novada izglītības iestādēs
Ziemassvētku pasākumi novada pirmsskolas bērniem

Adventas ieskaņas tirdziņš, Pāvilostas pilsētas egles iedegšana

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā
Jaunā gada sagaidīšana

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Adventes labdarības koncerts „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Pāvilostas Mākslas skolas telpās audzēkņu darbu izstāde


 

 

 

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE