Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Sestdiena, 10.12.2016
Judīte, Guna

Pasākumu plāns

2016.gada decembra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

14.12.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

 

Vērgales pagasta pārvaldē

12.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

21.12.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

 

27.12.

13.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Izbraukšana no Pāvilostas plkst.12:30

Vērgales kultūras namā

29.12.

14.00

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 01.12.- 31.12.2016.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

Radošās darbnīcas

Sīkāku informāciju skatīt šeit

Pāvilosta,

Jauniešu istaba.

S.Spriņģe

Visu mēnesi

E.Hornas rokdarbu izstāde “Par prieku sev”

Vērgales novadpētniecības muzejs, M.Sīpola

Visu mēnesi

Izstāde “Ebreju mediķi holokaustā”

Liepājas un Apriķu apriņķis (1941.-1945.)

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

Visu mēnesi

Lonijas Grebzdes leļļu izstāde “ Ciku, caku, caku, šuju lellei jaku “

Ziemupes kultūras nams, D.Vītola

no 1.-11.12.2016.

Māra Grīvas fotoizstāde “Kurzemes teiksmas. Rudens”

Pāvilostas novada pašvaldības zāle, M.Vītola

2.12.2016., plkst.17:00

Muzikāls  uzvedums “Satikšanās Brīnummežā”,

Pāvilostas pilsētas egles iedegšana

Pāvilostas novada pašvaldības zālē,

Pie Pāvilostas novada domes,

S.Vārsberga

3.12.2016., plkst.16:00

Brocēnu teātru izrāde “Rāja mani māmuliņa”

Ieejas biļete 1,00 EUR

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

5.12.2016., plkst. 14:00

Tikšanās ar fotoizstādes autori Līgu Evaldsoni

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

no 5.12.2016.-6.01.2017.

Signes Perševicas (Vaskopas) pašdarināto kartiņu izstāde “Pretī svētku brīnumam”

Pāvilostas bibliotēka, M.Vītola

11. – 23.12.2016.

Ziemupes jūrmalā rosīsies Ziemassvētku vecītis un Rūķupes rūķi

Sīkāku iformāciju skatīt šeit

 Rūķupe, Ziemupe D.Vanaga, D.Kadeģe

no 12.12.2016. – 31.01.2017.

Māra Grīvas fotoizstāde “ Kurzemes teiksmas. Ziema.”

Pāvilostas novada pašvaldības zālē, M.Vītola

14.12.2016., plkst.17:00

Pāvilostas Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas koncerts

Pāvilostas Mūzikas skola, I.Šnore

15.12.2016., plkst. 13:00

Pensionāru atpūtas vakars “Ceļā uz Ziemassvētkiem”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

līdz 15.12.2016.

M.Grīvas fotoizstāde “Kurzemes teiksmas. Jūra.”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

no 15.12.2016. -15.01.2017.

Māra Grīvas fotoizstāde “Kurzemes teiksmas. Rudens.”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

16.12.2016.,

plkst.16:00

 

plkst. 17:00

Vērgales PII "Kastanītis"

Ziemassvētku egles

Vidējā grupiņā  “Zaķēni”

Sešgadnieku grupiņā  “Pūcītes”

Vērgales PII “Kastanītis”, G.Akerfelde

18.12.2016., plkst. 12:00

Ziemassvētku tirdziņš

(Tirgotājiem pieteikties līdz 17.decembrim pa tālr. 29226526 Maritai)

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

18.12.2016., plkst.16:00

Ulda Marhilēviča Ziemassvētku koncerts

Saka, Sakaslejas baznīca

19.12.2016., plkst.17:30

Vērgales PII "Kastanītis"

Ziemassvētku egle piecgadnieku grupiņai “Saulītes”

Vērgales PII “Kastanītis”, G.Akerfelde

 

20.12.2016., plkst. 10:00

Vērgales PII "Kastanītis" Ziemassvētku egle jaunākajai grupiņai “Lācēni”

Vērgales PII “Kastanītis”, G.Akerfelde

 

20.12.2016., plkst.18:00

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem (Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta),

izrāde “Sunītis un kaķīte”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

20.12.2016., plkst.16:00

                    

                plkst. 18:00

Vērgales pamatskolas skolēnu Ziemassvētku koncerts

Balle

 

Vērgales kultūras nams, A.Blūmane

20.12.2016., plkst.15:30

                    

PII “Dzintariņš” Ziemassvētku eglīte

jaunāko bērnu grupiņā „Saulītes”

Pāvilostas PII “Dzintariņš”,

M. Pētermane

21.12.2016., plkst.15:30

                    

PII “Dzintariņš” Ziemassvētku eglīte

vecāko bērnu grupiņā „Vāverēni” un vidējā grupiņā „Taurenīši”

Pāvilostas PII “Dzintariņš”,

M. Pētermane

21.12.2016., plkst.17:00

Ziemassvētku pasākums

Pāvilostas vidusskola, M.Rolmane

21.12.2016., plkst. 19:00

Ziemas Saulgrieži Ziemupē

Ziemupes jūrmalas stāvlaukums, D.Vanaga,D.Kadeģe,D.Vītola

25.12.2016.,plkst.21:00

Ziemassvētku balle

Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra sveiciens “Šim vakaram spožākās zvaigznes”,

Balle kopā ar grupu “Piemare”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams, S.Vārsberga

26.12.2016.,plkst.12:00

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem (Vērgales pagasta)

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

 

01.01.2017., plkst.01:00

Jaungada balle

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības pasākumu plāns 2016.gadam

JANVĀRIS

1.01

Jaungada nakts balle

Vērgales kultūras nams

20.01

Barikāžu atceres 25.gadadiena

Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola

FEBRUĀRIS

februāris

Pāvilostas novada uzņēmēju diena

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

februāris

Muzikantu saiets

Pāvilostas kultūras nams

08.02. - 12.02

Raibā nedēļa

Vērgales pamatskola

12.02

Valentīndiena - Popiela

Pāvilostas vidusskola

14.02

Koncerts

Vērgales kultūras nams

19.,20.,21.

Pāvilostas novada sporta dienas

Pāvilostas sporta halle

MARTS

marts

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts „Pavasara skaņās”

Pāvilosta

04.03

Ģimeņu vakars

Vērgales kultūras nams

11.03

Dziesmu koncerts „Sniegpulkstenītis”

Vērgales kultūras nams

12.03

 

Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda”

Ziemupes tautas nams

20.03

Pavasara saulgrieži

Ziemupe

24.03

Lieldienu pasākums skolā. Izstāde. Dziesmas. Rotaļas.

Vērgales pamatskola

25.03

Piemiņas brīdis Ziemupē represētajiem ciema iedzīvotājiem

Ziemupe

25.03

Represēto piemiņas brīdis

Vērgales kapsētā

27.03

Lieldienas Vērgalē

Vērgales kultūras nams

APRĪLIS

02.04

Atpūtas vakars un muzikantu saiets

Vērgales kultūras nams

15.04

Starpnovadu sadziedāšanās pasākums 5 - 6 gadīgajiem bērniem

Pāvilostas pilsētas  kultūras nams

28.04

Koncerts

Pāvilostas vidusskola

MAIJS

01.05

Svētku gadatirgus

Vērgales kultūras nams

maijs

Mācību olimpiāžu un konkursu uzvarētāju svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Pāvilosta

maijs

Pāvilostas Mūzikas skolas koncerts„Es savai māmiņai”

Vērgale

06.05

Māmiņdienas koncerts

Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola

09.05

Ūsiņi Ziemupē

Ziemupe

13.05

9. un 12.klašu skolēnu pasākums “Pēdējais zvans”

Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola

21.05

 

Pāvilostas pilsētas svētki un tūrisma sezonas atklāšana

Pāvilosta

 

   

27.05

Liecību pasniegšana

Pāvilostas vidusskola

27.05

Ekskursija skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem

Vērgales pamatskola

30.05

Vides diena

Vērgales pamatskola

31.05

Cerību balvas pasniegšana, Nomināciju diena

Vērgales pamatskola

JŪNIJS

11.06

Izlaidums 9.klasei

Vērgales pamatskola

14.06

Piemiņas brīdis represētajiem

Vērgales kapsētā

14.06

Piemiņas brīdis Ziemupē represētajiem ciema iedzīvotājiem

Ziemupe

18.,19.06

 Kurzemes vidējās paaudzes deju svētki

Liepāja

21.06

Vasaras saulgrieži

Ziemupē

23.06

 

Līgo svētku pasākumi novadā, Zāļu tirgus Pāvilostā

Pāvilosta

23.06

Līgo svētki Vērgalē

Vērgales centrs

jūnijs

Izlaidums Pāvilostas vidusskolas 9.,12.kl.

Pāvilostas  pilsētas kultūras nams

JŪLIJS

09.07

 

Zvejnieku svētki Pāvilostā

 

 


 

16.07

Bebes svētki

Vērgales kultūras nams

22.,23. 07.

 

Festivāls Zaļais stars Pāvilostā

Pāvilosta, Saka

30.07

VPDK ,,Vērgalītei’’-30

Vērgales kultūras nams

AUGUSTS

05.08.

Sakas pagasta svētki

Sakas pagastastmāja

06.08

 

Ziemupnieku saiets

Ziemupe

12.,13.08

Vērgales svētki

Vērgales kultūras un sporta nams

20.08

 

Atpūtas pasākums „ma-DARA” 5.gadadiena.

Ziemupe

27.08

 

Senās Uguns nakts

Pāvilostā, Ziemupē

SEPTEMBRIS

01.09

Zinību diena

Pāvilostas novada izglītības iestādēs

22.vai 23.09

 

Rudens saulgrieži Ziemupē

Ziemupe

29.09

Skolas ozola Miķeļa dzimšanas diena

Vērgales pamatskola

30.09

Novada skolotāju diena

 

septembris

Atpūtas vakars

Vērgales kultūras nams

OKTOBRIS

oktobris

Senioru atpūtas pasākums

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

oktobris

Pensionāru pēcpusdiena

Vērgales kultūras nams

NOVEMBRIS

10. 11

Mārtiņdiena (ķekatu svētki). Rudens tirdziņš.

Vērgales pamatskola

11.11

Gaismas ceļš

Pāvilostas vidusskola

17.11

LR proklamēšanas dienai veltīts svinīgais pasākums

Vērgales pamatskola

18.11

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

Vērgales kultūras nams

18.11.

Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

DECEMBRIS

02.12

 

Egles iedegšana

Pāvilostā

11.12

 

Egles iedegšana

Ziemupē

16.12

Ziemassvētku koncerts un balle

Vērgales pamatskola

11.-18.12

 

Ziemassvētki Rūķupē

Ziemupe

21.12

 

Ziemas saulgrieži, bluķa vilkšana

Ziemupe

25.12

 

Ziemassvētku balle

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

decembris

 

Novada egle pirmsskolas vecuma bērniem

Pāvilostas pilsētas kultūras nams

26.12

Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Vērgales kultūras nams

31.12

Jaunā gada sagaidīšana Pāvilostā

Pie Pāvilostas novada pašvaldības

decembris

Pāvilostas Mūzikas skolas labdarības koncerts Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Veco ļaužu aprūpes centrs

decembris

„Pāvilostas Mūzikas skolas 25 gadu jubilejas koncerts

Pāvilosta

 

NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

Vai nepieciešams slēgt vēlēšanu iecirkni Nr. 598 Sakas pagasta pārvalde, “Pagasta māja”, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466?