Ceturtdiena, 27.06.2019
Malvīne, Malvis

Pasākumu plāns

2019. gada jūnija mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

14.06.

11.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

12.0 0

Pāvilostas novada pašvaldībā

20.06.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

10.30

9.30

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.30

10.20

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

27.06.

09.30

Domes sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības pasākumu plāns

01.06.- 30.06.2019.

DATUMS

PASĀKUMS

ATBILDĪGAIS

No 03.06. – 12.07.2019.

liepājnieces Līgas ZĀĢERES gleznu izstāde “MANA RAŽA”

Pāvilostas bibliotēka, M. Vītola

No 01.06.-30.06.2019.

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 1. klases audzēkņu RADOŠO DARBU IZSTĀDE, kas veltīta starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai.

 

Vērgales kultūras nams, V. Freimane

Visu mēnesi

Ramonas ĶIESTNERES gleznu izstāde “AR VIENU VILCIENU”

Pāvilostas novadpētniecības muzejā, I. Kurčanova

Visu mēnesi

Tautas lietišķās mākslas studijas „Zītars” izstāde „DZINTARU ROTAS”

Pāvilostas novadpētniecības muzejā, I. Kurčanova

21. jūnijā plkst.16.45

Pāvilostas sieviešu koris “Sīga” iedziedās savu dziesmu Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta “GADSIMTA GARĀKĀ LĪGODZIESMA” ietvaros

pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, I. Kurčanova

23. jūnijā plkst.18.00

Saulgriežu pasākums “VISI GAIDA JĀŅU DIENU”

Vairāk par pasākumu lasiet ŠEIT

Upesmuižas parka estrāde, S. Vārsberga

23. jūnijā plkst.20.00

Līgo, Vērgale, Līgo! Vērgales amatierteātris visus Jāņu bērnus ielūdz uz Edvarda Vulfa lugas ,,TAPIŅA ATGRIEŠANA” pirmizrādi. Pēc izrādes zaļumballe kopā ar Vērgales muzikantiem.

Vērgales kultūras nams, V. Freimane

30. jūnijā plkst.16.00

koncerts “JĒZU, ES UZTICOS TEV!”

Komponista Pāvela Bambeneka (Polija) dziesmas diedz Liturģisko darbnīcu dalībnieki autora vadībā. Vairāk informācijas pa tel. 26334556 (Inga).

Pāvilostas Svētā Gara katoļu baznīca, I. Šnore

 

 

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 2019. gadam 

JANVĀRIS

4.01. Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pirmskolas vecuma bērniem pasākums ar Ziemassvētku vecīti

 

FEBRUĀRIS

11.-15.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

Pāvilostas novada sporta dienas

 

MARTS

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts „Pavasara skaņās” Pāvilostā

8.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

8.03. Dziesmu koncerts „Sniegpulkstenītis” Vērgalē

16.03. Atpūtas vakars „Pie ģimenes pavarda” Nr. 37, Ziemupē

21.03. Pavasara saulgrieži jeb Lieldienas Ziemupē

 

 APRĪLIS
Lieldienu pasākumi novadā

 

MAIJS

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Mātes dienā

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

9.05. koncerts, izstāde Pāvilostas vidusskolā

18.05. Pāvilostas pilsētas svētki- Pāvilostai 140, aktīvās tūrisma sezonas atklāšana

31.05. Mācību gada noslēgums, cerības balvas pasniegšana

 

JŪNIJS
21.06. Vasaras saulgrieži jeb Jāņi Ziemupē

Līgo svētku pasākumi Pāvilostas novadā

 

JŪLIJS

13.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā

26.-27.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars" Pāvilostā

 

AUGUSTS

 2.08. Sakas pagasta svētki

10.08.  Ziemupnieku saiets. Kapu svētki.

17.08. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"

17.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē

24.08. Senās uguns nakts, aktīvās tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Ziemupē

Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma – 4. posms

 

SEPTEMBRIS

22.09. Rudenāji jeb rudens saulgrieži Ziemupē

 

OKTOBRIS

6.10. Skolotāju diena

 

NOVEMBRIS

11.11. Lāčplēša dienas pasākums Pāvilostas vidusskolā
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts "Deju spēles vējā"

LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā

Mednieku balle

 

DECEMBRIS

Ziemassvētku tirdziņš un Ziemassvētku pasākumi novadā

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Adventes labdarības koncerts „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

8.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā