Trešdiena, 21.11.2018
Andis, Zeltīte

Pasākumu plāns

2018. gada novembra mēneša domes darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

16.11.

15.00

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Vērgales pagasta pārvaldē

16.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

22.11.

12.00

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

12.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

12.30

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

14.00

Finanšu komitejas sēde

11.00

Administratīvās komisijas sēde

27.11.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

29.11.

13.00

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 01.11.- 30.11.2018.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

Visu mēnesi

Andra Paipas ik-dienas rotu mini izstāde

“Koka “minikrikumi” – labam garastāvoklim, priekam un pašmotivācijai”

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

No 12.-26.11.2018.

izstāde “Brīvības ielas garumā”

Pāvilostas pilsētas kultūras nama Mazajā zālē,

S. Vārsberga

Līdz 31.12.2018.

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde "DZINTARGRAUDI"

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu un semināru zāle (Dzintaru iela 73, Pāvilosta),

M. Vītola, I. Šnore

No 05.11.2018.

Pāvilostas audēju pulciņa

“Lumstiņš” jaunāko darbu izstāde

Vērgales novadpētniecības muzejs, M. Sīpola

03.11.2018., plkst.19:00

Teātra izrāde “Apsolītā zeme”

Izrādē piedalās Baltinavas un Pāvilostas amatierteātru kolektīvi

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S. Vārsberga

07.11.2018., plkst.16:30

Pāvilostas novada kopkrājuma

“Dzintargraudi” atvēršanas svētki

Pāvilostas bibliotēka,

M. Vītola

09.11.2018., plkst. 9:00

Mārtiņdienas tirdziņš

Piedalās Jūrkalnes etnogrofiskais ansamblis     “Maģie suiti”

Pāvilostas vidusskola,

J. Jēkabsone

09.11.2018., plkst.19:00

Komiķa Maksima Trivaškeviča solo izrāde      “Humors pa latviski”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S. Vārsberga

10.11.2018., plkst.13:00

Brocēnu teātra izrāde “Seši mazi bundzenieki”

Ziemupes Tautas nams,

D. Vītola

11.11.2018., plkst.16:30

Lāpu gājiens (Pāvilostas novada dome – Pāvilostas vidusskola), “Gaismas ceļš”, tējas dzeršana un filmas “Bermontiāde” skatīšanās

Pāvilostas vidusskola,

D. Jēkabsone

12.11.2018., plkst. 9:00

“Latvijas simtgades foto”

(Studija SKOLAS FOTO)

Vērgales pagasta PII “Kastanītis”,

L. Ernstsone

14.11.2018.

Piemiņas brīdis kritušajiem karavīriem Stembres kapos

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, Pāvilostas vidusskola, I. Kurčanova,

D. Jēkabsone

16.11.2018.

Svinīgais pasākums

“Latvijai 100. Dzimšanas diena”

Vērgales pagasta PII “Kastanītis”,

L. Ernstsone

16.11.2018., plkst.19:00

Svinīgais pasākums “Latvijai – 100”

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

17.11.2018., plkst.20:00

“Simtgades balle”

Ziemupes kultūras nams,

D. Vītola

17.11.2018., plkst.14:00

Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums

“Daudz laimes, Latvija!”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

S. Vārsberga

21.11.2018., plkst.18:00

Novada tūrisma uzņēmēju sapulce

Pāvilostas novada pašvaldības zāle (2.stāvs),

A. Lībiete

25.11.2018., plkst.12:00

Nēģu diena Pāvilostā

Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja,

I. Kurčanova

25.11.2018.

Svecīšu vakars novada kapsētās

Un Mirušo dienas piemiņas dievkalpojumi

Pāvilostas novada kapsētās un dievnamos

No 27.11.2018.

Nīcas rokdarbnieču kopas “Vēlziedes” Ziemassvētku izstāde

Vērgales  novadpētniecības muzejs, M. Sīpola

30.11.2018., plkst.18:00

Jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts               “Deju spēles vējā”

Pāvilostas pilsētas kultūras nams,

 S. Vārsberga

 

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 2018. gadam 

 

JANVĀRIS

1.01. Jaungada  nakts balle Vērgalē

6.01.  Vērgales ev. lut. baznīcā Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Zvaigznes dienas   koncerts

19.01.  1991. gada barikāžu atceres pasākums Vērgales pamatskolā

 

FEBRUĀRIS

03.02. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā

12.-16.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

23. - 25.02. Pāvilostas novada sporta dienas

 

MARTS

Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts "Pavasara skaņās" Pāvilostā

2.03. Dziesmu koncerts "Sniegpulkstenītis" Vērgalē

9.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

10.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” Ziemupē

20.03. Pavasara saulgrieži  Ziemupē

23.03. Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapsētā

31.03. Vērgales ev. lut. baznīcā  Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu ērģeļmūzikas koncerts

Lieldienu pasākumi novadā

 

APRĪLIS

Lieldienu pasākumi novadā

27.04. Jauna ābeļdārza veidošana - veltījums Latvijas simtgadei Vērgales pamatskolas dārzā

28.04.Pāvilostas vidusskolas absolventu salidojums

29.04. Tirgus dižandele Vērgalē

 

 

MAIJS

1.05. Pāvilostas pilsētas kultūras nama 70 gadu jubilejas pasākums

4.05. Baltā galdauta svētki, Simtgades ozoliņa 1. dzimšanas diena Ziemupē

9.05. Ūsiņi Ziemupē

Mātes dienai veltīti pasākumi izglītības iestādēs

19.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana

19.05. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

Pāvilostas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Vērgalē

31.05.  Mācību gada noslēgums, Cerību balvas pasniegšana

 

 

JŪNIJS

14.06. Piemiņas brīdis represētajiem Vērgales kapsētā

16.06. Pāvilostas vidusskolas 9.klašu audzēkņu izlaidums

17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

21.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

30.06.- 8.07. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā

 

 

JŪLIJS

14.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā

14.07.  Bebes saietam - 10

14.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

20., 21.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars" Pāvilostā

 

 

AUGUSTS

3.08. Sakas pagasta svētki

11.08. 15. Ziemupnieku saiets. Kapu svētki.

18.08. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"

18.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē

25.08. Senās uguns nakts, tūrisma sezonas noslēguma pasākums Pāvilostā, Ziemupē

25.08. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma – 4. posms

 

 

SEPTEMBRIS

3.09.  Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

5.09.  Pāvilostas Mūzikas un Mākslas skolas mācību gada sākums

15.09. Pasaules Lielā talka

21.09. Olimpiskā diena

22.09. Vērgales pamatskolas absolventu salidojums. Skolai – 190

23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

 

OKTOBRIS

 7.10.   Skolotāju diena

25.10. Pensionāru pēcpusdiena Vērgalē

 

 

NOVEMBRIS

9.11. Mārtiņdienas (ķekatu svētki). Rudens tirdziņš Vērgales pamatskolā

Mednieku balle
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts "Deju spēles vējā"

LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā

 

 

DECEMBRIS

9.-23.12. "Ziemassvētki Rūķupē" Ziemupē

22.12. Ziemas saulgrieži  Ziemupē

Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā un novada izglītības iestādēs
Ziemassvētku pasākumi novada pirmsskolas bērniem

Adventas ieskaņas tirdziņš, Pāvilostas pilsētas egles iedegšana

25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā
Jaunā gada sagaidīšana

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Adventes labdarības koncerts „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Pāvilostas Mākslas skolas telpās audzēkņu darbu izstāde


 

 

 

 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE