Sestdiena, 31.10.2020
Valts, Rinalds, Rinalda

Pasākumu plāns

2020. gada OKTOBRA mēneša darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

22.10.

9.00

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

9.30

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

10.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

29.10.

09.30

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

27.10.

9.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

Vērgales pagasta pārvaldē

11.00

Pāvilostas novada pašvaldībā

29.10.

16.00

Bezmaksas juridiskās konsultācijas

Pāvilostas novada pašvaldībā

pēc pieraksta

Vērgales pagasta pārvaldē

 

Pāvilostas novada kultūras, izglītības un sporta

pasākumu plāns 2020. gadam 

JANVĀRIS

1.01. Jaungada  nakts balle Vērgalē

Ziemassvētku pasākumi novada pirmsskolas bērniem

 

FEBRUĀRIS

Pāvilostas novada sporta dienas

10.-14.02. Raibā nedēļa Vērgales pamatskolā

 

MARTS

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas atklātais mācību koncerts "Pavasara skaņās" Pāvilostā

Teātra svētki Pāvilostā

6.03. Ģimeņu vakars Vērgalē

7.03. Bērnu un jauniešu sadziedāšanās festivāls “Marta vējos”

13.03. Dziesmu koncerts "Sniegpulkstenītis" Vērgalē

14.03. Atpūtas pasākums “Pie ģimenes pavarda” Ziemupē

21.03. Pavasara saulgrieži  Ziemupē

26.03. Pavasara koncerts Pāvilostas vidusskolā

 

 

APRĪLIS

Lieldienu pasākumi novadā

4.04. Sadziedāšanās pasākums "Aijā manu skaņu balsi" Ziemupē

25.04. VPDK “Mārsils” 20 gadu jubilejas koncerts

 

 

MAIJS

3.05. Svētku tirgus Vērgalē

4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē

9.05. Ūsiņi Ziemupē

13.05. Ģimenes dienas pasākums Pāvilostas vidusskolā

16.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana,

Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

29.05.  Mācību gada noslēgums, Cerību balvas pasniegšana

 

JŪNIJS

Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms

6.06. VPDK sadancis "Jūras māte aicināja" Vērgalē

23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

 

 

JŪLIJS

11.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā

24.07. Ērģeļu mūzikas un attīstības fonda rīkotais 10 gadu jubilejas koncerts Sakaslejas baznīcā

25.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars" Pāvilostā

25.07. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"

Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms

 

AUGUSTS

7.08. Sakas pagasta svētki

8.08. Ziemupnieku saiets. Ziemupes bibliotēkai, Ziemupes tautas namam - 90

15.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē, vadmotīvs Putns

29.08. Senās uguns nakts Pāvilostā, Ziemupē

29.08. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma – 4. posms

 

 

SEPTEMBRIS

2.09. Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mācību gada sākums

20.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

 

 

OKTOBRIS

 

1.10. Senioru diena Pāvilostā

2.10. Skolas ozola Miķeļa dzimšanas diena Vērgales pamatskolā

Pensionāru balle

24.10 Nēģu diena Pāvilostā

 

NOVEMBRIS

10.11. Mārtiņdienas tirgus Pāvilostas vidusskolā

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi novadā

13.11. Mārtiņdienas pasākums, rudens tirdziņš Vērgales pamatskolā

28.,29.11. Puzuru festivāls Ziemupē

Mednieku balle
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts "Deju spēles vējā"

LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā

 

 

DECEMBRIS

Egles iedegšana Pāvilostā

6.-30.12. "Ziemassvētki Rūķupē" Ziemupē

21.12. Ziemas saulgrieži  Ziemupē

Ziemas tirgus Pāvilostā

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu Adventes labdarības koncerts „Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde un koncerts

31.12. Jaunā gada balle Pāvilostā