Piektdiena, 23.04.2021
Jurģis, Juris, Georgs

Pasākumu plāns

2021. gada APRĪĻA mēneša darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

22.04.

9.00

Sociālo jautājumu komitejas sēde

attālināti

9.30

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.45

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

10.45

Finanšu komitejas sēde

14.00

Administratīvās komisijas sēde

27.04.

10.00

Iestāžu vadītāju sanāksme

attālināti

27.04.

15.00

Bezmaksas juridiskās konsultācijas

Pāvilostas novada pašvaldībā

pēc pieraksta

Vērgales pagasta pārvaldē

29.04.

09.30

Domes sēde

attālināti