Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Trešdiena, 04.03.2015
Alise, Auce

Pasākumu plāns

2015.gada februāra mēneša darba grafiks

Datums

Plkst.

Pasākums

Norises vieta

11. un 12.02.

Bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšana

Pēc iepriekšējas pieteikšanās:       

  Vērgalē-63490836; Pāvilostā-63498261

Vērgales pagasta pārvaldē

Pāvilostas novada pašvaldībā

19.02.

9.30

Sociālo jautājumu komitejas sēde

 Pāvilostas novada pašvaldībā

10.00

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un saimniecisko jautājumu komitejas sēde

11.00

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11.30

Finanšu komitejas sēde

   

24.02.

10.00

Darba grupas apspriede par pilsētas svētkiem

Pāvilostas novada pašvaldība

11.00

Iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Pāvilostas novada pašvaldībā

16.00

Vērgales pagasta pārvaldē

17.30

Iedzīvotāju sapulce

Vērgales kultūras namā

26.02.

14.00

Domes sēde

Vērgales pagasta pārvaldē

26.02.

12.00

Administratīvās komisijas sēde

Pāvilostas novada pašvaldībā

       

06.03.

17.30

Iedzīvotāju sapulce

Pāvilostas kultūras namā

 

Pāvilostas novada kultūras un izglītības

pasākumu plāns 

01.02.-28.02.2015.

Datums, laiks

Pasākums

Vieta, atbildīgais

02.02.2015. plkst.12:00

Sveču diena

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

07.02.2015.,

plkst.17:00

Pāvilostas sieviešu kora „Sīga” un Durbes sieviešu kora „Durbe” koncerts

Pāvilostas kultūras nams,S.Vārsberga

09.-13.

02.2015.

Raibā nedēļa

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

13.02.2015., plkst.16:00

plkst.18:00

 

Popiela

Diskotēka – vada Reinis Trofimovs

Vērgales pamatskola, A.Blūmane

14.02.2015., plkst.12:00

Animācijas filma „Akmeņi manās kabatās”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

līdz 15.02.2015.

V.Gūtmaņa izstāde „Klusais brīnums”

Pāvilostas novadpētniecības muzejs, I.Kurčanova

15.02.2015., plkst.14:00

Roberto Meloni koncerts

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

20.02.2015., plkst.13:00

Skolēnu skatuves runas un vokālo ansambļu konkursi

Vērgales pamatskola, S.Leja

21.02.2015., plkst.20:00

DANČI

Spēlēs Edgars no Kuldīgas. Ieeja 3,50 EUR

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

21.02.2015., plkst.21:00

Ballīšu muzikantu saiets

Piedalīsies grupa „PIEMARE” , „RUCAVAS MUZIKANTI”, „KURLAND”, „LIEDAGS”, „VILOF FARM”, „DŽAST BAND”  un  Rozentālu ģimene.

Biļetes cena līdz plkst.22:00 - EUR 3,50, pēc plkst.22:00 - EUR 4,50. (galdiņu rezervēšana līdz 19.februārim pa tālr.Nr.29366112)

Pāvilostas kultūras nams, S.Vārsberga

no 22.02.2015.

Izstāde „Cepure, cepurīte”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

24.02.2015.,

plkst.17:30

Iedzīvotāju sapulce

Vērgales kultūras nams, V.Freimane

06.03.2015., plkst.17:30

Iedzīvotāju sapulce

Pāvilostas kultūras nams, S.Vārsberga

Līdz 27.02.2015.

Gunta Daubara foto izstāde „MIRKLIS MANAS KLĀTBŪTNE”

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zāle, M.Vītola

27.02.2015., plkst.15:00

Tikšanās ar fotogrāfu Gunti Dauburu izstādes „Mirklis manas klātbūtnes” autoru

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zāle, M.Vītola

28.02.2015., plkst.12:00

Mākslas filma „Spēlmanis”

Ziemupes tautas nams, D.Vītola

 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMU PLĀNS

2015. GADAM

Janvāris

1. janvāris Jaungada nakts balle Vērgalē

30. janvāris “Popiela” Pāvilostas vidusskolā

 

Februāris

Roberto Meloni koncerts Vērgalē

 

Marts

6. marts Ģimeņu vakars Vērgalē

21. marts Ziemupes ģimeņu saiets “Pie ģimenes pavarda”Nr. 33

22. marts Pavasara saulgrieži Ziemupē

25. marts Represēto piemiņas brīdis Vērgales kapos

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu mācību koncerts „ Pavasara skaņās”

 

Aprīlis

5. aprīlis Lieldienas Vērgalē

Koncerts “Ka tik skan” Pāvilostā

Atpūtas vakars “Ar smaidu pa dzīvi” un muzikantu saiets Vērgalē

 

Maijs

8. maijs Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes  audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

16. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, Tūrisma sezonas atklāšana Pāvilostā

16. maijs Ģimenes diena Rūķupē

29. maijs Izlaidums Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē

30. maijs Skābeņu talka Rūķupē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Mātes dienai veltīts koncerts

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Vērgalē “Vasaras noskaņā”

 

Jūnijs

Ielīgošana Vērgalē

14. jūnijs Piemiņas brīdis Vērgales kapos

21. jūnijs Vasaras saulgrieži Ziemupē

23. jūnijs Līgo svētki un Zāļu tirgus Pāvilostā

23. jūnijs Līgo balle Vērgalē

Izlaidumu laiks Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Jūlijs

11. jūlijs Zvejnieksvētki Pāvilostā

18. jūlijs Bebes svētki

24., 25. jūlijs Mūzikas un mākslas festivāls “Zaļais stars”

Sakas Lejas baznīcā un Pāvilostā

25. jūlijs Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā
Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Augusts

1. augusts Tūrisma rallija posms Pāvilostā

7. augusts Sakas pagasta svētki

8. augusts Ziemupes tautas namam un bibliotēkai 85 gadi. Ziemupnieku saiets

15., 16. augusts Vērgales pagasta svētki

22. augusts Atpūtas pasākums “ma-DARA” Ziemupē

29. augusts “Senās uguns nakts”, Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā

29. augusts “Senās uguns nakts” Ziemupē

Pūķspārna vasaras skola Ziemupē

 

Septembris

1.septembris Zinību diena Pāvilostas novada izglītības iestādēs

 

Oktobris

2. oktobris skolotāju diena Pāvilostas novadā

Pensionāru atpūtas vakars Vērgalē

 

Novembris

11. novembris “Gaismas ceļš” Pāvilsotas vidusskolā

14. novembris Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums Vērgalē

17. novembris Latvijas valsts svētki Pāvilostā. Novada gada nomināciju pasniegšana

 

Decembris

14.-20. decembris Ziemassvētki Rūķupē

22. decembris Ziemas saulgrieži Ziemupē

25. decembris Ziemassvētku balle Pāvilostā

27. devembris Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Vērgalē

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Pāvilostas sociālās aprūpes centrā “Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem”

Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  “Kopā Ziemassvētkos”