Pirmdiena, 13.07.2020
Margarita, Margrieta

dati par iedzīvotājiem

Iedzīvotāju skaits Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā - 2973

t.sk.

            2970 dzīvesvietu deklarējušās personas:

            (tai skaitā iedzīvotāji, kuru deklarētās dzīvesvietas  ir anulētas)

t.sk.

Kopā

Sievietes

vīrieši

Pāvilostas pilsētā

1039

560

479

Sakas pagastā

545

250

295

t.sk. Rīvās

58

 

Sakā

35

Strantē

32

Ulmalē

69

Vērgales pagastā

1386

711

675

t.sk. Plocē

149

 

Saraiķos

243

Vērgalē

328

Ziemupē

166

 

            3 personas, kas dzīvesvietu ir, norādījušas mutiski:

t.sk.

Kopā

Sievietes

vīrieši

Pāvilostas pilsētā

-

-

-

Sakas pagastā

2

-

2

Vērgales pagastā

1

-

1

 

Iedzīvotāji, kuriem dzīvesvietas deklarācijas ir anulētas:  20

(ir iekļauti kopējā iedzīvotāju skaitā)

 

Kopā

Sievietes

vīrieši

Pāvilostas pilsētā

10

4

6

Sakas pagastā

6

2

4

Vērgales pagastā

4

1

3

 

Iedzīvotāju struktūra pēc tautībām:

Latvietis

2719

Lietuvietis

83

Krievs

97

Baltkrievs

13

Igaunis

2

Vācietis

4

Anglis

1

Gruzīns

2

Ukrainis

34

Polis

4

Čigāns

3

Tatārs

1

Lībietis

2

Neizvēlēta

8

Informācija uz 08.01.2015.