Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

PĀVILOSTAS PELĒKAJĀ KĀPĀ NOTIKUSI SAKOPŠANAS TALKA

PĀVILOSTAS PELĒKAJĀ KĀPĀ NOTIKUSI SAKOPŠANAS TALKA

19.10.2021

      15. un 16.oktobrī Pāvilostas pelēkajā kāpā notika kāpas sakopšanas talka. Talkas rosinātājs bija ornitologs Ritvars Rekmanis, bet rīkotāja funkcijas uzņēmās biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”. Talkā  galvenais uzdevums bija kāpu atbrīvot no tur saaugušajām priedēm, kā to paredz kāpas apsaimniekošanas plāns. Kāpēc tas jādara? Pelēkajām kāpām raksturīgi plaši, skraji klajumi, kuros aug lakstaugi, ložņu kārkli, smiltāju neļķes, virši, mārsils u.c. Zem priedēm šiem augiem nav piemērotu augšanas apstākļu.

     Piektdien laika apstākļi mūs nelutināja, bija lietains un vējains, bet, neskatoties uz to, sakopšanas darbos iesaistījās Pāvilostas pamatskolas 9.klases skolēni un viņu audzinātāja Anna Kaže, kā arī Rasma Norveža un Ērika Reimane.   

    Sestdien talkotāju skaits bija ievērojami lielāks un padarījām tiešām daudz. Zāģētāju dažbrīd bija vairāk kā nesēju un sakrautās priežu kaudzes ir tiešām iespaidīgas. Tagad vien jādomā kā Pāvilostas komunālā  uzņēmuma darbinieki tām piekļūs, lai sašķeldotu, jo piebraucamais ceļš ir stipri aizaudzis. Kāpas priežu šķelda nonāks lielajā kurtuvē, lai sildītu skolas, pirmsskolas izglītības iestādes un daudzdzīvokļu māju iemītniekus.

   Pēcpusdienā čaklos talkotājus ar siltu un sātīgu zupu cienāja viesnīcas “Vēju paradīze” pavārīte Iveta.  Paldies viesnīcas īpašniekam Valtam Videniekam par iesaistīšanos pasākumā, gan par informācijas tālāk nodošanu, gan līdzdarbošanos ar zāģi, gan stipro un uzmundrinošo kafiju un garšīgo maltīti. Paldies Ritvaram Rekmanim par ieinteresētību un atbalstošo plecu. Vislielākais paldies visiem jaukajiem, atsaucīgajiem Pāvilostas esošajiem un topošajiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam, ziedoja savu laiku, izmantoja darbā savus zāģus un cirvjus, ieguldot pasākumā arī savu finansējumu. Paldies Ē. Rekmanei un R. Norvežai, kuras talkoja abas dienas, un visīpašākais paldies skolēniem un bērniem, kuri arī aktīvi un enerģiski strādāja līdzi pieaugušajiem.

    Ceram, ka sakopšanas darbus turpināsim (ja Covid-19 ierobežojumi mūs neierobežos), lai nākamā gada rudenī skaisti saposta kāpa varētu svinēt savu 15 gadu dzimšanas dienu!  

 

P. S. Dabas liegums “Pāvilostas pelēkā kāpa” ir Natura 2000 teritorija, kuras platība ir 42,5 ha. Tā ir platākā pelēkā kāpa Latvijā – vietām virzienā no jūras uz sauszemi – 812 m, un 1,5 km virzienā gar jūru. Kā dabas liegums apstiprināts 2007.gadā. Teritorijas izveidošanas mērķis bija nodrošināt aizsardzību platākajai atklāto pelēko kāpu teritorijai Latvijā. Galvenās dabas vērtības ir divi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi: 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas; 2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, kā arī Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi nelielās platībās: 2170 Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu, 2320 Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji un 2180 Mežainas piejūras kāpas. Sastopamas arī aizsargājamu augu (smiltāju neļķe u.c.) un dzīvnieku (smilšu krupis u.c.) sugas.

 

Marita Horna

Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja

 

Foto: M. Horna

 

 

 

« Atpakaļ