Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

Skaļās lasīšanas sacensības aizvadītas

Skaļās lasīšanas sacensības aizvadītas

05.05.2021

      Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs  ikgadu organizē Skaļās lasīšanas sacensības skolēnu vidū, šogad tika izvēlēti 5. klases skolēni. Lasīšanas sacensības noris 3 kārtās: vietējā līmenī, reģionālajā finālā un nacionālajā finālā, tradīcija pārņemta no Holandes, kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk kā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu.

       Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļajai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

       29. aprīlī Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar Pāvilostas pamatskolas  skolotāju Annu Kaži organizēja skaļās lasīšanas sacensības Pāvilostas pamatskolas 5. klases skolēniem.

       Šogad sacensības bija neierasti vērot, jo notika attālināti. Tas bija izaicinājums gan skolēniem, gan žūrijai.

     Dalībnieki bija izvēlējušies aizraujošas, sen aizmirstas, labas grāmatas, kā “Dullais Dauka”, “Divas Lotiņas”, “Staburaga bērni” u.c. par kurām skolniekam bija jāpastāsta un  kāpēc izvēlējies tieši šo grāmatu, kā arī neliels ievads par grāmatu, lai klausītājam ir saprotams grāmatas un stāsta saturs, kuru lasa. Katram lasītājam tika dotas 3 minūtes izvēlētās grāmatas fragmenta skaļajai priekšlasīšanai. Skolēnu priekšlasījumi bija ļoti labi, bet no 13 skolēniem mums jāizvirza viens.

        Skolēni tika vērtēti punktu sistēmā no 6 līdz 10, kur 6 bija viduvējs rādītājs, bet 10 – izcils sniegums. Žūrijas vērtēšanas veidlapās ir norādīti vērtēšanas kritēriji, pēc kā tika vērtēti un likti punkti katram dalībniekam par grāmatas fragmenta priekšlasījumu. Piemēram, vai dalībnieks prot emocionāli aizraut klausītājus, vai lasa piemērotā tempā u.c. kritēriji. Žūrija ilgi apspriedās un, pēc iegūto punktu kopvērtējuma, nolēma, ka skaļās lasīšanas vietējā mēroga čempione ir  Lauma SVILPE  no 5. klases. Viņa pārstāvēs Pāvilostu reģionālajā finālā Liepājā.

   Paldies par atsaucību un sadarbību skolotājai Annai Kažei, Irinai Kurčanovai un Initai Zingnikai.                                                                                                 

 

Bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola

 

 

« Atpakaļ