Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

Miķeļdienas notikumi pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzintariņš”

Miķeļdienas notikumi pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzintariņš”

09.10.2020

Rudentiņš – bagāts vīrs,

Daudz tu vedi vezumā.

 

      Atzīmējot Miķeļdienu, kas ir ražas novākšanas svētki,  pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” audzēkņi apciemoja tuvākas un tālākas piemāju saimniecības, lai apskatītu dažādus mājputnus un mājdzīvniekus, iepazītu lauku darbus un piedalītos rudens ražas novākšanā.

    1,5-3 gadīgie „Saulītes” grupiņas bērni ar skolotāju Kristīni un skolotāja palīgu Mariku devās pārgājienā uz piemājas saimniecību pie Dainas Arājas, kura var lepoties ar mājputnu daudzveidību. Bērni iepazinās ar dažādiem mājputniem, putnu barību un mācījās putnus pabarot.

       3-4 gadīgie „Vāverēnu” grupiņas bērni ar skolotāju Inesi un skolotāja palīgu Vizmu devās garā pārgājienā „Pretī Miķeļdienai” uz grupas biedrenes Raivitas sētu, kur visus ar viesmīlīgi klātu galdu sagaidīja Raivitas mamma Ilvita. Bērni apskatīja dārzā izaugušo ražu, paši salasīja ābolus, apskatīja mājputnus, mājdzīvniekus, ķēra “Jumīti” un mielojās ar ugunskurā ceptiem kartupeļiem.

      4-5 gadīgie „Jumīšu” grupas bērni ar skolotāju Eviju un skolotāja palīgu Dinu devās mācību ekskursijā uz Jūrkalnes tautas namu. Tur bērni paši savām rokām mācījās veidot sklandrausim jeb žograusim sētiņu un piepildīja to ar pildījumu. Par sklandraušu izcepšanu parūpējās tautas nama saimniece Kristīne un viņas palīgi. Kamēr rauši cepās, tikmēr gatavoja kārbiņas, kur sklandrausi ielikt, lai tas nesaspiests tiek uz mājām. Tautas nama vadītāja izrādīja bērniem „Vētras muzeju”, suitu tautas tērpu un Latviešu tautas mūzikas instrumentu – kokli.

      6-gadīgie “Taurenīšu” grupas bērni devās kartupeļu talkā uz Ralfa Rozenberga vecāku saimniecību “Kalnenieki”. Tur bērni paši savām acīm redzēja kā ar traktora un attiecīgas tehnikas –“kratītāja” palīdzību kartupeļus dabū ārā no zemes. Bērni izbaudīja gan darba prieku, gan darba grūtumu, jo paši saviem spēkiem salasīja 7 maisus kartupeļus, kurus bērni sašķiroja un 5 lielo kartupeļu maisus Ralfa vecāki Iveta un Jānis uzdāvināja pirmsskolas iestādei. Arī katrs talcinieks varēja ņemt līdzi uz mājām pilnu spaini ar kartupeļiem. Cik, nu kuram tas spainis bija liels – citam pavisam neliels, bet vakariņu tiesai pietika. Bērni piedzīvoja notikumiem bagātu dienu. Pēc kartupeļu lasīšanas talkas skolotāja Dace un Evija bērniem ugunskurā izcepa kartupeļus, gluži tādus kā mūsu bērnībā. Bērniem, kuri vēlējās bija iespēja virs uguns uzkarsēt desiņas.

      Pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” skolotājas un audzēkņi saka LIELU PALDIES atsaucīgajām saimniecēm: Dainai Arājai, Ilvitai Grundmanei, un Ivetai Rozenbergai, kā arī saimniekam Jānim Rozenbergam par brīnišķīgu dienu lauku sētā, kurā bija iespējams piedzīvot īstu lietpratību (kompetenču pieejā balstītu mācīšanos).  Kristīnei Skrullei un viņas palīgiem LIELS PALDIES par izglītojošo pasākumu Jūrkalnes tautas namā.

       Kaut mums būtu vairāk šādu dienu! Ļoti ceram arī uz citu vecāku atsaucību un iesaistīšanos turpmākajos mācību gada pasākumos!

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš” pateicas INĀRAI NIEDRAI par dāvinātajiem burkāniem.

 

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš"
vadītāja Monta Pētermane

 

 

« Atpakaļ