Piektdiena, 09.06.2023
Ligita, Gita

PĀRMAIŅU LAIKS PĀVILOSTAS SKOLĀ

PĀRMAIŅU LAIKS PĀVILOSTAS SKOLĀ

03.09.2020

Aiz kāpām norietēs saule
Un jūra kā zelts vizuļos,
Jo nav nekas pasaulē lielāks
Par vēl vienu satikšanos.
Bet vēji liedagā svilpo
Un kurš gan klusinās tos,
Jo mēs taču gaidījām ļoti
Šo brīnišķo satikšanos.
                       /Guntars Račs/ 

 

     Pienācis košu gladiolu, mīļu smaidu, atkalredzēšanās prieka un jaunu mērķu laiks. Kāds pirmoreiz ver zināšanu pasaules durvis, citam tā ir priekpilna atgriešanās skolā pēc vasaras brīvdienām.

     Arī Pāvilostā ir atnācis septembris, kas nesis jaunas pārmaiņas. Arī Pāvilostas skola, kas lepni 30 gadu garumā nesusi vidusskolas vārdu, šajā mācību gadā piedzīvojusi pārmaiņas un turpmāk būs pazīstama kā Pāvilostas pamatskola.

     Bet arī šajos pārmaiņu laikos skolēni un pedagogi dzestrajos rudens rītos mēros ceļu uz skolu, lai soļotu pretī saviem mērķiem un teiktu: “Labrīt, Skola!”.

     Pāvilostas pamatskolā Zinību diena 1. septembris tika sagaidīts ar pozitīvām emocijām un prieka pilnām, starojošām acīm gan skolēnu, viņu vecāku, gan pedagogu sejā. Jo piedzīvotie satraukumi un pārmaiņas, noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, vēl vairāk skolēnos veicināja vēlmi  ar klases biedriem un pedagogiem satikties klātienē skolā.

      Arī šis mācību gads iesācies ar visiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Tādēļ skolēni svētku rītā pulcējās savās klasēs, kur vasaras notikumus un šajā mācību gadā sasniedzamos mērķus pārrunāja ar klases audzinātāju.

     Bet nedaudz vēlāk skolas priekšpusē jeb visiem labi zināmajā “skolas pakavā” pulcējās skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki un citi ģimenes locekļi, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Skaļi iezvanot skolas zvanu, ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti topošie absolventi – 9. klases skolēni un 1. klases skolēni, kuri uzsāk mācības skolā. Uz 1. septembri skolā mācās 84 skolēni. Šogad 9. klasē mācās 14 skolēni un viņu audzinātāja ir Baiba Arāja, savukārt 1. klasē mācās 9 skolēni un viņus skolas gaitās ievadīs skolotāja Gaida Benete.

     Pēc valsts himnas klātesošajiem apsveikuma vārdus veltīja skolas direktore Marita Rolmane, norādot, ka šogad Pāvilostas domes priekšsēdētājs nevarēja ierasties uz svinīgo skolas mācību gada atklāšanas pasākumu, bet priekšsēdētājs sūta laba vēlējumus un novēlēja veiksmīgu un sekmīgu jauno mācību gadu. Tapāt skolas direktore pavēstīja, ka šajā mācību gadā skola īstenos “A” modeļa izglītības procesu, kas paredz mācības klātienē skolā, bet direktore arī norādīja, ka situācija var mainīties, attiecībā kā valstī attīstīsies Covid-19 saslimušos skaists un noteiktie ierobežojumi.

      Direktore Marita Rolmane uzsvēra, ka liels pārbaudījums bija attālinātā mācīšanās aizgājušajā mācību gadā, kad bija jāiemācās daudzas jaunas prasmes. “Iesākumā tehnoloģijas un jaunās apgūstamās programmas likās kā slogs un papildus spriedze, bet tagad saprotam, ka tas ir ērts rīks, ko noteikti izmantosim arī šajā mācību gadā. Tehnoloģijas ir mūsdienu neatņemama sastāvdaļa.” Direktore klātesošos informēja par skolas jaunumiem un citiem ieplānotiem pasākumiem - šī gada oktobrī skola izies akreditācijas procesu, ēdināšana atkal notiks divās maiņās, joprojām skolēniem tiks nodrošināta pagarinātā dienas grupa, bet 1. un 2. klašu audzēkņi apgūs peldētapmācību Liepājā.

      Uzrunas noslēgumā direktore uzsvēra, ka skola māca novērtēt cilvēkus pēc viņu talantiem, prāta spējām un darbiem un novēlēja, lai jaunais mācību gads būtu interesants, ražīgs un notikumiem bagāts. Direktors īpaši uzrunāja pirmklasniekus, novēlot viņiem izturību, bet 9. klases skolēniem – atrast savu ceļu lielajā dzīvē!

     Savukārt Pāvilostas pamatskolas direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva neslēpa prieku, ka visi varam tikties klātienē, bet reizē arī norādīja, cik tomēr ir svarīgi ievērot visus epidemioloģiskos noteikumus, lai visi paliekam veseli arī turpmāk.

     Vietniece turpināja ar vēlējumu skolēniem: „Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts, nots. Jeb – zināt, domāt, sapņot / Viktors Igo/. Lai kabatā jums ir šīs trīs atslēgas! Pedagogiem vēlu izturību, dzīvesprieku un smaidu, bet direktorei - lai ir enerģija, kas vienmēr ir bijusi līdz šim!”.

      Turpinājumā direktores vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva un direktore Marita Rolmane iepazīstināja ar šī mācību gada pedagogu sastāvu un tehniskajiem darbiniekiem, sveicot viņus ar ziediem un pateicības vārdiem. Ar īpašu piemiņas dāvanu tika sveikti skolas 1. klases audzēkņi un audzinātāja Gaida Benete. Arī skolēni ar krāsainiem rudens ziediem sveica savu klases audzinātāju.

     Ar laba vēlējumiem  un sveicieniem klātesošos uzrunāja arī Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktore Inga Šnore, novēlot izdevušos mācību gadu un aicinot iestāties Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā un apgūt tajā piedāvātās mācību programmas.

       Svinīgajā pirmajā skolas dienā muzikālu sveicienu bija sagatavojusi arī mūzikas skolotāja Dace Bunka, sev palīgos pieaicinot skolas absolventi Kristu Karlsoni un Gerdu Lācīti no 7. klases. Pasākuma izskaņā visi klātesošie vienojās kopīgā Pāvilostas skolas himnas dziedājumā.

       Lai skola ar katru gadu kļūta skaistāka un sakoptāka, arī šogad vasarā skolā notika remontdarbi - tika izremontēta garderobe, aktu zālē pārkrāsotas sienas, kā arī izkrāsots angļu valodas kabinets un sporta zāles priekštelpa.  

Lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs, jaunu apņemšanos un izdošanos bagāts!

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

(Foto: M. Kurčanova. A. Paipa)

 

Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas pamatskolas 1. klase – Mārtiņš BLAUBĀRDIS, Zane GRINBLATE, Augusts IPATOVS, Henrijs KRĒSLIŅš, Santa MENĢE, Nikija OZOLA, Sanija RAČE, Kārlis ŠTRĀLS, Jēkabs TETERIS un klases audzinātāja Gaida BENETE.

Pāvilostas pamatskolas 9. klase

« Atpakaļ