Trešdiena, 07.12.2022
Dzirkstīte, Anta, Antonija

Labāks skats no ielas

Labāks skats no ielas

13.10.2020

       Pāvilostas novada pašvaldība ik gadu pavasarī izsludina izglītības un kultūras projektu konkursu,  kurā piešķir finansējumu dažādiem projektiem: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, infrastruktūras uzlabošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei, pasākumu un apmācību organizēšanai). Pašvaldības pozitīva lēmuma rezultātā ikviens projekta iesniedzējs no pašvaldības var saņemt līdz pat 700 EUR lielu atbalstu sava projekta realizācijai.

       Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes vadība šogad nolēma izmantot iespēju un šajā pašvaldības izsludinātajā konkursā pieteica savu projektu “Labāks skats no ielas”, ar kura palīdzību vēlējās gūt finansiālu atbalstu baznīcas ēkas logu nomaiņai. Jau 2019./2020. gada ziemā draudze nosprieda, ka ir pienācis pēdējais laiks, kad ir jāķeras klāt baznīcas logu nomaiņai, jo daļai logu bija jau izbiruši stikli, īpaši briesmīgi ēka izskatījās no Brīvības ielas puses, kas ir tūristu pastaigu iecienīta iela. Un šie izbirušie stikli logu rūtīs labu iespaidu ne par baznīcu, ne par mūsu pašu pilsētu neradīja. Tādēļ jau šā gada janvārī draudze aktīvi meklēja uzņēmumus, kas varētu baznīcas logus nomainīt. Draudzes meklējumiem atsaucās 2 uzņēmumi, kuri sagatavoja aprēķinus darbu kopējām izmaksām. Lētāko, bet ne sliktāko tāmi draudzei piedāvāja mūsu pašu SIA “Atjauno”, kas darbojas tepat Pāvilostā un Sakas pagastā un to veiksmīgi vada Armands Teteris. Sadarbība ar šo uzņēmumu bija ļoti viegla, logi tika izgatavoti ļoti labā kvalitātē. Projekta termiņš gan COVID-19 dēļ tika nedaudz pagarināts, taču  gala rezultātā septembra otrajā pusē viss tika pabeigts.

         Kopējās projekta izmaksas bija 18 624,70 EUR. Jāsaka liels paldies Pāvilostas novada pašvaldībai, kas draudzes vēlmi nomainīt baznīcas logus atbalstīja un no pašvaldības līdzekļiem draudzei piešķīra 700 EUR lielu līdzfinansējumu projekta realizēšanai. Paldies arī ikvienam Pāvilostas draudzes loceklim un draugiem no Sakaslejas draudzes, kas nesavtīgi ziedoja naudiņu, katrs pēc savām iespējām, lai atlikušos 17 924,70 EUR draudze varētu laikā samaksāt SIA “Atjauno” par logu izgatavošanu. Šobrīd projekts ir realizēts pilnībā – visi ēkas logi ir nomainīti.

 

Rakstu sagatavoja: Anta Zamarīte

 

Foto: Anta Zamarīte

Pirms projekta realizēšanas

Pēc projekta realizēšanas

 

 

« Atpakaļ