Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Latvijas 101 mirklis

Latvijas 101 mirklis

25.11.2019

     Š.g. 19. novembrī Pāvilostas skolā jau trešo reizi realizējās humanitāro mācību priekšmetu MK iecere par abu novada skolu sadraudzības pasākumu “Latvijas 101 mirklis”. Aizsākām pirms trim gadiem ar 99 mirkļiem, tagad jau esam nokļuvuši līdz 101. mirklim…

    Pāvilostas skolotāji darbu pie idejas īstenošanas uzsāka jau 2019./2020. mācību gada septembrī, kad humanitāro mācību priekšmetu sanāksmē vienojās par šādas aktivitātes saglabāšanas nepieciešamību mūsu novadā. Aktivitātes, kas vienlaikus būtu gan patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas, gan  savstarpējās “vairāk un labāk” iepazīšanas, gan Latvijas valsts dzimšanas dienas atzīmēšanas pasākums. Ieceres realizācija nodrošinātu vairāk kā 100 Pāvilostas un Vērgales 5.-9.klašu skolēniem iespējas īpašā formā atzīmēt Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, vienlaikus papildinot savas dzimtā novada zināšanas, jo sevišķi gaidāmās teritoriālās reformas kontekstā. Skolēniem taču jāzina, ko dara un kā strādā cilvēki Pāvilostas novada iestādēs: Pāvilostas novada domē, bibliotēkā, kultūras namā, TIC-ā un novadpētniecības muzejā.

     Tādēļ, lai motivētu un rosinātu skolēnus nepilnas trīs stundas intensīvi darboties un vienlaikus organizētu darbu tik lielam skolēnu skaitam, par vienīgo pasākuma īstenošanas formu pedagogi izvēlējās 5 posmu (t.s. staciju princips) rotācijas aktivitāti, kurā komandas darbojās paralēli, vienlaikus katra pildot vienu uzdevumu un pēc tam mainoties stacijām, tādējādi intervējot iestāžu vadītājus un gūstot vispusīgu informāciju par Pāvilostas novada un pilsētas vēsturi, kā arī perspektīvo attīstību. Iestāžu apmeklējumam paralēli komandas pildīja 4 foto orientēšanās uzdevumus – pēc foto sameklēja 4 objektus Pāvilostā un veica visas komandas pašbildi (t.s. selfiju), attēlus WhatsApp programmā nosūtot uz norādīto tālruni. Plkst. 14.30 skolēni atgriezās skolā, plkst. 14.40 bija paredzēta pasākuma noslēguma daļa skolas ēdamzālē. Visas pasākuma ārpustelpu aktivitātes tika saskaņotas ar pilsētas pašvaldības policiju.

        Lai izvairītos no konfliktiem un skolēnus sadalītu komandās, kā katru gadu tika izvēlēts lozēšanas, jeb nejaušības princips. Rezultātā ieguvām 5 lielas komandas – jā, komandu varēja būt vairāk, bet iestāžu Pāvilostā ir tik, cik ir, un pretējā gadījumā Vērgales skolēni savlaicīgi neatgrieztos mājās. Rezultātā no 44 aptaujātajiem Pāvilostas vidusskolas skolēniem 35 apgalvoja, ka guvuši daudz jaunas  informācijas par dzimto pilsētu un iestāžu darbu Pāvilostā.

       Protams, tik apjomīgs pasākums nebūtu realizējams bez daudzu cilvēku iesaistīšanās un līdzdarbošanās, tādēļ vēlos teikt lielu, lielu paldies:

 • Uldim Kristapsonam (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam),
 • Mairitai Vītolai (Pāvilostas bibliotēkas vadītājai),
 • Silvai Vārsbergai (Pāvilostas kultūras nama vadītājai),
 • Mairitai Tumpelei (TIC vadītājai),
 • Irinai Kurčanovai (Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai),
 • Larisai Ķipstei (Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbiniecei),
 • Maritai Rolmanei (Pāvilostas vidusskolas direktorei, matemātikas skolotājai, eksakto māc. pr. MK),
 • Baibai Arājai (Pāvilostas vidusskolas ģeogrāfijas un bioloģijas skolotājai, eksakto māc. pr. MK)
 • Ārijai Paipai (Pāvilostas vidusskolas vēstures, ekonomikas un sociālo zinību skolotājai, hum. māc. pr. MK),
 • Annai Kažei (Pāvilostas vidusskolas latviešu valodas skolotājai, hum. māc. pr. MK),
 • Eināram Vārsbergam (Vērgales pamatskolas sporta skolotājam, Pāvilostas kultūras nama tautisko deju pulciņa vadītājam),
 • Daigai Cābelei, Ilzei Liņķei un Rudītei Ritumai (Pāvilostas vidusskolas virtuves personālam).

 

►PREZENTĀCIJA

 

Pāvilostas vidusskolas humanitāro mācību priekšmetu MK

vadītājs A. Paipa

 

Foto: M. Rolmane, A. Paipa

 

 

 

« Atpakaļ