Svētdiena, 14.08.2022
Zelma, Zemgus, Virma

Satikšanās bibliotēkā

Satikšanās bibliotēkā

15.02.2019

       Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkas darbinieces 2019.gada 8.februārī aicināja savus lasītājus un bibliotēkas apmeklētājus uz satikšanos bibliotēkā, lai atskatītos uz 2018. gada paveiktajiem darbiem un iepazīstinātu ar skaitliskajām atskaitēm: cik un kādas ir iegādātas grāmatas un periodika, kāds šogad ir plānots bibliotēkas budžets, par pasākumiem un citām aktivitātēm.

      Šī pasākuma galvenais mērķis bija pateikt PALDIES bibliotēkas labdariem, kuri 2018. gadā Pāvilostas bibliotēkai dāvinājuši grāmatas un preses izdevumus, kā arī suminātu čaklākos lasītājus.

         Klātesošos ar muzikālu priekšnesumu sveica Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu vokālā ansambļa “Burbulīši” meitenes.

      Pāvilostas bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies Aijai Gertsonei un dziedošajām meitenēm, kā arī visiem pasākuma apmeklētājiem.

 

 Mairita Vītola

 

Foto: E. Horna

 

Bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola sveic Montu TUMPELI kā čaklāko lasītāju bērnu kategorijā 2018. gadā.

Lielākais labdaris 2018. gadā - Velta VĪTOLA

bērnu vokālais ansamblis "Burbulīši" uzstājas ar dziesmu un priekšnesumu

 

 

« Atpakaļ