Trešdiena, 07.12.2022
Dzirkstīte, Anta, Antonija

Pirmsskolas izglītības iestādes dodas pieredzes apmaiņā

Pirmsskolas izglītības iestādes dodas pieredzes apmaiņā

30.04.2019

24. aprīlī Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi un skolotāju palīgi devās uz Ventspils PII ,,Varavīksne”, kas šobrīd ar labiem panākumiem aprobē jauno mācību saturu un popularizē savu praksi arī citiem. Bērnudārzs “Varavīksne” ir vienīgais Ventspilī, kurš izglītības procesā praktizē kompetenču ieviešanu, kuras pamatā ir bērnu patstāvības un iniciatīvas attīstīšana. ,, Bērniem līdz 3 gadu vecumam ir liela smadzeņu aktivitāte, kas ir svarīgs posms cilvēka dzīvē, kad notiek lietpratības attīstīšana. Šajā periodā veidojas prasmes un attieksmes: pašregulācija, patstāvība, lēmumu pieņemšana, emociju kontrole un citas. Tādēļ ir svarīgi šo periodu nenokavēt un nedarīt bērna vietā to, ko viņš jau var pats!”  atzīst PII ,,Varavīksne” vadītāja Kristīne Boitmane. Tā kā  bērnu lietpratības attīstīšana ir arī mūsu iestādes mērķis, saņēmām ļoti noderīgu pieredzi, ieteikumus turpmākajam darbam, lai pārņemtu labo praksi. Varējām vērot ieviestās izmaiņas– vides iekārtojumu, vērojām pedagogus darbā strādājot pa apakšgrupām, bērnu patstāvību, pašapkalpošanās prasmes, nenovērtējamo vecāku lomu šajā procesā.

Guvām atziņu, ja mēs nodrošinām apstākļus bērna pašapkalpošanās prasmju attīstībai un izvēles iespējām jaunākajā vecumā, tad piecos gados bērni ir daudz spējīgāki, apķērīgāki un gatavi intelektuālam darbam.

Paldies mūsu iestādes čaklajiem vecākiem, kuri ziedoja savu laiku palīdzot mums iespējot šo pieredzes braucienu.

 

Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja

L.Ernstsone

 

« Atpakaļ