Sestdiena, 23.01.2021
Strauta, Grieta

Jūras māja Ziemupē

Jūras māja Ziemupē

28.09.2018

      Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 realizāciju.

       Jau no 14. augusta sākušies darbi pie Senlietu krātuves "Jūras māja" izveides Ziemupē.

     Kādēļ tika nolemts ēku atjaunot? Iespējas kā vienmēr bija vairākas -

  1. Pārdot. Vien nekad nevar zināt kas un kāpēc ēku nopirks (ja nopirks) un kādas pārmaiņas tas ienesīs ciemā. Piemērs tam ir Ziemupes skolas vietā uzceltā ēka.
  2. Nograut, nolīdzināt līdz ar zemi, bet to tiešām negribējās.
  3. Atjaunot. Tādu lēmumu pieņēma mūsu novada pašvaldība.

      Ziemupes pienotava vēsturiski ir piederējusi Ziemupes muižas kompleksam. Ja var ticēt gada skaitlim uz ēkas sienas, tad ēka būvēta 1834. gadā. Domāju, ka tā ir senākā ēka Ziemupes centrā. Tiesa, nav ziņu par tautas nama ēkas kā muižas magazīnas klēts celtniecības gadu. Zināms vien tas, ka 1929. gadā tā tika pārbūvēta par Izglītības biedrības “Centība” saieta namu. No Ziemupes muižas galvenās ēkas pēc pārbūves vēsturiski pāri nav palicis nekas.

       Tā kā Ziemupe atrodas Baltijas jūras krastā, jaunais projekts tika nodēvēts par Jūras māju. Tajā plānojas izvietot ekspozīcijas par mūsu piekrasti, tās augiem, par zivīm, par ciema vēsturi. Sava vieta tajā tiks atvēlēta zobenzivij, kura vairāk kā desmit gadus mājo tautas namā. Mums ir stāsti par sadedzinātajām ziemupnieku laivām, par jūrā nogrimušiem kuģiem un stāsts par kuģi, kuram izdevās krastā izskriet pavisam nesen. Mājas otrajā stāvā domājam izvietot Ziemupes senlietu krātuvi. Pamazām vien pie mums ceļu ir atraduši seni saimniecības priekšmeti, sadzīves lietas.

     Lai Jūras māju izveidotu pēc iespējas interesantāku, es vēlos lūgt arī jūsu iesaistīšanos. Varbūt jums ir zināmi vēl kādi stāsti par Ziemupes jūrā gājēju piedzīvojumiem, dzīvi? Varbūt jūsu mājās atrodas kādi ar jūru saistīti priekšmeti? Man no vectēva (viņš jūrā gāja Pērkones pusē) mantojumā ir divas stikla bojas, sens kuģa zvans, tiem arī tagad būs jaunas mājas. Māju gan mums pašiem, gan mūsu ciemiņiem gribas izveidot kā paliekošu vērtību, kā vietu, kurā ienākot visiem būtu skaidra Ziemupes ciema būtība.

        Mājas stāvoklis izrādījās bēdīgāks kā gaidījām. No vecās ēkas pāri palika vien mūrētā daļa, viens skurstenis un jumta loga kaltais režģis. Bija cerība, ka būs restaurējamas senās pārsedzes, spāres, kuras vecie meistari  sanumurējuši ar kokā iegrieztiem skaitļiem, bet nekā. Laiks un mitrums darījuši savu un  dažā pārsedzē sadzīts tik daudz naglu, ka izdevīgāk to nodot metāllūžņos. Patiesi pārsteidza iespaidīgais akmens pamatu dziļums.

       Projektētājs Ralfs Rešetnieks darbu paveicis ļoti rūpīgi. Jaunajai ēkai plānojas dakstiņu jumts, 3 jumta logi saules pusē, galvenā ieeja no skolas puses. Ir doma lejas stāvā ierīkot dušu un paredzēt iespēju izmazgāt veļu. Tādā vasarā kā šī, kad liela daļa ciema  aku ir pavisam sausas, tas mūsu ļaudīm būtu ļoti noderīgi. Ēkas apkārtni paredzēts labiekārtot. Ne visiem papilddarbiem uz doto brīdi ir līdzekļi, bet viss virzās uz priekšu. Pie veiksmes un labu apstākļu sakritības mūsu “Jūras mājai” pavasarī vajadzētu būt gatavai. Cerēsim uz sakarīgiem laika apstākļiem un vēlēsim veiksmi celtniecības firmai “Taigers”, kura šo pārbūvi veic. 

         Un vēlreiz, ja jums pieder kas tāds, kas varētu noderēt “Jūras mājas” izveidei, dodiet ziņu. Un, ja jūs atceraties kādu stāstu, kas būtu interesants citiem, mēs to ar prieku uzklausīsim.

 

Ziemupes Tautas nama vadītāja

Daina Vītola

 

Foto: D. Vītola

« Atpakaļ