Otrdiena, 19.01.2021
Alnis, Andulis

Vērgales pamatskolai 190!

Vērgales pamatskolai 190!

28.09.2018

     Trīsdesmitajā kilometrā, netālu no Liepājas – Ventspils šosejas, atrodas Vērgales baznīca un kapsēta. Tai pretī vēl šodien stāv laika gaitā nosirmojusi ēka, kuras telpās meklējams Vērgales skolas pirmsākums. Pēc vecāku cilvēku atmiņām, ap 1780.gadu pirmā skola Vērgales pagastā bijusi baznīcas kroga telpās. Savukārt 1828.gadā, apmēram 70 metrus no kroga, pēc vietējā barona vēlmes uzcelta vienstāva mūra ēka ar dakstiņu jumtu un piecām istabām skolas vajadzībām. Vērgales muižas pils, kur šobrīd atrodas Vērgales pamatskola, ir uzcelta 1837.gadā, bet skola tajā sāka darboties pirms 96 gadiem.

     2018. gads Vērgales pamatskolai ir jubilejas gads, tāpēc 22.septembrī ar absolventu salidojumu un pasākumu Vērgales kultūras namā, Vērgales pamatskola atzīmēja savu 190. jubileju!

      Šis atkal bija ļoti sirsnīgs un jauks atkalredzēšanās pasākums, kurā satikās laiks, senatne un tagadne, dažādu paaudžu cilvēki. Jau agrā pēcpusdienā skolas absolventi, esošie un bijušie darbinieki pulcējās Vērgales pamatskolā, lai izstaigājot skolas telpas vēlreiz kavētos mīļās atmiņās par šeit pavadīto skolas laiku un satiktu savus bijušos klases biedrus un skolotājus. Pēc reģistrācijas skolas vestibilā, kuras laikā piereģistrējās 205 absolventi, daudzi devās uz Vērgales muzeju, lai aplūkotu muzeja darbinieku sagatavoto izstādi “Skolas gadu sirdspukstu laiks”,  par Vērgales skolu dažādos laika posmos.

      Bet vakarpusē  kultūras namā svinīgi tika atklāts skolas jubilejas pasākums. To ar dziesmu “Dar’ man tēv(is) pastaliņas” ieskandināja 1. klases skolēni – Andželīna un Valters, bet kopā ar Vērgales pamatskolas absolventi Noru Kurmi visi dziedāja Vērgales himnu. Arī pasākuma vadītāji bija Vērgales pamatskolas absolventi – Inga Vītoliņa un Normunds Dunkers, kuri sacīja: “Daudziem no mums pirmā skola saistās ar dzīves spilgtākajām atmiņām. Tolaik par daudzām lietām varēja vien sapņot. Mobilo telefonu ar kameru, datoru par nožēlu vai par laimi mums nebija. Tomēr mūs vienoja daudz kas tāds, kas tagad pieder vienīgi atmiņām. Sākot ar klases kopīgām kartupeļu un biešu  talkām rudenī, ierindas skatēm un konkursiem, un beidzot ar vienādajiem formastērpiem. Katrs mēs savās atmiņās atceramies ko savu, sev nozīmīgu, īpašu.

      Pasākuma laikā Inga un Normunds gadu pa gadam atšķetināja Vērgales pamatskolas vēsturi un svarīgākos notikumus, pieminot laika posmus, gadus un skolotājus, kas strādājuši un strādā Vērgales skolā. Arī šoreiz tika lūgti piecelties un ar aplausiem sveikti visi skolas absolventi. Vispirms tie, kuri skolu absolvējuši līdz 1959.gadam, tad no 1960. Līdz 1974.gadam un tā līdz pat pēdējam, 2018.gada izlaidumam. Pavisam Vērgales skolu absolvējuši 1378 absolventi. To vidū ir veiksmīgi uzņēmēji, zemnieki, ārsti, datorspeciālisti, aktieri, skolotāji u.c. Šobrīd Vērgales pamatskolā strādā 9 šīs skolas absolventes. Salīdzinoši daudz absolventu šobrīd strādā arī Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.

         Vakara gaitā savai pirmajai skolai dziesmotus sveicienus sūtīja vairāki absolventi – Nora Kurme, Maiga Meļķe, Aivis Sils, Daiga Kadeģe  un Daina Vanaga! Savukārt Vērgales pamatskolas skolēni arī bija sagatavojuši ne vienu vien muzikālu sveicienu. Skolas meiteņu ansamblis izpildīja seno dziesmu “Par draudzību un skolas gadiem”, kuru aicināja visus dziedāt līdzi un citas. Kopš 90 gadu sākuma skolā darbojas folkloras kopa “Čabraki” , kuru dibinājusi skolotāja Rozālija Rimkus, bet šobrīd vada mūzikas skolotāja Marita Kalēja. Koncertā kopa izpildīja, savulaik tieši Vērgalē pierakstīto, “Dienēju pie kundziņa”. Gundega un Ance Matisones runāja dzeju, bet jaunāko klašu deju kolektīvi nodejoja vairākas dejas, bet skaļākos aplausus izpelnījās deja “Par zaļu pat vēl zaļāks”. Šajā sakarā tika sacīts paldies pirmajiem deju skolotājiem Vērgales skolā – Rozālijai Rimkus un Rihardam Zeniņam, par iedibinātajām tradīcijām dejas mākslā. Bet skaņdarbu uz ģitāras nospēlēja Eva un Reinis Vītoliņi, kuri paralēli mācās arī Pāvilostas bērnu mūzikas skolā.

       Skolas direktors Gints Juriks  sirsnīgi sveica bijušos un esošos Vērgales pamatskolas skolotājus un tehniskos darbiniekus. Savukārt skolu sveikt bija ieradušies pārstāvji no Tārgales pamatskolas, ar kuriem Vērgales pamatskolai ir draudzība 43 gadu garumā. Sveicēju vidū arī pārstāvji no Pāvilostas novada pašvaldības, Vērgales pagasta pārvaldes, Pāvilostas vidusskolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas un Vērgales PII “Kastanītis”. Bet īpašs apsveikums skolas kolektīvam jubilejā bija pienācis no bijušās skolotājas un ilggadējās direktores Ārijas Šneideres.

        Pēc svinīgā pasākuma visi absolventi un skolotāji tika aicināti kopīgi nofotografēties uz skolas fona. Un tad jau visi tika aicināti skolas zālē uz kūku un kafijas tasi, bet fonā skanēja melodijas saksofonista Arta Ādmīdiņa izpildījumā.

         Svētki turpinājās ar absolventu un skolotāju tikšanos klasēs un dejām kultūras namā kopā ar grupu “Piemare”.

 

Vita Braže

 

Foto un video V. Braže

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

 

 

« Atpakaļ