Sestdiena, 23.01.2021
Strauta, Grieta

Apspriež Zaļkalna meža labiekārtošanas iespējas

Apspriež Zaļkalna meža labiekārtošanas iespējas

27.09.2018

       20. septembrī pašvaldības semināru un izstāžu zālē notika sabiedriskā apspriešana par iespējamām aktivitātēm Zaļkalna mežā, Pāvilostā.

       Uz sapulci bija sanākuši vairāk kā 20 Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju, viņu vidū arī domes deputāti Zane Mežavilka, Ralfs Jenerts un Ārija Paipa un domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, kurš pauda iepriekš domes komitejā izdiskutēto un esošo deputātu viedokļus un redzējumu. No pašvaldības puses sapulcē piedalījās projektu koordinatore Vizma Ģēģere, ainavu arhitekte Anda Uzare, Pāvilostas novada TIC pārstāve Anta Lībiete, lietvede (protokolētāja) Liene Volenberga un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. Latvijas valsts mežus pārstāvēja Dienvidkurzemes reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Dace Gūtmane un Akmensraga iecirkņa mežkopis Armands Milzarājs.

      Apspriešana iesākās ar nelielu izklāstu par jau esošo rekreācijas objekta “Pāvilostas mežs” apsaimniekošanas plānu 2011.-2015. gadam un rekreācijas ekomeža “Pāvilostas mežs” individuālo plānu 2016.-2020. gadam.

       Tika uzklausīti iedzīvotāju viedokļi, ierosinājumi un redzējums. Kopsavilkumā tika nolemts, ka Zaļkalna mežs ir sakārtojam un pielāgojams tik  tālu, cik tas ir līdzsvarā ar dabu, - izveidot slēpošanas un nūjošanas trasi, pastaigu takas, izvietot rotaļu elementus ģimenēm ar bērniem, izveidot nelielu automašīnu stāvlaukumu pie Bendorfu ielas-ceļa, paredzēt brīvu meža zonu ogotājiem, sēņotājiem un citiem atpūtniekiem, kas vēlas mežu baudīt tā dabiskajā veidolā. Lielākais vairākums bija pret slēpošanas, nūjošanas un skriešanas trases izgaismošanu. Trases izveidē un rotaļu elementu izgatavošanā uzsvars tika likts uz dabīgiem materiāliem - koku, šķeldu, skaidas, auto stāvlaukumam grants segums utt., kam piekrita arī Latvijas valsts meži pārstāvji.

      Uz doto brīdi pašvaldība ir apņēmusies piesaistīt speciālistu, kas visas sapulcē izteiktās idejas apkopotu un izveidotu plānu - projektu Zaļkalna meža labiekārtošanai un sakārtošanai, kā arī nākamā gada budžetā iespēju robežās paredzēt finansējumu meža sakārtošanai un labiekārtošanai.

     Savukārt LVM pārstāve Dace Gūtmane pauda viedokli, ka Zaļkalna meža projekts  vispirms ir saskaņojams ar LVM un pārrunu ceļā ir jāvienojas par LVM  iespējām līdzdarboties meža sakārtošanā un labiekārtošanā.

      Nākamā sabiedriskā apspriešana un izveidotā projekta- plāna prezentācija plānota 2019. gada pavasarī.

      Nākotnē pašvaldība plāno piesaistīt dažāda veida ES projektu finansējumu.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Arī no iedzīvotāju puses tika iesniegti vizualizēti attēli ar idejām, kā varētu labiekārtot Zaļkalna mežu.

 

 

« Atpakaļ