Ceturtdiena, 08.12.2022
Gunārs, Vladimirs, Gunis

SVĒTKI BRĪVĪBAS IELĀ

SVĒTKI BRĪVĪBAS IELĀ

05.09.2018

     4.augustā Pāvilostā notika Brīvības ielas svētki, pēc kuriem saņemtas ļoti daudz pozitīvu atsauksmju. Par to pasākuma rīkotājai - biedrībai “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” ir liels prieks un gandarījums. Ielu svētku rīkošana ir uz brīvprātības principiem balstīta darbība, kas ir gana laikietilpīga un darbietilpīga, un prasa no organizatoriem lielu sagatavošanās darbu. Ir jātiekas ar iedzīvotājiem, jāvāc ziņas par māju vēsturēm, jāgatavo informatīvie materiāli u.t.t. Tāpēc vēl jo lielāks gandarījums, ka ieguldītais darbs no iedzīvotājiem atzinīgi novērtēts.

      Kāpēc ielu svētki tā patīk cilvēkiem? Tāpēc, ka viņi paši ar savu klātbūtni, ar savu līdzdarbošanos un ieinteresētību piedalās tajos un izdzīvo tos. Biedrība saka PALDIES ikvienam Brīvības ielas iedzīvotājam, kurš piedalījās svētkos un arī tiem, kuri bija ieradušies, lai paviesotos ielā, kad tās iemītnieki atver savus foto albumus, savas rokdarbu lādes, iznes apskatei savus un savu senču darinājumus, saglabātos dokumentus un priekšmetus, izstāsta māju un tās kādreizējo iedzīvotāju stāstus,  iepriecina ar mūzikas skaņām, pašu sarūpētiem cienastiem un arī aicina paviesoties savos pagalmos. Biedrība, savukārt, parūpējās, lai visas ielas garumā izskanētu mūsu pilsētiņas rakstnieka un ielas kādreizējā iedzīvotāja Arnolda Reimaņa uzrakstītais gan par Pāvilostu, Brīvības ielu un tās iedzīvotājiem. Bagāta ar kultūrvēsturi un jaukiem, radošiem cilvēkiem ir Brīvības iela Pāvilostā. Ceram, ka mums izdosies īstenot ieceri – izveidot Brīvības ielas iedzīvotāju darbu izstādi, kā veltījumu Latvijai 100 gadu jubilejā. Lūdzam atsaukties pāvilostniekus, kuriem mājās saglabājušies Visvalža Reimaņa kokgriezumi un, kuri gatavi tos uz laiku nodot izstādei, zvanot pa tel. 29226526.

       Visu piedzīvoto un redzēto trīs  ar pusi stundas ilgajā un vairāk kā kilometru ( tieši tik gara ir Brīvības iela) garajā pastaigā nav iespējams aprakstīt. Pats būtiskākais ir sajūtu gamma, kas ir pati svarīgākā ikvienos svētkos, un ko  var piedzīvot tikai klātienē. Svētkos sveicām ielas vecākās iedzīvotājas Nelliju Hofmani un Edīti Mudīti Austru Biģeli, kuras jūlija beigās svinēja 85 gadu jubilejas. Sveicienus saņēma arī ielas jaunākie iedzīvotāji – šajā gadā dzimušie Stepčenko un Beihmaņu ģimenēs dzimušie mazuļi. Biedrība pasniedza Atzinības par autentiskuma saglabāšanu, bagātinot Pāvilostas kultūrvēsturisko ainavu, Brīvības ielas Nr.13,17,23,24,29,30 ēku īpašniekiem, kuru īpašumi kā arhitektoniski raksturīgas, vēsturiski vērtīgas ēkas un būves Vecā Pāvilostas teritorijā ierakstītas Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.pielikumā. Atzinību gribējām pasniegt arī Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.lut draudzei, kuras dievnamā saglabāti valsts nozīmes aizsargājami mākslas pieminekļi, taču baznīcas pagalma vārti un durvis bija slēgti. Mācītājs Atis Grīnbergs svētkus nosauca par “tingeltangeli” un norādīja, ka baznīca durvis neatvērs, lai cilvēki vienkārši tajā ienāktu tikai intereses pēc. Viņa nostājai piekrita arī mācītājs Jānis Bitāns. Jāizsaka vien nožēla par viņu lēmumu, jo tieši no šīs baznīcas draudzes pārstāves izskanēja informācija par Brīvības ielas svētkiem Latvijas radio 1 (27. 04.2018.) raidījumā “Brīvības ielas Latvijā”.

         Biedrība pēc Intas Ķikutes – Stepčenko ģimenes ierosinājuma īpaši svētkiem sagatavoja īpašos Brīvības ielas blociņus, kurus ar saviem veltījumiem cits citam dāvināja ielas iedzīvotāji. Ja kāds svētku burzmā nav saņēmis blociņu, lūdzam to darīt zināmu, lai atrisinātu šo jautājumu.

       Vērreiz paldies visiem svētkos iesaistītajiem - manai ģimenei par pacietību, līdzdarbošanos un sapratni, kolēģei Gunai par atbalstu, Silvai Vārsbergai par atraktīvo iejušanos Tējievas lomā, Brīvības ielas iedzīvotājai Lienei Jansonei par garšīgo zivju zupu un Mārim Vīgantam par zivīm, Aijai Ozoliņai un Ģirtam Gertsonam par fotogrāfijām, Dubultu ģimenei par dēla Paula iesaistīšanu pasākumā, Kristai Karlsonei un Artim Arājam par koncertēšanu, Uldim Biģelim par uzticētajām dzejas rindām, grupai “Piemare” par jauko ballīti, pašvaldības labiekārtošanas darbu strādniekiem par telts uzsliešanu, tūrisma informācijas centram par sadarbību un Pāvilostas novada pašvaldībai par pasākuma līdzfinansēšanu.

       Nākamajā gadā biedrība svētkus rīkos Dzintaru ielā, kas atrodas  vecpilsētas daļā un tie būs veltīti Pāvilostas 140 gadadienai. 

 

Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja

MARITA HORNA

 

Foto: A. Ozoliņa, Ģ. Gertsons

 

 

« Atpakaļ