Otrdiena, 17.05.2022
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāj jauno muzeja izstādi “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības”

Atklāj jauno muzeja izstādi “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības”

12.04.2018

    

 

     Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju īsteno Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija - Lietuva programmas 2014. - 2020. gadam projektu „Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history””, projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI-173.

    Projekta ietvaros notikušas vairākas aktivitātes. Viena no aktivitātēm bija Pāvilostas novadpētniecības muzeja izsludinātais priekšmetu konkurss “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošās liecības”, kura mērķis bija veicināt kultūrvēsturisko attīstību Pāvilostas novadā un objektu kultūras mantojuma ilgtspēju. Priekšmetu konkursam atsaucās 10 vietējie iedzīvotāji, kuri Pāvilostas novadpētniecības muzejam patstāvīgā lietošanā nodeva 26  priekšmetus, 32 fotogrāfijas un dzintarus. Vērtīgākie no tiem tika uzņemti muzeja krājumā, kā arī liela daļa dāvināto priekšmetu tika eksponēti muzeja veidotajā izstādē "Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības”, kura iekārtota vienā no Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkām - Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēkā.

    Pāvilostas vidusskolas 7.-9. klašu skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem pulcējoties Pāvilostas novadpētniecības muzeja pagalmā, 11. aprīlī svinīgi tika atklāta izstāde ar jauniem jūras un zvejniecības tēmu saistītiem priekšmetiem “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības”. Pasākumu atklāja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, sanākušajiem pastāstot par muzeja īstenoto Interreg Latvijas-Lietuvas programmas projektu “Palanga. Pāvilosta: Maritime inspired history” jeb “Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmota vēsture”, par jau paveikto un plānotajām aktivitātēm tuvākā nākotnē.

     Lai skolēniem izsmeļošāk un interesantākā veidā pastāstītu par zvejnieku sūro arodu, zvejas priekšmetiem, Baltijas jūrā sastopamajām zivju sugām un jūru, Pāvilostas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar pasākumu organizēšanas uzņēmumu “Ūdensputni” projekta ietvaros iesaistīja skolas jauniešus muzeja izstādē “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības” eksponēto zvejas priekšmetu aplūkošanā un izzināšanā, jautājumu un atbilžu viktorīnā, mezglu siešanas meistarklasē un veiklības stafetēs. Skolēni tika sadalīti trīs komandās, katrai komandai veicot noteiktus uzdevumus un krājot punktus. Noslēgumā par labi veikto darbu skolēni tika cienāti ar gardām pankūkām un siltu tēju.

     Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja katram skolēnam pasniedza īpašus diplomus, kas apliecina skolēnu gūtās zināšanas un jauniegūtās prasmes saistībā ar zvejniecību. Savukārt komanda, kas ieguva pirmo vietu, saņēma īpašas muzeja sarūpētas veicināšanas balvas, bet visi dalībnieki vasaras sākumā tika uzaicināti izbaudīt saliedētas komandas garu un adrenalīnu pasākumu organizēšanas uzņēmuma “Ūdensputni” organizētajā piedzīvojuma pasākumā “Nakts trase”. Pasākuma izskaņā skolēni pateicās pasākuma organizatoriem un atzina par interesantu un aizraujošu šāda veida mācību stundu, kā arī izteica vēlmi, lai šādi pasākumi notiktu biežāk.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

Foto: M. Kurčanova

 

 

« Atpakaļ