Otrdiena, 17.05.2022
Umberts, Herberts, Dailis

SVIN PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS JUBILEJU UN SALIDOJUMU

SVIN PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS JUBILEJU UN SALIDOJUMU

30.04.2018

    Citāts no grāmatas “Mūsu Pāvilosta” (1999.g.): “Pirmās ziņas par skolu Pāvilostā atrodamas no 1891. gada, kad skolotājs Cīrulis mācījis bērniem lasīt un rakstīt. (…) Skola ar dažādiem pārtraukumiem un dažādās ēkās ir darbojusies līdz 1921. gadam. 1922. gada 28. augustā Sakas pagasts noslēdzis mājas pirkšanas kontraktu un tajā pašā sēdē nolēmis Pāvilostā atvērt pilnu pamatskolu un ievēlēt divus skolotājus darbam Pāvilostas pamatskolā. Par skolas pārzini strādājis Ernests Šneiders, kurš vadījis visus skolas darbus. 1952. gadā par skolas direktori sāka strādāt Vera Vasiļčika (dzim. Losāne) un nostrādāja šajā amatā 32 gadus. Šajā laikā skola aizņēma 3 dažādas ēkas ap tagadējo Šneidera laukumu. Skolēnu skaits ar katru jaunu gadu pieauga. Skolas telpas kļuva par šaurām. Tika uzsākts neatlaidīgs darbs pie tā, lai sāktu celt jauno skolu. Skolai pamatakmeni ielika 1960. gada 30. oktobrī, bet jau 1962. gada 1.septembrī uzsāka darbu jaunajā skolas ēkā Dzintaru ielā 52. Skolotāji kopā ar skolēniem labiekārtoja skolas apkārtni.  Nomainoties skolotāju paaudzēm, vecākie skolotāji aizgājuši pensijā, klāt pienākuši jaunie skolotāji, no kuriem vairāki ir bijušie skolas absolventi.” Šogad skolai aprit 55. mācību gads!

     Mūsdienās ar sociālo tīklu palīdzību sekot līdzi savu draugu, radu un klases biedru gaitām varam ikdienu, taču nekas nespēj pārspēt atkal satikšanās prieku klātienē. Tāpēc daudzi labprāt apmeklē skolu salidojumus.

     28. aprīlī Pāvilostas vidusskola atzīmēja skolas 55. jubileju, kas reizē bija arī skolas salidojums. Jau no paša rīta Pāvilostas pilsētā bija manāma lielākā rosība, kad pilsētā pie radiem, draugiem un klases biedriem sabrauca bijušie skolas absolventi.
Lai gan skolas jubilejas koncerts bija nozīmēts vēlā pēcpusdienā, daudzi skolas beidzēji un skolas kolektīvs pulcējās Pāvilostas kapsētā, lai noliktu ziedus un aizdegtu sveces bijušajiem skolas pedagogiem un Aizsaulē aizgājušajiem klases biedriem.

     Stundu pirms svētku koncerta skolas priekštelpā notika reģistrācija, kurā bijušajiem skolniekiem bija jāatzīmē arī skolas beigšanas gads, kas izraisīja nevienu vien kuriozu, jo neviļus bija piemirsies šis zīmīgais mirklis.

       Līdztekus reģistrācijai skolas bibliotēkā bija iespēja apskatīties skolēnu darbu izstādi, izstaigāt bijušās mācību klases, satikt un aprunāties ar skolotājiem, kā arī atkal redzēties ar saviem klases biedriem.

       Izstaigājot skolas koridorus un klases telpas, pamazām skolas aktu zālē pulcējās gan skolas absolventi, bijušie un esošie pedagogi, domes vadība, pašvaldības iestāžu vadītāji, esošie skolēni un citi interesenti. Zāli pamazām pārņēma skaļa čaboņa, smiekli, runas, jo vēl jāpaspēj izrunāt tas, kas gadiem noticis. Tik daudz sen neredzētu un nesatiku seju.

        Tas, ka skolā mācījušies un joprojām mācās talantīgi skolēni, pierādīja skaistais un plašais svētku koncerts turpat divu stundu garumā. Koncerts tika sadalīts divās daļās, kur pirmā daļā uzstājās tagadējie skolēni, bet otrā – skolas absolventi. Koncertā uzstājās vidusskolas kopkoris, skolas “Skatuves runas” pulciņa dalībnieces Gabriela un Monta, vidusskolas bērnu popgrupa, Pāvilostas kultūras nama 1.-4., 3.-6. un 5.-9. klašu tautisko deju kolektīvi, jauniešu ansamblis “Stella Amare”, bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši” un jauku pārsteigumu klausītājiem sagādāja skolas pedagogu apvienotais ansamblis ar skaistu dziedājumu, no skolēniem kā paldies saņemot ziedus un nelielu dāvaniņu.

       Jubilejas koncerta otro daļu, kad uzstāties tika aicināti skolas absolventi, iesāka skolas absolvente Marita Horna, veltot skaistas dzejas rindas tieši piemeklētas salidojuma reizei, ar dziesmu koncertu kuplināja absolvente Krista Karlsone. Pāvilostas VPDK “Mārsils” dejotāji - absolventi koncertā uzstājās ar dejām “Tautas ziņģe” un  “Sudmaliņas”. Tieši ar “Sudmaliņām” absolventi uzsākuši deju gaitas skolā un vēlāk kultūras namā. Deja bija arī kā veltījums ilggadējai deju skolotājai Dacei Auderei. Vēl koncertu kuplināja absolventa Ivara Ermaņa veltītā un paša nodziedātā dziesma skolai jubilejā, kā arī skolotājas Daces Bunkas kādreizējā meiteņu ansambļa dalībnieces  Evita, Kate un Andra.

       Zālē sēdošajiem ceļoties kājās, skanēja skolas himna, kuras vārdos pateikts tik daudz. Paldies tika teikts himnas vārdu autorei Lūcijai Tomilovai, bet ar klusuma brīdi pieminēja himnas mūzikas autori Gunu Zamarīti.

        Pāvilostas vidusskolas jubilejas koncertā caurvijās arī daudzi paldies un laba vēlējumi skolai un skolas kolektīvam. Pasākuma vadītājas Dace Bunka un Una Valkaša nolasīja atsūtītos apsveikumus. Vēlējumus skolai jubilejā veltīja Pāvilostas pašvaldības iestādes, Vērgales pamatskolas un Alsungas vidusskolas kolektīvi. Vārds tika dots arī domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, kurš arī ir skolas absolvents. Domes priekšsēdētājs atzina, ka ar laiku visi sapņi piepildās: “Sapnis par sporta zāli un skaistu, sakārtotu skolu ir piepildīts, tagad sapņosim par peldbaseinu.” Priekšsēdētājs vēlēja skolas kolektīvam spēku, izturību un veselību, lai skola pastāvētu vēl ilgi. Norādot uz to, ka par spīti tam, ka šobrīd skola piedzīvo skolēnu kritumu gluži kā visā valstī, tomēr jācer par drīzu skolēnu skaita pieaugumu un skolas attīstību un izaugsmi nākotnē.

         Savā uzrunā klātesošajiem Pāvilostas vidusskolas direktore Marita Rolmane atklāja, ka skola vienmēr bijusi sapņotāju vieta, kur aizsapņoties par savu nākotnes profesiju un ar laiku savus sapņus piepildīt. “Skolotāju ieguldītais darbs skolēnos ir ieminis pamatīgas takas ikvienā. Jo senāk skolas taka mīta, jo gaišākas atmiņas par skolu!”, tā skolas direktore.

       Pasākumu vadītājām Dacei un Unai nedaudz izklāstot skolas vēstures faktus, zālē vētraini aplausi tika veltīti ilggadējai un cienījamai skolas direktorei Vērai Vasiļčika, kura 23. aprīlī svinēja 90. jubileju! Tāpat, izrādot cieņu ar aplausiem, paldies tika sveikts Skaidrītei Grigorjevai, Ainai Ansonei un Ingūna Griškēvičai.

      Kā patīkams pārsteigums koncerta baudītājiem bija komponista Ulda Marhilēviča dalība koncertā. Kā zināms pirms gada Pāvilostas vidusskolas mūzikas skolotāja Dace Bunka lūdza Uldi Marhilēviču kļūt par skolas krusttēvu, kam Uldis arī labprāt piekrita. Un kā Pāvilostas vidusskolas krustēvs Uldis nevarēja nepiedalīties skolas jubilejā. Uldim Marhilēvičam sēžoties pie klavierēm, skolas kopkorim kāpjot uz skatuves podestiem un aicinot visus dziedāt līdzi, zālē skanēja visu iemīļotā dziesma “Tikai tā”.

     Jubilejas koncerta noslēgumā visi tā dalībnieki izdziedāja vēl fināldziesmu, kas iezīmēja jau tuvojošos Dziesmu un deju svētkus. Pāvilostas vidusskolas direktore pateicās par kopā būšanu un jaukajiem sveicieniem, un aicināja visus uz kopīgu fotografēšanos skolas priekšā un vēlāk baudīt svētku kūka un kafija skolas ēdamzālē.

     Jau vakarpusē absolventi, skolas kolektīvs un jubilejas viesi pulcējās kultūras namā uz svētku balli, kur sarunas un jautras dejas ritēja līdz pat saullēktam.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

Foto: M. Kurčanova

 

 

« Atpakaļ