Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

UZ LAIKU APTUR DARBUS PIE MOLU PAGARINĀŠANAS

UZ LAIKU APTUR DARBUS PIE MOLU PAGARINĀŠANAS

01.11.2017

    Gada sākumā Pāvilostas ostā iesākās būvdarbi projekta „Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana” ietvaros, tādejādi no LAD ostai piesaistot 2,99 miljonus eiro un kļūstot par lielāko un nozīmīgāko Lauku atbalsta dienesta projektu šajā plānošanas periodā. Molu pārbūves-pagarināšanas mērķis ir koriģēt sanešu plūsmas kustību, lai nodrošinātu, ka ostas kanāls mazāk aizsērētu un būtu jāiegulda mazāki līdzekļi kanāla periodiskā padziļināšanā un uzturēšanā. Molus ir paredzēts pagarināt atšķirīgos garumos – Dienvidu molu ir paredzēts pagarināt par ~162 m, Ziemeļu molu par ~96 m.

     Nepiemērotu laikapstākļu un citu projektā neparedzētu faktoru dēļ darbi vasaras mēnešos nevedās īpaši raiti un lielākā daļa projekta laika grafikā paredzēto darbu netika izdarīti. Šobrīd uz ziemas periodu molu pagarināšanas darbi ir apturēti. Uzņēmuma “Kauno Tiltai” lielākā daļa tehnikas un strādnieki ir devušies mājās.

     31. oktobrī notika kārtējā būvsapulce, kurā piedalījās Pāvilostas ostas valde, “Kauno Tiltai” pārstāvji, SIA Inženieru birojs „Kurbada tilti” valdes loceklis un projektētājs Jānis Rāzna, būvuzraugs D. Sanders, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons, projekta vadītāja E. Kopštāle, SIA “N-Stars” pārstāvis un citi interesenti. Lietuvas uzņēmumam bija uzdots, rast citu tehnoloģisko risinājumu, lai nākamā gada pavasarī veiksmīgi varētu turpināties darbi pie molu pagarināšanas. Uzņēmums “Kauno Tiltai” būvsapulcē klātesošajiem piedāvāja divu veidu risinājumus, bet pēc garām diskusijām un izteiktajiem priekšlikumiem, tika izvēlēts viens no risinājumiem un nolemts uzdot projektētājiem labot un papildināt rasējumus. Lietuvas uzņēmums atzina, ka darbi pie molu pagarināšanas kavējušies, iespējams, nepareizu darba metožu rezultātā. Nākamā gada pavasarī, kad uzņēmums atgriezīsies ostā, lai turpinātu darbus pie molu pagarināšanas, darbi tiks sadalīti divās daļās – uz sauszemes veicamie darbi un ūdenī veicamie darbi. Jaunā tehnoloģiskā risinājuma prezentācijā pārstāvis no Lietuvas uzņēmuma pastāstīja, ka plānots akmeņus, kurus gremdēja ūdenī un kas kalpo kā pamats gremdkastēm, tiks sieti kā gabioni sauszemē, tādējādi nekavēsies darbi pie akmeņu izlīdzināšanas zem ūdens, ko veica apmācīti specialisti – ūdenslīdēji. “Kauno Tiltai” plāno nākamā gada pavasarī, atsākot darbus ostā, piesaistīt arī papildus cilvēkus un tehniku, sadarbojoties ar Polijas un Vācijas uzņēmumiem. Uz doto brīdi Pāvilostas ostas pārvaldnieks ir vienojies ar Lietuvas uzņēmuma pārstāvi par ziemas navigācijas gaismu uzstādīšanu molu bāku vietā un brīdinošu navigācijas zīmju izvietošanu jūrā  pie gremdkastēm, kas jau ir novietotas pie Dienvidu mola gala. Darbi jāveic līdz 1. decembrim.

     Šobrīd Pāvilostas ostas pārvalde ir samaksājusi tikai par materiāliem molu izbūvei, par kopējo summu 800 000,00 EUR. Gremdkastes, kuras ir paredzēts savienot vienu ar otru tādējādi pagarinot molus, lielākā daļa ir izgatavotas. Kopskaitā projekta ietvaros paredzētas izgatavot 32 gremdkastes. Daļa šo veidņu jau ir atpludinātas no Liepājas ostas uz Pāvilostas ostu, kur tās ir nostiprinātas un ieziemotas.

       Par paveikto darbu ir paredzēts norēķināties ar uzņēmumu tikai pēc projekta noslēguma un faktiska molu pagarināšanas darbu beigšanas. Pāvilostas ostas pārvalde un pašvaldība ir vienojusies ar lietuviešu uzņēmumu par darbu pie molu pagarināšanas turpināšanu nākamā gada pavasarī. Ja uzņēmums nepildīs šīs saistības, tiem tiks piemērots projekta līgumā paredzētais naudas sods 300 000,00 EUR apmērā, un Pāvilostas ostas pārvaldei būs jāsludina jauns konkurss par būvdarbu veikšanu.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ