Piektdiena, 31.03.2023
Gvido, Atvars

Ciemojāmies Priekules novadā

Ciemojāmies Priekules novadā

30.10.2017

    Priekules novadā 26. oktobrī uz tikšanos bija uzaicināti Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas un Vaiņodes novadu muzeju, senlietu krātuvju un tūrisma darbinieki! Gadu iepriekš šāda tikšanās notika mūsu novadā.

    Desmitos no rīta uz Vārtājas upes tilta pie Priekules novada robežas mūs sagaidīja Priekules novada ļaudis -  Dace Gailīte, novada tūrisma organizatore, Daiga Egle, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja un Gundars Venens, Priekules novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājs.

    Mūs iepazīstināja ar laivošanas iespējām Priekules novadā, pa Vārtajas upi palaidām savus sapņu kuģīšus, apskatījām Virgas muižas kompleksu, skolu un savdabīgu piemiņas zīmi - slavenā zviedru karaļa Kārļa XII zābaku.Tālāk devāmies uz Purmsātiem. Iepazinām muižas senlietu krātuvi, noskatījāmies filmiņu «Purmsātiem – 660»  un izmantojām iespēju izvērtēt Muzikālo taku muižas parkā. Tās brīnišķīgi skanošie instrumenti darināti ASV, bet Purmsātos skan pateicoties idejas autorei Dairai Šalmai. Apmeklējām parku “Kalētu Priediens”. Nenovērtējams notikums ir Gramzdas baznīcas atdzimšana. Iesaku tajā iegriezties katram garāmbraucējam, lai pavērotu kā senā baznīca saplūst ar jauno arhitektūru, jaunajiem materiāliem. Dienas noslēgumā ieskatījāmies arī Priekules ev.lut.baznīcā, uzkāpām tās tornī. Priekules kultūras namā mūs sveca novada priekšsēdētāja Vija Jablonska. Noskatījāmies filmiņu par Priekules uzņēmējdarbību un jau atvadoties dāvanā katrs saņēmām Priekulē ceptu Ikara maizes kukulīti.

     Par nākošo tikšanās vietu tika izraudzīts Nīcas novads. Ir labi paskatīties, kā dzīvo un strādā kaimiņu novados, lai labāk saprastu kā dzīvojam un darbojamies mēs, lai smeltos jaunas idejas un pārrunātu kopējas problēmas, meklētu tām risinājumus. Paldies Priekules novada ļaudīm par interesanto dienu!

 

Ziemupes Tautas nama vadītāja Daina Vītola

 

Foto: D. Vītola

 

 

« Atpakaļ