Pirmdiena, 27.03.2023
Tālrīts, Gustavs, Gusts

Uz sanāksmi aicināti novada tūrisma uzņēmēji

Uz sanāksmi aicināti novada tūrisma uzņēmēji

27.11.2017

     Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs divas reizes gadā rīko Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēju sapulces, lai klātienē izrunātu ar tūrismu saistītus jautājumus. Kā ierasts tūrisma uzņēmēju sanāksmes tiek rīkotas pavasarī, pirms aktīvās tūrisma sezonas, un rudenī, noslēdzoties aktīvajai tūrisma sezonai.

     Gada sākumā dažādu faktoru dēļ, pavasara tūrisma uzņēmēju sanāksme nenotika. Tas, savukārt, pulcināja lielāku skaitu tūrisma uzņēmēju un citu interesentu uz rudens sapulci, kas kā ierasts notika Pāvilostas novada pašvaldības semināru zālē ceturtdienas, 23. novembra, vakarpusē.

      Sanāksmi iesāka Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu izpildītāja Anta Lībiete, kas šajā amatā stājusies pavisam nesen, iepriekšējai TIC vadītājai Mairitai Tumpelei novembra sākumā dodoties dekrēta atvaļinājumā. Anta klātesošos iepazīstināja ar sanāksmes darba kārtību, pirmo vārdu dodot pašvaldības projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei, kura izmantoja brīdi, lai svinīgi apsveiktu pašvaldības konkursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2017” laureātus no tūrisma uzņēmēju vidus.

      Sapulci turpināja projektu koordinatore, iepazīstinot klātesošos ar pašvaldības īstenotajiem projektiem novadā, kas skar ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī tieši un netieši ietekmēs novada tūrisma uzņēmēju darbību un viesu uzņemšanas iespējas novadā.

      Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons plaši un izsmeļoši sapulces dalībniekiem pastāstīja par šī brīža lielāko projektu novadā – Pāvilostas Dienvidu un Ziemeļu molu rekonstrukcijas darbiem. Domes priekšsēdētājs īpaši aicināja novada tūrisma uzņēmējus, kas nodarbojas ar viesu izmitināšanu Pāvilostā, pārdomāt, kā pareizāk būtu noformulējama viesu nama numuru izīrēšana ilgtermiņā ar molu rekonstrukcijas darbu veicējiem un citu veidu strādniekiem, lai nepieļautu kļūdu, kad uzņēmums tiek atzīts par maksātnespējīgu un nesamaksā par saņemto pakalpojumu no mūsu novada tūrisma uzņēmējiem. Šogad šādu kļūdu pieļāvis kāds no mūsu novada tūrisma uzņēmējiem, kam negodprātīgais uzņēmums nesamaksāja vairāk kā 2000,00 eiro par izmitināšanas pakalpojumiem saviem strādniekiem. Par labāko risinājumu sapulces dalībnieki atzina lielākas priekšapmaksas ieturēšanu un līguma par ilgtermiņa numuru izīrēšanu slēgšanu.

      Sapulci par un ap tūrismu novadā nedaudz vēl paturpināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs, klātesošajiem pastāstot arī par citām pašvaldības aktualitātēm un nākotnes plāniem.

      Tūrisma uzņēmēju sanāksmi turpināja Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. Anta Lībiete, prezentācijas veidā izklāstot jaunumus, kas saistīti ar TIC darbinieku maiņu un īslaicīgu aizvietošanu, kā arī nelielu izklāstu par paveikto gada griezumā – tūrisma izstādes, bukleti un brošuras, īstenotie projekti, tūrisma forumi un sanāksmes, TIC statistika u.c. Nedaudz tika ieskicēti arī nākamā gada plānotie kultūras pasākumi un citas tūrisma aktivitātes.

        Sapulces laikā Anta Lībiete aicināja klātesošos uz diskusiju par jauno Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēju sadarbības formu ar novada TIC, par laivotāju biļetēm un sadarbību ar laivu operatoriem, par tūrisma “spilvenu” un nodokli tūristiem, par maksas noteikšanu un zīmēm kemperiem, kā arī par citiem jautājumiem, kuriem tika meklēti labākie risinājumi un uzklausīti ierosinājumi.

      Sanāksme noslēdzās ar biedrības “Ziemupīte” pārstāvju Dainas un Daigas izklāstu par šī gada Rūķupes Ziemassvētku pasākumiem un akciju “Piepildi lielo dāvanu maisu”.

       Plašāku izklāstu no sanāksmes lasiet SĒDES PROTOKOLĀ.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

 

« Atpakaļ