Piektdiena, 28.01.2022
Spodris, Kārlis

Vērgales pagasta muzejam – 25! Alfredam Šnipkem – 85!

Vērgales pagasta muzejam – 25! Alfredam Šnipkem – 85!

06.04.2017
    31. marta pēcpusdienā Vērgales pagasta muzejā tika atzīmēta muzeja 25 gadu pastāvēšanas jubileja un tā dibinātāja Alfreda Šnipkes jubileja. Viņam šopavasar apritētu 85 gadi.
   Savas dzīves laikā Alfreds paveicis ļoti daudz. Muzeja pamatkrājums ir viņa veikums, kā arī divas sarakstītās grāmatas – “Vērgale laiku lokos” un “Vērgale laiku lokos 2”. Bez viņa aktīvas darbības materiālu vākšanā, telpu izveidē un eksponātu sakārtošanā,  nebūtu visa tā plašā klāsta, ko šodien varam apskatīt muzejā, uzsvēra Vērgales muzeja vadītāja Mirdza Sīpola. Ir patiess prieks, ka šodien ar daudzu vērgalnieku palīdzību, muzeja krājumi tiek veiksmīgi papildināti. A.Šnipke dzimis 1932. gada 23. martā Vērgales pagasta “Osvaldos” un  visu savu mūžu arī pavadījis šeit, lielāko daļu no tā veltot pagasta vēstures izzināšanai.
     Pasākums tika atklāts ar Alfreda Šnipkes mīļāko dziesmu “Miglā asaro logs”, kuru izpildīja Nora Kurme un ar muzeja vadītājas Mirdzas Sīpolas ievadvārdiem. Divdesmit piecu gadu garumā Vērgales muzejā  paveikts un noticis ļoti daudz, tādēļ  šajā dienā tika atkal pāršķirta ne viena vien vēstures lappuse, saistīta ar Alfreda Šnipkes darbību. Atmiņās par aizgājušo laiku dalījās viņa līdzgaitnieki, radi, draugi un paziņas. Alfreda meita Daina Vagule bija sagatavojusi raksturīgākos filmu un fotogrāfiju materiālus, saistītus ar muzeju, tēva dzīvi un darbību. Vēlreiz varējām noskatīties dokumentālo filmu “Dzīvīte”, kurā stāstīts par Vērgali un A.Šnipki. Savukārt fotogrāfijās redzējām arī viņa palīgu, līdzgaitnieci un atbalstītāju, dzīvesbiedri Lieni Šnipki. Atmiņās par senajām dienām un darbiem kavējās Aivars Grava, pastāstot par tā laika notikumiem un situācijām. Par toreizējo Liepājas rajona Skolēnu interešu centru un sadarbību ar Alfredu Šnipki stāstīja Pāvilostas novada kultūras izglītības metodiķe Silvija Leja, bet Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups aicināja godināt Alfredu ar klusuma brīdi. Vērgalniece Rasma Vērniece nolasīja vairākus savus dzejoļus par Vērgali. Atmiņu stāstos par A.Šnipki tika pieminēti arī skolēni, kuri savulaik vāca materiālus Vērgales skolas muzejam un Alfreda sadarbību, mācot novada vēsturi. Alfredam Šnipkem veltītos ziedus Daina Vagule aizveda uz Vērgales kapsētu, kur ir viņas vecāku atdusas vieta.  Ne velti saka, ka cilvēks dzīvo tik ilgi, cik ilgi viņš ir mūsu atmiņās, jo kavējoties atmiņās par Alfrēdu Šnipki nemanot aizritēja laiks un bija gandarījuma sajūta par skaisto piemiņas pasākumu.
 
Vita Braže
 
Foto: V. Braže
 

 

« Atpakaļ