Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

Pāvilostas novada dejotāji piedalās labdarības lielkoncertā

Pāvilostas novada dejotāji piedalās labdarības lielkoncertā

12.12.2017

    Decembris ir īpašs labestības mēnesis, kad dāsni atveram sirdis ziedojumiem un labiem darbiem. Jau vairāku gadu garumā Pāvilostas novada vidējās paaudzes deju kolektīvi "Mārsils" un "Vērgalīte" ik gadu decembra sākumā ar dejām, prieku un gaišām domām piedalās Aizputes labdarības lielkoncertā "Deja no sirds uz sirdi" Aizputes sporta centrā.

      Šogad labdarības koncerts tika rīkots ar mērķi, lai ziedotu biedrības "Aizputes Samarietis" ģimeņu atbalsta centram "Roku rokā", kas vēlas Aizputē izveidota sajūtu – relaksācijas telpu bērniem ar īpašām vajadzībām.

      Labdarības lielkoncertā piedalījās vairāk kā 400 dejotāju no Liepājas deju apriņķa 21 deju kolektīva, kopā izdejojot 22 dejas un fināla jeb noslēguma deju. Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK "Mārsils" kolektīva vadītājas Zanes Mežavilkas vadībā skatītājus priecēja ar jaunās sezonas deju "Kristī mazus, kristī lielus" un iepriekšējās sezonas dejām "Es meitiņa kā rozīte" un "Meitenes pielūgsme".  Savukārt Vērgales kultūras nama VPDK "Vērgalīte" un vadītāja Kristīne Jaunbrūna koncertā piedalījās ar dejām "Lielais rits", "Pa sauli, pret sauli pādīti dīdu",  "Dievs, sargi dzimteni!", "Pats par savu naudu dzēru" un deju kolāžu "Ciemā teku meitas celt". Lielkoncerta noslēgumā visi kolektīvi apvienojās skaistā fināla iznācienā - dejā "Pa zaru zariem".

      Šogad labdarības koncertu ar savu klātbūtni bija pagodinājis arī Liepājas apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš, kurš koncerta izskaņā atzina, ka jūtas ļoti lepns par saviem deju kolektīviem, kas līdz ar šo koncertu gan snieguši neaprakstāmas emocijas skatītājiem, gan aizsākuši nākamā gada lielo Dziesmu un deju svētku deju maratonu.

     Koncerta "Deja no sirds uz sirdi" noslegumā organizatori pateicās dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem par skaisto koncertu, kas ik gadu pulcē pilnu zāli skatītāju. Tradicionāli arī šogad Pāvilostas novada dejotāji koncertu atbalstīja ne tikai ar dalību tajā, bet arī finansiāli, ziedojot naudiņu labdarības akcijas mērķim.

 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto un video: M. Kurčanova
 

 

 

« Atpakaļ