Pirmdiena, 03.10.2022
Ilizana, Elza

Gada nozīmīgākā diena aizvadīta!

Gada nozīmīgākā diena aizvadīta!

26.04.2017

    Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju sestdiena, 22. aprīlis, saistījās tikai un vienīgi ar Vislatvijas Lielās talkas aktivitātēm, bet Liepājas deju apriņķa tautas deju kolektīvu dalībniekiem šī diena bija ilgi gaidīta un īpaši nozīmīga šajā gadā, jo Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē norisinājās Liepājas deju apriņķa Tautas deju kolektīvu skate, tajā pulcējot 29 kolektīvus no Liepājas pilsētas, Durbes, Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novadiem.

    Šogad skate bija īpaša ar daudziem, dejotājiem neierastiem jauninājumiem. Pirmkārt, nebija obligātā deja kā citus gadus, bet dejotājiem pašiem bija dota iespēja izvēlēties divas dejas no četrām jaunapgūtajām dejām no deju lieluzveduma "Māras zeme", kas tiks izdejots 2018. gada svētkos. Otrkārt, skate tika sadalīta trīs daļās - pirmajā daļā uzstājās bērnu un jauniešu deju kolektīvi, kā arī B, C, F grupas dejotāji, kopumā 15 deju kolektīvi, otrajā daļā - A un E grupas dejotāji, kopā 7 kolektīvi, bet trešajā skates daļā savu dejotprasmi rādīja A un D grupas dejotāji, kopā arī 7 kolektīvi.

    Deju skate ar svinīgu atklāšanu iesākās pulksten 17, bet individuālie mēģinājumi dejotājiem uz Rožu zāles skatuves dēļiem iesākās jau agrā rītā. Skates rezultāti tika paziņoti turpat pusnaktī. Lai gan šajā reizē dejotājiem un kolektīvu vadītājiem deju skate prasīja gan emocionālu, gan fizisku izturību, prieks par gada visgaidītākās dienas noslēgumu un rezultātu paziņošanu bija pārāks. Vēlajā vakarstundā Rožu zālē dejotāji žūrijas komisiju sagaidīja jautri dejojot starp krēslu rindām, dziedot līdzi fona mūzikai un priekpilniem uzsaucieniem.

    Šogad Liepājas deju apriņķa dejotājus vērtēja žūrijas komisijas priekšsēdētāja, horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece un žūrijas locekļi - Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, Saldus deju apriņķa virsvadītāja, horeogrāfe  Santa Laurinoviča, Siguldas deju apriņķa virsvadītāja, horeogrāfe Gunta Skuja, Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs Agris Daņiļevičs. Saviem dejotājiem līdzi juta Liepājas deju apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. Žūrija vērtēja dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu.

     Pāvilostas novadu Liepājas deju apriņķa tautas deju skatē pārstāvēja Vērgales pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vērgalīte” un Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils”.

    Vērgales deju kolektīva "Vērgalīte" vadītāja Kristīne Jaunbrūna deju skatei Liepājā izvēlējās žūrijai atrādīt dejas "Dievs, sargi Dzimteni" (Jāņa Ērgļa horeogrāfija) un Jāņa Purviņa iestudēto deju kolāžu "Ciemā teku meitas celt". Pēc žūrijas vērtējuma "Vērgalīte" skatē ieguva I pakāpi, saņemot 51,2 punktus. 

     Savukārt Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils” deju skatē atrādīja deju “Pielūgsme meitenei” (Jāņa Ērgļa horeogrāfija) un horeogrāfes Taigas Ludboržas veidoto deju "Es meitiņa kā rozīte". Mārsiliešiem šī gada deju skate aizritēja ļoti labi, jo ar 43,2 punktiem iegūts I pakāpes diploms un izcīnīta 1. vieta savā grupā. Deju kolektīva “Mārsils” vadītāja Daiga Cābele ar prieku atzina, ka bija nepieciešami 12 gadi, lai sasniegtu šādu rezultātu, bet noteikti pie sasniegtā neapstāsies un dosies tikai uz priekšu – uz izaugsmi. Liels prieks kolektīva vadītajiem Daigai un Eināram bija arī par pozitīvajām uzslavām no horeogrāfa Agra Daņiļeviča un virsvadītāja Jāņa Purviņa par dejas “Es meitiņa kā rozīte” izpildījumu un ieteikumu citiem E grupas kolektīviem šo deju mācīties tieši no mārsiliešiem. Tāpat kolektīva “Mārsils” vadītājiem žūrijas komisija norādīja, ka nākamajās deju skatēs jāpadomā par dejotāju tērpiem un vēl kādu tautas tērpu komplektu, tas veicinās kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu.

      Pāvilostas novada deju kolektīvi “Vērgalīte” un “Marsils” vēlas teikt lielu paldies saviem vadītājiem par pacietību un soļu mācīšanu, par neatlaidību, vēlreiz un vēlreiz liekot strādāt un noticēt saviem spēkiem, Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai un Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai Silvai par līdzi jušanu, kā arī Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu un pašvaldības metodiķei izglītības un kultūras jomā Silvijai Lejai par gardo balvu.

      Bet ar skati jau nekas nebeidzas un mēģinājumi, koncertēšana turpinās!

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

un deju kolektīva “Vērgalīte” dalībniece Ieva Skābarde

 

Foto: M. Kurčanova, I. Skābarde

Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK "Mārsils"

Vērgales pagasta VPDK "Vērgalīte"

 

« Atpakaļ