Sestdiena, 10.06.2023
Malva, Anatols

Vērgales “Vakarvējam” – 15!

Vērgales “Vakarvējam” – 15!

22.09.2016
   17.septembrī Vērgales kultūras namā senioru ansamblis “Vakarvējš” atzīmēja 15 gadu jubileju! Uz jubilejas koncertu ieradās senie dziesmu draugi no tuvienes un tālienes.
   Jubilejas pasākumu atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane, un, skanot Noras Kurmes izpildītajai dziesmai “Mīlu rudens vējus”, zālē  svinīgi ienāca  ansambļa “Vakarvējš” dalībnieces – Ausma OZOLA, Irēna OZOLA, Brigita PETROVICA, Sarmīte KUPLĀ, Raisa KRAUZE un ansambļa vadītāja Līvija JANSONE. Uz pasākumu ieradušies bija arī ansambļa bijušie dalībnieki – Valija Vilsone, Renāte Poriņa, Māra Namniece, Valdis Vītoliņš un Edvīns Gausmanis. Sevišķi aizkustinoša bija ansambļa pirmā sastāva dalībnieces Lidijas Gaitnieces ierašanās pasākumā, jo 96 dzīves gadi ir nozīmīgs vecums. No debesu maliņas noraudzījās bijušie dziedātāji Miķelis Poriņš, Māra Aniņa, Biruta Mača un Velta Bēta.
   Vērgales ansamblis “Vakarvējš” saņēma apsveikumus no Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vitrupa, kurš pasniedza pateicības rakstu par ilggadēju ansambļa vadīšanu tā vadītājai un dibinātājai Līvijai Jansonei, bet visus15 gadus ar ansambli ir kopā un pateicības rakstus saņēma Irēna Ozola un Brigita Petrovica, un, protams, neizpalika ziedi pārējām dalībniecēm. Ansamblis saņēma sveicienu  arī  no Pāvilostas novada pašvaldības metodiķes kultūras un izglītības jomā Silvijas Lejas. Un tad sākās koncerts.
   Ar dziesmām visus priecēja dziesmu draugi no – Durbes “Mežābele”, Liepājas “Kurzemīte”, Grobiņas jauktais ansamblis “Tev”, vīru ansamblis “Tev” un Grobiņas līnijdeju grupa “Tev”, Aizputes “Uzmet garu!” un divi  “Vakarvēju” kolektīvi  no Jelgavas novada – dziedošais vokālais ansamblis no Vilces un Eiropas deju grupas dalībnieces no Vircavas. Dziesmas mijās ar dejām, apsveikuma vārdiem un dāvanām, visa laba vēlējumiem, aplausi un līdzi dziedāšana, smaidi un asariņas acīs - īpaši, kad Lidija Gaitniece no galvas skaitīja Poruka dzejoli…
     Koncerta nobeigumā ansambļa ,,Vakarvējš’’ dalībnieces un vadītāja pateicās visiem dziesmu un deju draugu kolektīviem un viņu vadītājiem, visiem, kas atnāca uz pasākumu. Par sirsnīgo atbalstu liels paldies skolas saimniecei Sarmītei, SIA "Muižkalniņi" kolektīvam, kooperatīvai sabiedrībai "Vērgale-1", Vērgales  kultūras nama vadītājai Velgai Freimanei.  Pēc koncerta bija lielā bildēšanās un pasākums turpinājās ar saviesīgo daļu - balli.
 
Vita Braže
 
Foto un video: V. Braže
 
 
 

 

« Atpakaļ