Pirmdiena, 29.05.2023
Raivis, Raivo, Maksis

Pāvilostas koristes un dejotāji koncertē Ukrainā

Pāvilostas koristes un dejotāji koncertē Ukrainā

14.09.2016
   Kamēr vieni 1. septembri atzīmēja kā pirmo skolas dienu jeb Zinību dienu, tikmēr Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris "Sīga", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mārsils" un pašvaldības delegācija lika ceļojuma somas un tērpus tūrisma biroja "Mārīte" autobusā, lai dotos garajā braucienā uz Ukrainu, kur Pāvilostas korim un dejotājiem 3. un 4. septembrī Rahivas pilsētā bija paredzēta uzstāšanās XXIII starptautiskajā gucuļu festivālā un XVI gucuļu kulinārajā festivālā - tirdziņā "Gucuļu brinza".
   Veicot garo pārbraucienu un tālo Aizkarpatu pilsētu Rahivu, piektdienā, 2. septembrī, piestājām Ļvovā, kurā koristēm un dejotājiem bija noorganizēta ekskursija pa skaisto Ukrainas pilsētu, bet Pāvilostas novada pašvaldības delegācija domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona, izpilddirektora Alfrēda Magones, projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres un sabiedrisko attiecību speciālistes Maritas Kurčanovas sastāvā devās uz tikšanos ar Latvijas republikas goda konsulu Ukrainā Vlodomiru Gortsulu. Pēc tikšanās ar goda konsulu, delegācija devās uz Ļvovas apgabala pilsētu Gorodok, ar kuru Pāvilostas novadam ir slēgts sadraudzības un sadarbības līgums, un ar kuru jau vairākkārt ir notikušas delegāciju apmaiņu vizītes. Arī šajā reizē viesojāmies Gorodokā, lai satiktu pērnā gadā jaunievēlēto Gorodok pilsētas mēru Romānu Košaku, kuram līdz šim nav bijusi izdevība viesoties Pāvilostā, kā arī lai stiprinātu sadraudzības un sadarbības saites.
    Sestdienas, 3. septembra, agrā rītā ieradāmies Rahivā, kurā tik tikko bija iesācies festivāla "Gucuļu brinza" pirmā dienas svētku gājiens. Arī Pāvilostas novada pārstāvji, vareni un plaši plīvojot Latvijas un Pāvilostas karogam, stājās gājiena rindās. Pāvilostas koristes un dejotājus ukraiņi uzņēma ar lielu sajūsmu, jaukiem sveicieniem un pastiprinātu uzmanību. Gandrīz ikviens gājiena skatītājs vēlējās sev par piemiņu nofotografēties ar skaistajām koristēm un dejotājām vai arī ar brašajiem dejotāju vīriem. Daudz jauku komplimentu saņēmām par mūsu tautas tērpiem un garā auguma dejotāju vīriem. Svētku gājiens veda cauri kalnainām ieliņām, kur gar malām bija izvietojušies tirgotāji ar viņu nacionālām lietām - brinzas sieru, kokgriezumiem, keramiku, maizi, mājas vīnu, aitu vilnas izstrādājumiem, pinumiem u.c. Pašā augstākajā Rahivas pilsētas punktā iekārtota estrāde, kurā festivāla gājiena dalībniekus gaidīja aitu gani ar lielām taurēm. Sanākot visiem dalībniekiem estrādē, iesākās festivāla pirmās dienas koncerts un svētku uzrunas.
     Pāvilostas sieviešu korim un dejotājiem sestdienas vakarpusē bija paredzēta uzstāšanās netālu no Rahivas esošajā ciematiņā Kostilivka. Ierodoties viesmīlīgajā ciematiņā, tās pārvaldniece laipni pastāstīja par ciematiņu un parādīja ciemata lepnumu - robežzīmi, kas apliecina, ka tieši šeit ir Eiropas centrs. Vēlāk tikām aicināti pie svētku galdiem, kur tikām cienāti ar ukraiņu nacionālo virtuvi. Kā pateicību par viesmīlību un silto uzņemšanu, Pāvilostas koristes veltīja namamātēm dziesmu. Turpinājumā devāmies uz vietējo kultūras namu, kur notika vakara koncerts. Koncerta apmeklētāji bija sajūsmā par latviešu dziesmām un dejām, un vēlējās, lai iemācam arī viņiem kādu savu deju. Jautrā dejošana un dziedāšana izvērsās par jauku pasākumu, kurā arī mēs tikām ierauti ašos ukraiņu deju ritmos un virpuļos. Pēc koncerta bija sajūta, ka esam ieguvuši daudz jauku draugu.
     Svētdienas rīts uzausa ar siltu sauli kalnainajā apvidū un festivāla otrās dienas sākumu. Arī šī diena iesākās ar svētku gājienu cauri visai pilsētai uz estrādi pašā augstākajā Rahivas vietā un daudziem tirgotājiem ielu malās, tik šoreiz cilvēku un svētku viesu bija divtik vairāk kā sestdienā. Un nav brīnums, jo Ukrainā daudzi strādā arī sestdienās, bet vienīgā brīvdiena ir tikai svētdiena. Visas dienas garumā Rahivas estrādē notika koncerts, izskanot daudzām ukraiņu tautas dziesmām un dejām, dzejai un populārajai ukraiņu estrādes mūzikai. Estrādes teritorijā bija izvietotas arī improvizētas kalnaino ciematu sētas, kurā ukraiņi prezentēja savu dzīvesveidu, nacionālo virtuvi, rokdarbus un amatniecību. Tajās ikviens tika laipni uzņemts un cienāts, jūtoties kā ilgi gaidīts draugs.
     Vēlā pēcpusdienā bija pienākusi kārtā uzstāties arī Pāvilostas sieviešu korim "Sīga" un vidējās paaudzes deju kolektīvam "Mārsils". Pāvilostas sieviešu koris klausītājiem izpildīja trīs latviešu dziesmas, papildinot savu uzstāšanos ar Gunitas Riežnieces kokles spēli un Āra Burkina spēlētās obojas skaņām. Tieši šim koncertam par godu koris bija iemācījies arī vienu ukraiņu dziesmu, kuru koncerta klausītāji uzņēma ar sajūsmu un aplaudēja kājās stāvot. Bet Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīva dejotās jestrās dejas lika ukraiņu publikas kājām un rokām kustēties līdzi dziesmas ritmos. Koristu un dejotāju uzstāšanās noslēdzās ar skaļiem aplausiem un sajūsmas saucieniem. Gaisā virmoja gandarījuma izjūtas. Pēc koncerta no festivāla organizatoriem saņēmām uzaicinājumu piedalīties arī nākamā gada festivālā "Gucuļu brinza".
     Garajā mājupceļā no Pāvilostas kora dalībniecēm un dejotājiem bija dzirdamas tikai pozitīvas emocijas - gan par skaisto, kalnaino apvidu un Karpatu kalniem, gan par ļoti viesmīlīgo ukraiņu tautu. Ja pirms brauciena uz Ukrainu daudzus māca bažas par kara skarto zemi Ukrainu un viņu drošību tur, tad, dodoties mājās uz Latviju, daudziem bija pat žēl pamest šo valsti. Daudzi izteica vēlmi vēlreiz atgriezties Ukrainā!
     Pāvilostas novada pašvaldības un kolektīvu dalībnieku vārdā vēlreiz sakām paldies kora "Sīga" diriģentei un vadītājai Lienei Brečai un vidējās paaudzes deju kolektīva "Mārsils" vadītājiem Daigai Cābelei un Eināram Vārsbergam par ieguldīto lielo darbu, laiku un emocijām, sagatavojot dalībniekus dalībai festivālā. Liels paldies sakāms arī Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu, mājražotāja - zemnieku saimniecības "Kalniņkalni" veikalam "Ganību māja" par pīrāgiem, paldies arī Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai par atbalstu un liels paldies tūrisma biroja "Mārīte" autobusa šoferiem Aināram un Viktoram par skanīgo, jautro un drošo braucienu.
      Jau trešo gadu ciešā sadarbībā sieviešu korim ar vidējās paaudzes deju kolektīva dejotājiem tiek kopīgi koncertēts - 2014. gada jūnijā piedaloties Burtnieku novada svētkos, 2015. gada augustā viesojoties un koncertējot Vācijā, bet šogad septembrī ar dziesmām un dejām kuplinot festivālu "Gucuļu brinza". Tas noteikti nav viss, tas ir tikai sākums šādai jaukai sadarbībai un koncertēšanai! Ir jau iezīmējušies savi plāni jau arī uz nākamo gadu.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: M. Kurčanova, V. Ģēģere,
sieviešu kora "Sīga" dalībnieces,
deju kolektīva "Mārsils" dalībnieki
 
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
 
 
 
 

 

« Atpakaļ