Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

PĀVILOSTAS MUZEJAM VEIDOJAS CIEŠA SADRAUDZĪBA AR PALANGAS MUZEJU

PĀVILOSTAS MUZEJAM VEIDOJAS CIEŠA SADRAUDZĪBA AR PALANGAS MUZEJU

11.10.2016

    Pēc Palangas Kūrorta muzeja direktora Jūrata Viktora Liachoviča uzaicinājuma Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova un Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere 8. oktobrī devās uz Palangu, lai ar Palangas kūrorta muzeja vadītāju Jūrati klātienē apspriestu kopīgi iesniegtā Eiropas savienības pārrobežu LIT/LAT projekta “Pavilosta. Maritime inspired history.” virzības gaitu un īstenojamiem mērķiem. Tikšanās reizē abu muzeju vadītāji ieskicēja arī jaunas idejas par iespēju īstenot citus ES pārrobežu projektus, kopīgi sadarbojoties Pāvilostas, Palangas, Klaipēdas un Gdaņskas muzejiem. 
   Tā kā Palangas kūrorta muzejam 23. septembrī notika oficiālie atvēršanas svētki, bet Pāvilostas novadpētniecības muzeja kolektīvs nevarēja šajā dienā pagodināt kolēģus Palangā, tad viesošanās reizē Palangas muzeja vadītājs Jūratis laipni pastāstīja par muzeja vēsturi un izrādīja muzeja telpas, norādot uz veicamajiem darbiem, kas vēl darāmi, lai Palangas kūrorta muzejs pilnībā atbilstu tā nosaukumam un piesaistītu daudz apmeklētāju.
     Tikšanās noslēgumā Palangas Kūrorta muzeja direktors Jūratis Viktors Liachovičus ierosināja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai parakstīt sadarbības līgumu par daudzveidīgu sadarbību abu kopējo interešu jomās – stiprināt sadraudzību, īstenot kopīgus pētniecības darbus, kopā piedalīties dažādos Eiropas projektos, savstarpēji mainīties ar izstādēm un darba pieredzi, veicinātu nozares izaugsmi šajā reģionā.
 
Irina Kurčanova,
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja
 
Foto no Palangas Kūrorta muzeja arhīva
Palangas Kūrorta muzeja direktors Jūratis Viktors Liachovičus
 

 

« Atpakaļ