Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Pāvilostnieku izrāde Vērgalē

Pāvilostnieku izrāde Vērgalē

24.10.2016
     23.oktobrī Vērgales kultūras namā viesojās Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris ar Agneses Bules literāri muzikālo uzvedumu “Latviešu sapnis” kopā ar grupu “Piemare”. Uzvedums veidots pēc A.Bules darba "Latviešu sapnis" motīviem un ir Maritas Hornas salikums. Skatītājiem tika piedāvāta asprātīga, ironiska un tēlaina versija par latviešu tēlu, kā arī laikmetīgiem problēmu variantiem.  “Latviešu sapnis” ir latviešiem tik raksturīgā humora, ironijas, sirsnības un asprātības pilns uzvedums, kurā latvietis gurķojas, pūš pīlītes, tiek uz zaļa zara, komunicē ar kaimiņiem. Kāds tad īsti ir latvietis un ko viņš var – uz to atbildes varēja rast šajā uzvedumā!
      Ko tik latvieši nevar? nevis "var". Ko nevar viens latvietis, to nevar divi latvieši. Ko nevar divi... Un tā līdz latviešu bezgalībai! Jo vairāk nevar, jo vairāk latvietis.
      Pēc uzveduma tā dalībnieki saņēma no skatītājiem krāšņas ziedu veltes. Vērgales kultūras nama vadītāja saka lielu paldies par ziediem Vizmai, Anitai, Inesei, Ingai, Gunai un Mirdzai un visiem skatītājiem, kuri apmeklēja izrādi!
 
 
Vita Braže
 
Foto: V.Braže
 
 
 
« Atpakaļ