Piektdiena, 28.01.2022
Spodris, Kārlis

Atvērto durvju diena Pāvilostas vidusskolā

Atvērto durvju diena Pāvilostas vidusskolā

09.05.2016
    Piektdienā, 6. maijā, Mātes dienas pasākumu ietvaros Pāvilostas vidusskolas 1.-8.klašu meitenes pirmās mācību stundas laikā saņēma dāvanas, ko organizēja Bērnu un ģimenes centra “Kurzemes Talanti” pārstāvji, no kristiešiem citās valstīs. Pavisam tika izsniegtas  43 dāvanas. Katrai meitenei atverot dāvanu bija cits pārsteigums, jo to saturs bija atšķirīgs un starpbrīžos draudzenes ar lielu interesi salīdzināja savu kastīšu saturu.
   Trešās un ceturtās stundas laikā vecākiem bija iespēja vērot un piedalīties mācību stundās. Nākamā mācību stundā mūzikas kabinetā notika tikšanās ar skolas vadību. Direktore Ingūna Griškēviča iepazīstināja ar jauninājumiem, kas ienāk mācību procesā un iespējamo tālākizglītības piedāvājumu pieaugušajiem skolā. Ārpusklases darba vadītāja Marita Rolmane pastāstīja par notikušajiem pasākumie mācību gada laikā. Mācību darba vadītāja Aina Jakovļeva informēja par macību darbu.
    Plkst.13:00 skolas aktu zālē norisinājās pavasara koncerts, kurā tika gaidīti visi vecāki, agrāk strādājošie pedagogi un tehniskie darbinieki, kas šobrīd jau pelnītā atpūtā. Koncertu atklāja mūzikas skolas Jeļenas Doroņinas audzēknes Antra un Paula Niedoliņas, ar skaņdarba izpildījumu klavierspēlē četrrocīgi. Visus priecēja skatuves runas pulciņa vadītājas Agritas Valkašas izlolotie priekšnesumi, tai skaitā uzvedums „Nekrietnā meitene un viņas suns”, mūzikas skolotājas Daces Bunkas mazais ansamblis un koris pasākumu izdaiļoja ar skanīgām dziesmām.
    Pēc koncerta katrs varēja iepazīties ar tiešām bagātīgo skolēnu  darbu izstādi. Izstādes tapšanā piedalījās gan sākumskolas skolotāji Iveta Arāja, Inta Priedoliņa, Agrita Valkaša, Gaida Benete, meiteņu mājturības skolotāja Inta Vīgante un zēnu mājturības skolotājs Andris Paipa ar koka izstrādājumiem un elektrības stenda prezentēšanu.
    Bijušie skolas darbinieki turpinājumā tika aicināti uz svētku torti, lai sarunās ar šā brīža skolotājiem dalītos pieredzē un uzzinātā aktualitāes par mūsdienu mācību procesu, tā virzību.
 
Marita Rolmane
 
Foto: M. Rolmane, M. Kurčanova
 
ceturtās stundas laikā 4. klases skolēni mājturības stundā cepa gardas vafeles, ar kurām cienāja atnākušos vecākus
mūzikas kabinetā notika tikšanās ar skolas vadību
Bijušie skolas darbinieki turpinājumā tika aicināti uz svētku torti
 
 

 

« Atpakaļ