Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Projekta „ Act together – be creative!” pēdējā tikšanās Bulgārijā

Projekta „ Act together – be creative!” pēdējā tikšanās Bulgārijā

27.05.2016
     
     
 
     Erasmus+ programmas projekts  „Act  together – be creative!” tuvojas  noslēgumam. Nemanot  paskrējuši 2 gadi un  notikuši 5 mītiņi. Nupat atgriezāmies no saulainās Bulgārijas  smieklu  pilsētas Gabrovas.  Pēdējā dalībnieku  tikšanās bija  ļoti  sirsnīga. Nu jau satikās  pazīstami  cilvēki, kuri  kopīgi  izpildījuši  projekta  uzdevumus.
    Šajā reizē Vērgales  bērnudārzu  „Kastanītis” pārstāvēja  pirmsskolas  izglītības skolotāja  Sanita  Poriņa, tautisko  deju  pulciņu vadītāja  Sigita  Freimane  un  iestādes  vadītāja  Gaida  Akerfelde. Grūtākie  projekta  uzdevumi- tieši  šoreiz:
     Pirmais uzdevums – iepriekšējā gada laikā veidojām  metodisko  materiālu vizuālā  mākslā, kur apkopoja visu dalībvalstu – Rumānijas, Bulgārijas, Turcijas, Ungārijas un mūsu pieredzi. Uz šo tikšanās reizi vajadzāja šo materiālu iztulkot latviešu valodā un iepazīstināt ar to kolēģus.
Otrais uzdevuma – 2016. gadu mums vajadzēja sagaidīt ar izveidotu kalendāru, kurā atspoguļoti  bērnu darbi dažādās  vizuālās mākslas tehnikās.
Trešais  uzdevums- visgrūtākais no visiem uzdevumiem- jāiemāca bērnudārza bērniem rumāņu, bulgāru, turku un  ungāru  tautas  dejas, un jāizveido video. Paldies Annai Dunkerei, kura  mums  palīdzēja ar videomateriāla izveidi.
     Kad  visi uzdevumi bija  izpildīti, 15. maijā  devāmies  ceļā uz Sofiju. Vienu  dienu  mums  bija  iespēja iepazīties  ar  Bulgārijas  galvaspilsētu  un tās  vēsturisko centru. Tālāk devāmies  uz  Gabrovu, kur  notika  projekta  pēdējais -  5. mītiņš. Bērnudārza  „ Javor”  kolektīvs mūs uzņēma  ļoti  viesmīlīgi. Par  visu  bija  padomāts, gan par mūsu ērtībām, gan labsajūtu  Programma bija  interesanta, izglītojoša un daudzveidīga. Nedēļas  laikā  mēs iepazināmies  ar bērnudārzu, ar tā  materiālo  bāzi,  ar  skolotājām un bērniem. Ppriecājāmies  par bērnu  sagatavotajiem  apsveikumiem- dziesmām, dejām un  zīmējumiem. Pašas tikām  iesaistītas  radošās darbnīcās:  dekupāžā, zīda apgleznošnā, tautisko rakstu veidošanā un mācījāmies   dejot  bulgāru  tautas  dejas.
     Skaists  un  neaizmirstams  bija projekta  noslēguma  koncerts, kurš  notika  pilsētas  kultūras  namā un kurā  bērni priecēja  mūs gan ar  savas tautas dejām, gan projekta dalībvalstu tautu dejām. Bērnu un pieaugušo izpildījumā  skanēja  bulgāru  dziesmas. Aizkustinoši bija skatīties, kā  bulgāru  bērnudārza   6-gadīgie  bērni  dejoja  latviešu  tautas deju svītu. Koncerta  noslēgumā  visi  teicām  paldies  mūsu  projekta  koordinatorei rumānietei Titai Jozefinai.
    Visiem  zināms, ka Gabrova  pasaulē  pazīstama kā smieklu  pilsēta un gabrovieši  kā  skopākie  cilvēki. Ne velti  anekdote  stāsta, ka  gabrovietis kaķim asti apgriezis, lai ziemā to laižot  pa durvīm ārā  mazāk  siltais gaiss izplūst. Bet tas jau tik tā smējiemam... Īstenībā gabrovieši ir atsaucīgi, atraktīvi, humoru  mīloši  un saprotoši , ļoti, ļoti  viesmīlīgi  cilvēki.
     Mūsu projekta  dalībvalstu delegācijas pieņēma  pilsētas mēra  vietniece un mums  bija  iespēja  piedalīties tradicionālajos  Gabrovas  pilsētas  svētkos- karnevālā, kur gājienā  gājām  kopā  ar gabroviešiem, bet  nesām Latvijas  karoga  transparentu.
    Tikšanās  laikā  mūs  iepazīstināja ar  tādām  vietām kā Veļiko  Tarnovo, kas ir iekļauts UNESCO  mantojuma  sarakstā un vēsturiskiem,  skaistiem  ciemiem Trjavnu un Arbanasi.  Noslēgumā  par dalību  5.mītiņā  saņēmām  sertifikātus.
      Pēdējā  dienā  atvadoties sapratām, cik  daudz  draugu  esam  ieguvuši.Visi  viens  otru  aicināja  ciemos. Acīs pavīdēja pa asarai, jo, iespējams, ka tomēr  klātienē mēs  vairs  nesatiksimies. Taču  pateicoties  plašajam  saziņas  līdzekļu  klāstam, es ceru, ka  mūsu  sakari  nepārtrūks, ka  arī  turpmāk  mēs  viens  otru  bagātināsim  ar jaunām  idejām  un, kas zin, tiksimies  kādā  citā  projektā.
     Pēc  ciemošanās  Bulgārijā esam atgriezušās darbā. Un droši varam teikt- nekur nav tik labi kā mājās, kā mūsu Vērgalē, mūsu Latvijā un mūsu bērnudārzā!
     Vairāk par aktivitātēm Erasmus+  programmas  projektā „Act  together – be creative!” varat atrast
    Pāvilostas novada mājaslapā sadaļā Izglītība – Vērgales PII „Kastanītis” - Projekts Erasmus+ 2014.-2016.  un  projekta  mājaslapā: www.acttogether-becreative-1.mozello.lv   .
 
                                                                                                       Iestādes  vadītāja  Gaida Akerfelde
 
 
 

 

« Atpakaļ