Svētdiena, 23.01.2022
Strauta, Grieta

Pašvaldība viesojas Nidā

Pašvaldība viesojas Nidā

06.05.2016
   Otrdienā, 3. maijā Pāvilostas novada pašvaldības delegācija viesojās Neringas pašvaldībā Nidā (Lietuva). Viesošanās mērķis bija diskusija par kopīgu projektu izvirzīšanu LIT/LAT pārrobežu sadarbības programmā, kas atvērta no 29. aprīļā līdz 4. augustam. Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma ir viena no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām. Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.
   Pāvilostas novada pašvaldība un Neringas pašvaldība nolēmusi šājā pārrobežas programmā startēt kopā ar vienotiem projektiem - parku labiekārtojums un sporta laukumu izveide un sakārtošana. Pāvilostas novada pašvaldība projekta ietvaros plāno labiekārtot Upesmuižas parku un izveidot Vērgales futbola laukumu pie sporta halles, šiem abiem projektiem jau iepriekš tālredzīgi tikusi izstrādāta tehniskā dokumentācija. Šādus līdzīgus projketus arī Neringas pašvaldība nolēmusi īstenot savā teritorijā.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: M. Kurčanova
 
 

« Atpakaļ