Sestdiena, 18.09.2021
Liesma, Elita, Alita

Mazie mākslinieki sniedz ērģeļu koncertus

Mazie mākslinieki sniedz ērģeļu koncertus

09.06.2016
   Vasara ir pilnā plaukumā, izskanējuši mācību stundu pēdējie zvani, bet Pāvilostas Mūzikas skola 3. un 4. jūnijā rīkoja meistarklases un festivālu ērģeļu spēlēšanas tehnikas apguvē. Meistarklases ir paredzētas klavieru nodaļas audzēkņiem ērģeļu spēlēšanas tehnikas apguvē, taču vēl neparastāku un piepildītāku šo notikumu padarīja ģitāras klases audzēkņu muzicēšana projekta koncertos.
    Festivālā piedalījās dalībnieki  no Kurzemes zonas mūzikas skolām - Nīcas Mūzikas skolas, Aizputes Mūzikas skolas, Alsungas mūzikas skolas, kā arī Pāvilostas Mūzikas skolas. Kopā ar profesionālu ērģelnieci Līgu Dejus, Mūzikas akadēmijas  absolventi un mūzikas skolu pedagogiem veidojām Kurzemes zonas Mūzikas skolu audzēkņu ērģeļmūzikas trīs dienu festivālu. Par  bāzi un enkura vietu tika nominēta Pāvilostas Mūzikas skola un Sakaslejas ev. luteriskā  baznīca Sakā, kur audzēkņi un pedagogi tika iepazīstināti ar aktuālām ērģeļu spēles saistītām tēmām - metodiskais darbs ar jaunajiem ērģeļniekiem – problēmsituācijas un iespējamie risinājumi pedagoga darbā, senās ērģeļmūzikas interpretācijas un instrumenta spēles apguves psiholoģiskie aspekti, kā arī praktiskais darbs individuālajos mēģinājumos.
     Festivālu atklāja Pāvilostas novadpētniecības muzejā, kur tā vadītāja Irina Kurčanova pastāstīja nedaudz par pašu Sakaslejas baznīcas un Pāvilostas pilsētas vēsturi. Festivāla dienās dalībnieki un ērģelniece Līga Dejus klausītājiem sniedza koncertus vairākās Kurzemes zonas baznīcās – Sakaslejas ev. lut. baznīcā, Sv. Jāzepa Jūrkalnes katoļu baznīcā un Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā. Savukārt festivāla noslēguma diena notiks 22. jūlijā, kad Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāla „Zaļais stars” ietvaros notiktu kopīgi mēģinājumi un koncerts Sakaslejas  ev. luteriskā baznīcā kopā ar komponistu Uldi Marhilēviču.
      Bez nopietnajām ērģeļu studijām un gatavošanos koncertiem Jūrkalnē, Alsungā un  Sakaslejā daudzsološajiem mazajiem māksliniekiem tika piedāvātas dažādas atraktīvas un vidi izzinošas ekskursijas un, protams, atpūta  Pāvilostas jūrmalā. 
     Pasākums ir Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Kurzemes kultūras programma” atbalstīts projekts “Mazais Kurzemes zonas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivāls Pāvilostas novadā”.
 
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
Inga Šnore
    
Ērģeļmūzikas Pāvilostā
 
     3. un 4. jūnijā Nīcas Mūzikas skolas klavierspēles audzēknes Jūlija Vadone, Anna Sīle, Laura Sīkle, Elīna Ķuņķe un Krīsta Otaņķe ar savām skolotājām Selviju Rabuško un Dinu Sleži viesojās Pāvilostas novadā, kur Pāvilostas Mūzikas skolas Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ietvaros piedalījās “Mazajā ērģeļmūzikas festivālā” .  Festivālā piedalījās arī klavierspēles audzēkņi  un pedagogi no Pāvilostas, Aizputes un Alsungas mūzikas skolām.
     Festivāla svinīgajā atklāšanā Pāvilostas novadpētniecības muzejā  jaunos mūziķus uzrunāja Pāvilostas novada metodiķe izglītības un kultūras jomā…, Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore, meistarklašu vadītāja, Latvijas Mūzikas akadēmijas Tālivalda Dekšņa ērģeļu klases absolvente Līga Dejus (Nīcas Mūzikas skolas absolvente), novēlot festivāla dalībniekiem iepazīt ērģeles kā mūzikas instrumentu vairākās baznīcās, priecēt klausītājus ar koncertiem, atrast jaunus draugus un izbaudīt vasarīgo laiku ar saturīgu atpūtu.
     Festivāla divās dienās notika meistarklases, kuras vadīja ērģelniece Līga Dejus, iepazīstinot ar ērģeļu būves vēsturi, ērģeļspēles īpatnībām un atšķirību no klavierspēles. Audzēkņi un  pedagogi ar lielu interesi apguva uz ērģelēm koncertpriekšnesumus, kurus atskaņoja trijos koncertos Sakaslejas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Svētā Jāzepa Jūrkalnes katoļu baznīcā un Svētā Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā. Koncertos savu augsto ēŗģeļspēles prasmi demonstrēja arī ērģelniece Līga Dejus, atklājot šī instrumenta neierobežotās iespējas.
     Pēc mēģinājumiem un koncertiem senajos dievnamos festivāla dalībnieki apskatīja Ievleju māju vēsturisko senlietu kolekciju, Jūrkalnes stāvkrastu, Alsungas pili, baudīja braucienu ar laivu pa Sakas upi un skaisto Pāvilostas pludmali.
     Paldies, Pāvilostas Mūzikas skolas direktorei par laipno uzņemšanu, par gardajām ēdienreizēm, ko varējām baudīt lauku sētā pie skaisti klāta saimes galda. Paldies, skolotājiem par radošu ieceru īstenošanu festivāla laikā, vecākiem par atsaucību un koncertu apmeklējumu.
Festivāla spilgtākie priekšnesumi vēlreiz izskanēs Sakaslejas baznīcā 22. jūlijā, kad muzicēs komponista Ulda Marhilēviča rīkotā festivāla "Zaļais stars" ieskaņas koncertā.
 
Nīcas mūzikas skolas direktore
Dina Sleže
 
 
Saistītie raksti www.rekurzeme.lv
Foto: I. Šnore un M. Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 

 

« Atpakaļ