Pirmdiena, 05.06.2023
Margots, Igors, Ingvars

Pašvaldība rīko publisko apspriešanu par lauku ceļu atjaunošanas darbiem

Pašvaldība rīko publisko apspriešanu par lauku ceļu atjaunošanas darbiem

20.10.2015
   Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros Pāvilostas novada pašvaldība 15.oktobrī gan Pāvilostā, aicinot Sakas pagasta zemniekus un uzņēmējus, gan Vergalē, aicinot Vērgales pagasta lauksaimniekus un uzņemējus,  rīkoja pašvaldības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi un būvniecību.
    Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
   Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (pašvaldību ceļi bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve.
    Pāvilostas novada pašvaldībai pieejamais finansējums 550 000 eiro, plus pašvaldības līdzfinansējums 10 %, kopējā summa 605 000 eiro.
    Tikšanāš reizē pašvaldības pārstāvji domes priekšēdētājs Uldis Kristapsons, izpilddirektors Alfrēds Magone un Vērgales pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups izklāstīja lauksaimniekiem un uzņemējiem savu redzējumu par tiem pašvaldības ceļiem, kurus vajadzētu uzlabot. Savukārt Pāvilostas novada zemnieki un uzņēmēji vienbalsīgi piekrita pašvaldības izvēlei, jo tieši šie grants seguma pašvaldības ceļi ir sliktā stāvoklī, kas apgrūtina gan zemnieku, gan uzņēmēju darbu.
    Sanāksmes noslēgumā tika nolemts, ka vēl līdz reāliem pašvaldību ceļu remontdarbiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem tiks nosūtīti dokumenti to saskaņošanai.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: M.Kurčanova
 
Apspriešana Pāvilostā ar Sakas pagasta lauksaimniekiem un uzņemējiem
 
Apspriešana Vērgalē ar Vērgales pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem
 
 

 

« Atpakaļ