Sestdiena, 29.01.2022
Valērijs, Aivars

Arī Pāvilostas novada izglītības iestādes pievienojas streikam

Arī Pāvilostas novada izglītības iestādes pievienojas streikam

28.11.2015
    27.novembrī visā Latvijā un arī Pāvilostas novadā notika LIZDA izsludinātais vienas dienas brīdinājuma streiks, kurā par izglītības un atalgojuma sistēmas sakārtošanu, izņemot Pāvilostas pilsētas PII "Dzintariņs" darbiniekus, streikoja gan Pāvilostas vidusskolas, gan Vērgales pamatskolas un Vērgales pagasta PII "Kastanītis" darbinieki.
    Neierasts klusums valdīja Pāvilostas vidusskolā piektdienas dienas rīta pusē. Pāvilostas vidusskolas arodbiedrības biedri atbalstīja LIZDA aicinājumu pievienoties vienas dienas brīdinājuma streikā un to darīja, atrodoties skolā uz vietas un apspriežot šī brīža aktualitātes gan arodbiedrībā, gan valsts izglītības sistēmā. Bet jāsaka, ka ne visi vidusskolas skolotāji ir iesaistījušies skolas arodbiedrībā. Mūzikas skolotāja, sporta skolotājs un vidusskolas direktore nav arodbiedrības biedri, tādēļ šajā dienā viņi vadīja savas ierastās stundas un gaidīja skolēnus uz nodarbībām. Uz sporta stundu sporta zālē bija atnākuši 8 vidusskolas skolēni. Bet direktore šajā dienā bija devusies uz kursiem.
     Pāvilostas vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja Ārija Paipa, jautāta par šīs dienas streika būtību, atklāj, ka jau vairak kā 20 gadus, kopš Latvija ir atguvusi savu neatkarību, viena no valsts prioritātēm ir atzīta izglītība, bet diemžēl tikai runu līmenī, jo tiešas darbības, kas radītu sakārtotu izglītības sistēmu un atbilstošu skolotāju atalgojumu par padarīto darbu, līdz šim nav bijušas. Vairākkārtīgi skolotāji ir devušies piketos, ielu gājienos un streikojuši, bet rezultāts nav panākts. Arodbiedrības vadītāja piebilst, ka problēma jau nav atalgojumā, bet gan attieksmē pret skolotāju un izglītību, sākot jau valdības līmenī. Viņa uzskata, ka jaunais izstrādātais atalgojuma modelis ir totāli vērsts pret valsts mazajām skolām, jo valdība cenšas panākt, ka optimizējot izglītības iestādes, valstī paliktu tikai lielās skolas, kas būtu kā reģionu izglītības centri, bet mazās lauku skolas likvidēsies.  Nav noslēpums, ka daudzos novados skolas ir tās, kas notur iedzīvotajus uz vietas novadā un neveicina iedzīvotāju aizceļošanu. Bet pats būtiskākais, kas no izglītības darbinieku puses šobrīd streikojot tiek prasīts, ir tas, lai izglītības sistēma un atalgojums nepasliktinātos, nemaz jau nerunājot par to, lai tas uzlabotos. Jo jaunais Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais atalgojuma modelis pasliktinās daudzu skolu un skolotāju darbu. Ārija Paipa neslēpj, ka, protams, Pāvilostas skolotāju viena no vēlmēm ir atalgojuma palielināšana, bet jāpiekrīt arī tam, ka gandrīz katrs Pāvilostas vidusskolas skolotājs strāda divas likmes, lai dzīvotu pienācīgu cilvēka dzīvi. Tā pat viņa norāda uz to, ka par daudzām lietām, ko skolotāji dara ārpus savām kontaktstundām ar skolēniem, netiek samaksāts. Šis darbs tiek darīts aiz entuziasma un vēlmes, lai skolēni tiktu labāk sagatavoti gan konkursos un olimpiādēs, gan vairāk ko iemācītos un redzētu ekskursijās vai pārgājienos. Jaunais izglītības modelis tiek vērsts uz to, ka tiks atmaksātas tikai tiešās kontaktstundas un noteiktās piemaksas dažos priekšmetos par burtnīcu labošanu, bet skolotāju neviens nevarēs piespiest darboties ar skolēniem, lai viņus sagatavotu olimpiādēm vai aizvestu kādā ekskursijā. Tas veicinās strauju izglītības līmeņa krišanos valstī, tai skaitā arī Pāvilostas vidusskolā, kura šobrīd, ņemot vērā skolēnu sasniegumus olimpiādēs un konkursos, valsts mērogā ir salīdzinoši augstā pozīcijā.
   Taujāta par atbalstu no skolas vadības un pašvaldības puses šodien streikojot, vidusskolas arodbiedrības vadītaja atzīst, ka neizjūt atbalstu ne no skolas direktores, ne no pašvaldības puses. Tas ir ne tikai šodien streikojot, bet atbalsta trūkums jūtams arī ikdienā. Viņa atklāj, ka šajā neziņas laikā, kas valda pēdējos gadus, kad septembrī skolotāji vēl nezina, par kādu algu un ar kādām likmēm tiks iesākts jaunais mācību gads, atbalsts no pašvaldības un skolas vadības puses ir ļoti būtisks. Saistībā ar pašvaldību, Ārija Paipa norāda, ka ir nepieciešama konstruktīva saruna ar domes priekšsēdētāju, lai arī pašvaldības līmenī izrunātu visus jautājumus un dzirdētu priekšsēdētāja viedokli.
    Uz jautājumu par šāda streika formu, kad streiks notiek izglītības iestādē uz vietas, skolotāja Ārija atklāj, ka ir mazliet neierasti, nedzirdam bērnus skraidājam pa skolas koridoriem un nečalojot stundās, bet arī šādi var paust savu viedokli. Savukārt jautāta, par to, vai viņa uzskata, ka pret  cietiem novadā  strādājošajiem novada izglītības iestāžu skolotājiem ir salīdzinoši zemas algas, viņa norādīja, ka noteikti tā neuzskata. Bet stāsts jau esot par to, ka valdības līmenī tiek panākts, ka tauta sķeļas tajos, kuriem ir škietami lielas algas pret tiem, kuri pelna mazāk. Presē tiek atspoguļots valdības viedoklis, ka, lai vieniem paceltu algas, citiem tās tiks samazinātas, tā sanaidojot dažādu profesiju pārstāvjus. Viņa uzskata, ka streikam vajadzētu būt visaptverošam un iesaistošam dažādu profesiju parstāvjus - skolotājus, mediķus, ugunsdzēsējus, pašvaldībās strādājošos utt., lai valdība aizdomājas par reālo situāciju valstī. Bet viņa arī norāda, ka lielas atšķirības strap novadā un vispār Latvijā strādājošajiem ir nodokļu nomaksā. Vieni nomaksā, bet citi nē.
    Par redzējumu, vai skolotāji tiks sadzirdēti šajā streika reizē, arodbiedrības priekšsēdētāja pastāsta, ka ir diezgan optimistiski noskaņota un cer, ka tomēr valdība atradīs trūkstošo finansējumu izglītības sistēmai. Jo, ja Izglītības ministre nedomā piekāpties un vēlas reformas, tad Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa teiktais un norādītais uz ministrijas neizdarību, liek domāt par pozitīvu iznākumu.
   Pāvilostas vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētājas Ārijas Paipas teiktajam daudzos aspektos pievienojās arī skolas arodbiedrības biedri. Uz jautājumu par to, ko vēlas panākt skolotāji šodien streikojot un vai streika būtība ir atalgojumā vai izglītības sistēmas sakārtošanā, viņi pauda viedokli, ka streiks vairāk tiek vērsts attieksmē pret skolotāju un izglītību valstī kā tādu, kā arī par nebeidzamajām pārmaiņām, kuras nāk līdz ar katra jauna Izglītības un zinātnes ministra ievēlēšanu, bet rezultātu skolotāji neredz. Katrs jaunais IZM izstādātais modelis skolotājiem vieš vairāk neziņu un problēmu, nekā saprotami nosaka skolotāja darba samaksu un sakārto sistēmu. No skolotājiem dažbrīd tiek prasītas tādas prasības, kas nav izpildāmas, neskatoties pat uz to, ka skolotāji regulāri paši mācās un apgūst visus jauninājumus. Arodbiedrības dalībnieki atzina, ka ir sajūta, ka visa izglītības sistēma ir ļoti politizēta, tāpēc nekas pa šiem daudzajiem gadiem izglītības sistēmā nav bijis sakārtots. Katrreiz ar jaunu politisko spēku ienākšanu valdībā, mainās arī politiskās nostādnes un prioritātes. Taujāti par atbalstu no pašvaldības un skolas vadības puses, arī viņi atzina, ka jūtas nesadzirdēti. Tāpēc viņi vēlētos, lai pirms domes lēmumiem, kas skar izglītību un skolotājus, deputāti vai direktore aprunātos arī ar viņiem. 
    Pēc vidusskolas kolektīva aicinājuma, streika dienā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons tikās ar Pāvilostas vidusskolas pedagogiem un pārrunāja aktuālo izglītības sistēmā, izrunājot problēmas, kas satrauc skolotājus ikdienas darbā, kā arī to, kā pašvaldība var palīdzēt skolai un pedagogiem.
    Domes priekšsēdētājs jautāts, vai viņš atbalsta šodienas streiku, atbildēja apstiprinoši, taču noradīja, ka ne šādā formātā, kad tiek streikots iestādēs uz vietas. Paskaidrojot, ka, par cik algas un visu skolotāju darbu reglamentē Ministru kabineta noteikumi, kā arī Izglītības un zinatnes ministrija, tad, pedagogiem atrodoties uz vietas skolās vai pirmsskolas izglītības iestādēs, šo problēmu atrisināt nevar. Priekšsēdētājs uzskata, ka šajā situācijā būtu jāvēršas pie valdības un pie tiem, kuri pieņem lēmumus. Viņš norādīja, ka ar šo streiku, viņaprāt, lielākie zaudētāji ir vecāki, kuri savus bērnus šajā darba dienā bija spiesti atstāt mājās. Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons atklāj, ka viennozīmīgi ir saprotami, ka algas vai pensijas visiem mums, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir zemas, taču šeit rodas jautājums, uz kādiem pamatiem mūsu valsts ir būvēta pēdējos divdesmit piecus gadus? Bet noslegumā priekšsēdētājs pauda cerību, ka tuvākajā laikā izglītības nozares sistēma tiks sakārtota, jo lielākā cilvēka vērtība ir zināšanas, kuras nevar nopirkt ne par kādu naudu.
     Savukārt viesojoties  Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš", kura bija vienīgajā novada izglītības iestāde, kas šajā reizē nepievienojās streikam, tā vadītāja Monta Petērmane atzina, ka nestreiko tādēļ, ka bērni un vecāki nav vainīgi un viņiem nav jācieš, ka valdība nespēj sakārtot izglītības sistēmu. Viņa, protams, atzīst, ka izglītības sistēmā ir daudz problēmu un ir daudz neskaidrību, kas būtu jārisina, bet neatbalsta šāda veida streikošanu iestādēs uz vietas.
     Arī Vērgales pagasta izglītības iestādes 27.novembrīpiedalījās LIZDA izsludinātajā skolotāju streikā. Vērgales pamatskolā neviens skolēns skolā nebija ieradies. Streikot šajā dienā Vērgales pamatskolas skolotāji izlēma tādēļ, lai vērstu uzmanību uz nepilnībām Latvijas izglītības sistēmā. Vērgales pamatskolas pedagogu algas nav pārāk zemas, taču nekad uzsākot jauno mācību gadu skolotāji nezina, kāds būs viņu atalgojums. Ir izstrādāti noteikumi, taču tie ir tik vispārīgi un ar zināmām nepilnībām, tādēļ vienprātīgi tika nolemts piedalīties šajā streikā, lai tiktu novērstas šīs nepilnības.  Papildus tika pievērsta uzmanība tam, lai netiktu slēgtas mazās skolas Latvijā, pie kurām pieder arī Vērgales pamatskola. Šajā dienā pamatskolas skolotāji paveica virkni svarīgu uzdevumu. Tika risināti un veikti dažādi saimnieciski darbi, notika gatavošanās skolas Ziemassvētku pasākumam un iesniegti priekšlikumi jaunā budžeta sastādīšanā.  
    Savukārt Vērgales PII „Kastanītis” vadītāja Gaida Akerfelde saka paldies visiem bērnu vecākiem par sapratni, kuri neveda bērnus šajā dienā uz bērnudārzu. Bērnudārza darbinieki cer, ka pedagogu prasības par lielāku atalgojumu tiks uzklausītas, jo bērnudārza audzinātājs ir līdzvērtīgs skolotājam skolā! Streikā piedalījās visi bērnudārza darbinieki. Šajā dienā tika veikti dažādi saimnieciska rakstura darbi un notika darbinieku sapulce. 
 
Vita Braže un Marita Kurčanova
 
Foto: M.Kurčanova

 
 

 

« Atpakaļ