Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

Skolēnu un pedagogu svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

Skolēnu un pedagogu svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja

25.05.2015
    Pāvilostas novada dome  22.maijā aicināja uz svinīgo pieņemšanu Pāvilostas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas Mākslas skolēnus par sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos un sportā.  Domes priekšēdētājs Uldis Kristapsons par iegūtām vietām un pateicībām starpnovadu, Kurzemes reģiona olimpiādēs, konkursos un sasniegumiem sacensībās sportā apbalvoja - Petru Perellu Griškēviču, Raineru Zamarīti, Gabrielu Vagotiņu-Vaguli, Elizabeti Kiričenko, Alisu Aleksandru Griškēviču, Aleksandru Protopoviču, Tomu Robertu Biģeli, Saniju Bērziņu, Adīni Gūtmani, Martu Zamarīti, Mihaēlu Doroņinu, Niku Jaunbērzu, Diniju Mackēviču, Kristapu Klaku, Maigu Uzari, Lindu Ansoni, Sabīni Sļesarenko, Ģirtu Jakovļevu, Rihardu Ķepsni, Kristiānu Gertsonu, Jāni Ūdriņu, Keitu Šakinu, Gintu Šulcu, Kristeru Cābeli, Madi Jeti Janci,  Kārli Rudzāju, Helviju Sprūdu,  Ilvu Bunku, Agnesi Ģēģeri, Mārci Arāju, Arvi Barsukovu, Elvitu Freidenfeldi, Niku Indriksonu, Evitu Jakovļevu, Andru Lanku,  Elvi Vīgantu, Terēzi Cābeli, Ivo Jaunzemu, Arvi Pētermani, Kristīni Annu Raģeli, Klāvu Vējkāju, Sindiju Moženovu, Dagitu Valdmani, Jāni Štokmani, Elizabete Priedoliņu, Luīzi Svilpi, Diānu Šlangenu, Madaru Brēdiķi, Džeinu Šervincku, Saniju Montu Brēdiķi, Elīnu Miltiņu, Paulu Pelnēnu, Haraldu Mucenieku, Kristeru Aploku, Lauru Pirktiņu, Maigu Meļķi, Anniju Katrīnu Zikmani, Markusu Gedminu, Reini Trofimovu, Arti Štālbergu, Jāni Dunkeru, Danu Silu, Henriju Gegersonu, Renāru Miltiņu, Ralfu Emīlu Klāsēnu, Jolantu Kučinskaiti, Martu Kalēju, Agnesi Pinkuli, Laumu Lapiņu, Saivu Zaueri un Daci Dunaisku.
     Uz svinīgo pieņemšanu par godu audzēkņu sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos un sportā uz svinīgo pieņemšanu aicinājām arī skolēnu pedagogus un izglītības iestāžu  administrācijas darbiniekus. Paldies pedagogiem - Sigitai Freimanei, Inesei Razmai, Gunai Laumanei, Vijai Jegoruškinai, Andrim Paipam, Inesei Renķei, Dainai Magonei, Eināram Vārsbergam, Andai Blūmanei, Gintam Jurikam, Agritai Valkašai, Ivetai Arājai, Intai Vīgantei, Inesei Krastai, Maritai Rolmanei, Ainai Jakovļevai, Baibai Arājai, Ludmilai Vasiļčikai, Ārijai Paipai, Intai Priedoliņai, Solveigai Ansonei, Zintim Vīgulim, Ingūnai Griškēvičai, Rutai Ozolai, Zanei Eniņai, Jeļenai Doroņinai, Dacei Bērzniecei, Ingunai Venenai un Ingai Šnorei.
    Ar muzikālajām pauzēm klātesošos iepriecināja Grobiņas bērnu un jauniešu popgrupa vadītājas Agritas Kalniņas vadībā.
Lai izdevusies, saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!
 
Silvija Leja,
metodiķe kukltūras un izglītības jomā
 
Foto: M.Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
  

 

« Atpakaļ