Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

Akreditēts Vērgales pagasta muzejs

Akreditēts Vērgales pagasta muzejs

26.01.2015
     2014. gada 17. decembrī ar Kultūras ministrijas Latvijas Muzeja padomes atzinumu Vērgales pagasta muzejs akreditēts uz pieciem gadiem.
   Akreditācijas komisija, kuru pārstāvēja 4 cilvēki no Kultūras ministrijas, ieradās Vērgales pagasta muzejā 2014. gada 21. oktobrī un pārbaudīja tā atbilstību Muzeja likumam un Ministru kabineta noteikumiem. Komisija atzinīgi novērtēja ieguldīto darbu muzeja labiekārtošanā un krājuma dokumentācijas sakārtošanā.
    Muzejā ir bagātīga etnogrāfisko priekšmetu kolekcija, dokumenti un liecības par Vērgales pagasta vēsturi, kuru ilgus gadus vācis un apkopojis Alfreds Šnipke.
    Paldies tiem pagasta iedzīvotājiem un entuziastiem, kuri dāvinājuši muzejam dažādas senlietas, papildinot krājumu.
   Pateicamies Pāvilostas novada domei, priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, Vērgales pagasta pārvaldei, Jānim Vitrupam par atbalstu un ieguldīto darbu akreditācijas sagatavošanas laikā.
   Sirsnīgs paldies visiem, visiem, kuri gan ar darbiem un padomu, gan ar labajiem vārdiem un domām palīdzēja īstenot mērķi.
 Par veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!
 
Vērgales pagasta muzeja darbinieces Mirdza Sīpola
un Daina Vagule
 
« Atpakaļ