Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

Sadraudzības koncerts izdejots!

Sadraudzības koncerts izdejots!

01.02.2015
    Pēdējā janvāra dienā uz Pāvilostu tika aicināti vidējās paaudzes deju kolektīvi, ar kuriem cieši draudzējas vai arī turpmāk vēlas sadraudzēties Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs.
    No tālām un tuvām Latvijas vietām bija sabraukuši kopā septiņi vidējās paaudzes deju kolektīvi - biedrības „Cīpars” VPDK „Cīpars” - vadītāja Aija Šrādere (Rīga), Lielplatones pagasta VPDK „Mārtiņš” - vadītāja Lāsma Ivanova, Kabiles pagasta VPDK „Meždzirnas” – vadītāja Andra Eimane, Valgundes pagasta VPDK „Valgundietis” – vadītāja Inga Feldmane, Salaspils novada kultūras nama  „Rīgava” JDK „Ūsiņš” – vadītājs Mārtiņš Pēdājs, Ēdoles pagasta kultūras nama VPDK „Mudurs” – vadītāja Inese Poriķe un Durbes kultūras nama VPDK „Lindale” – vadītāja Gražiņa Afanasjeva, bet burvīgu muzikālo pauzi deju starplaikos un koncerta izskaņā sniedza Salaspils novada kultūras nama Zēnu vokālais ansamblis „Vālodzīte” – vadītāja Ilona Koroševska.
    Visas dienas garumā Pāvilostas viesiem bija iespēja izbaudīt dažādas aktivitātes pludmalē, aplūkot Pāvilostas novadpētniecības muzeja bagāto un interesanto krājumu un izstādi, kā arī iemēģināt roku maizes cepšanā Sakas pagasta viesu mājā „Ievlejas”.
Bet vakarpusē uz Pāvilostas kultūras nama skatuves dēļiem 170 koncerta dalībnieki pavisam izdejoja 25 dejas.
    Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs cer uz turpmāku šāda veida sadraudzību un draugu pulka palielināšanos citus gadus.
    Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīva un vadītāju vārdā liels paldies „Ievleju” māju saimniekiem Agitai, Jānim, Līgai un Lindai par laipno un sirsnīgo ciemiņu uzņemšanu, novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai un darbiniecēm par jauko stāstījumu un atvērtību, kā arī kultūras nama vadītājai Silvai un darbiniekiem – Gitai un Ērikam - par gardās zupas vārīšanu un citu organizatorisko jautājumu kārtošanu.
 
Marita Kurčanova,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: I.Kurčanova
Plašāku foto reportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 

 

« Atpakaļ